Skip to content

Trafikmaktordningen

2011 September 27

Har nu läst klart Trafikmaktordningen, ett brinnande manifest fullt med civilisationskritik för att riva gårdagens samhälle och bygga morgondagens. Ett manifest om att enas i kampen mot individualismen, oavsett om det gäller dess konkreta form, materialiserad i en personbil, eller dess abstrakta form, transcenderad i abstrakta reaktionära principer om liberalism. Jag ska försöka att hålla en bokcirkel i den i Uppsala och avvaktar därför med djupare analys. Tills dess lämnar jag er med följande ord:

Skända bilen! Svik automobiliteten! Vägra individualismen! Var kollektivtrafikant! Bränn alla bilar! Brinn alla hjärtan! Danos más gasolina!

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS