Skip to content

Tvärsnitt av världen vi lever i

2011 April 9

Magnus Linton diskuterar djurproduktionen i Sverige i “Djurfabrikerna är en av mänsklighetens mest fasansfulla våldtäkter“:

“Livmödrar sprättas ut och slängs i stålbaljor. Feta och slaktmogna grisar

trängs på liten yta och duschas i försök att sänka deras kokheta kroppstemperatur innan det är dags för slakt. Året är 2000. Magnus Linton förstår att han har kommit rätt. Rakt in i hjärtat av modern

köttindustri. /…/

Pelle Strindlund är idag aktuell med boken Jordens herrar som

kopplar djurhållningen till slaveri och i din bok Veganerna jämför filosofen Torbjörn Tännsjö djurfabrikerna som ett större moraliskt problem än Auschwitz. Är det effektsökeri eller relevanta

jämförelser?
Jag tycker det är ok med sådana jämförelser eftersom de sätter igång

tankar. Det är alltid svårt och kontroversiellt att väga och mäta brott mot mänskligheten med brott mot djur och natur eftersom man riskerar att devalvera det ena eller andra. Men moralfilosofi handlar inte om att ta

känslomässiga hänsyn utan om att tänka klart, sortera argument och vara konsekvent – och att djurfabrikerna är en av mänsklighetens mest fasansfulla våldtäkter av svaga råder det väl inte någon tvekan om. /…/det var komiskt att se hur högljutt och gärna majoriteten fördömer något som en liten minoritet ägnar sig åt – exempelvis drogkonsumtion – medan moralismen bums tystnar när det gäller något som en stor

majoritet ägnar sig åt, exempelvis köttkonsumtion. Att röka en joint är ju rimligen en etisk bagatell i jämförelse med att köpa en flygbiljett eller äta kyckling.”

Joakim Pihlstrand-Trulp tar upp sina erfarenheter från de så kallade djuretiska nämnderna som godkänner och legitimerar djurförsök i “Djur(o)etiska nämnder“:

“Under dessa fyra år så behandlades i runda tal 1500 ansökningar. /…/
Av alla dessa ärenden så kan jag minnas att endast två avslogs. Ett sökt tillstånd till djurförsök riskerade att bli en skandal då det tagits upp i media innan prövningen. Det handlade om att 50 marsvin skulle tas ut till en skjutbana och skjutas 1-5 skott med en magnumbössa på olika avstånd från djurens öron. Därefter skulle marsvinen avlivas, dissekeras och förändringar i hörselapparatens cellstrukturer undersökas.

Varför? För att försöka påvisa och vetenskapligt dokumentera hörselskador av att skjuta med gevär utan hörselskydd. /…/

Min erfarenhet visar att de djurförsöksetiska nämnderna inte behandlar särskilt mycket av etiska överväganden och i förstas hand är ett legitimeringsinstrument för att allmänheten ska få känna sig trygg med att det faktiskt skett en etisk prövning. Då måste ju djurförsöken vara nödvändiga, tänker gemene person och även många forskare. /…/

Efter första mötet så skrev jag 17 reservationer där jag ägnade i genomsnitt en timme per reservationstext.”

Nöj dig inte med att klaga, bli vegan istället. Tips, hjälp och uppmuntran kan ges på vegan.nu.

5 Responses leave one →
 1. Peter Andersson permalink
  April 9, 2011

  Detta är överhuvudtaget inte en piratfråga och hör inte hemma på PP Livefeed. Huruvida du har rätt eller fel i sak har inte med saken att göra, vad som är relevant är att det är något vi bara kan förlora ytterligare röster på, ytterligare en harakirikniv rakt in i den egna partimagen.

 2. April 9, 2011

  Peter Andersson: Jag har inte publicerat det här på PPs Livefeed. Jag tar inte ansvar för vad som hamnar där. Om du har mer åsikter i frågan rekommenderar jag att du kontaktar administratören för sidan eller skickar ett mail med alla dina synpunkter, känslor och problem till spam@isakgerson.se.

  PS din mamma är en harakirikniv etc. etc.

 3. Mathias Pedersen permalink
  April 10, 2011

  Tja, du eller någon annan har ialafall registrerat din blogg felaktigt på PP’s live feed då den bara återpublicerar registrerade bloggar med angivna taggar.

  Du bör kolla upp det, annars dupliceras alla dina ovidkommande blogg inlägg på pp’s livefeed

 4. April 10, 2011

  Mathias: Jag vet inte hur man gör det, och har varken tid eller intresse till att göra det.

 5. January 4, 2013

  Tack Isak för citering av min blogg! Fick chans att åtgärda stavfel och meningsuppbyggnad som bonus.

  Kul ironisk touch på kommentarfältet. Fick mig ett gott skratt, men så skulle jag inte våga skriva till någon som inte var till en nära vän jag visste tog det på rätt vis. ;-)

  För övrigt tycker jag det är intressant att se veganism som en informationspolitisk fråga. Det var lite nytt. Och inte nödvändigtvis fel. ;-)

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS