Skip to content

Stratifieringen inom fri mjukvara

2011 August 27

Idag på filosofibloggen sprider jag ett citat från Leeds MayDay Group som finns i antologin I Stundens Hetta – Svarta block, vita overaller och osynliga partier från Roh-Nin förlag. I en annan text av samma grupp, “Stunder av överskridande” från 2004, skriver Leeds MayDay Group om ett problem inom rörelsen för fri mjukvara:

“Om stunder av överskridande är horisontella flöden av energi och begär, finns det samtidigt något som drar åt motsatt håll. Ett sätt att tänka sig detta är att möjligheterna kanaliseras i vissa riktningar – mot statiska, vertikala former (“stratifiering”) /…/
Stratifiering framträder också som ett resultat av försök att försvara stunder av överskridande. Inom rörelsen för fri mjukvara till exempel har hackers börjat använda sig av patent och licenser (som den offentliga licensen GNU) för att kunna skydda opensource-kod. De har försökt använda copyright-lagar för att låsa mjukvarn till ett gemensamt ägande. Detta kan ses som ett produktivt moment av stratifiering eftersom det öppnar upp ett helt fält av gemensam produktion.

Däremot finns det en fara i att detta kan snäva in rölrelsen för fri mjukvara i ett legalistiskt sätt att tänka. En mer oroande tendens inom mjukvaruspridandet, oh en annan form av stratifiering, är tendensen till homogenisering. Den fria mjukvaran härmar ofta den privata egendomens förpackningar. Till exempel är Open Office som används i Linux en exakt kopia av Microsoft Office programpaket. Men sådan mjukvara, även om den hotar Microsofts profit, erbjuder inte mycket verkliga alternativ. Dessa mjukvaruprojekt “kan innehålla frihet, i yttrandefrihetens bemärkelse, men detta fria yttrandeär inte ett resultat av ett fritt tänkande. Deras sammansättning bestäms av en undergiven relation till de standarder som Microsoft bestämt. Detta är fantasins oavsiktliga kapitulation”.”

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS