Skip to content

Socialdemokratin, rasbiologin och yttrandefriheten

2011 January 12

Vi får då och då post till Ung Pirats kansli. Vi får samma post som Ung Vänster och Vänsterpartiet i samma byggnad. Det är ett nyhetsbrev med lite annorlunda innehåll och layout än mainstreammedia. Den senaste utgåvan verkar handla om socialdemokratin, rasbiologin och yttrandefriheten. Man ska inte lura sig att tro att redaktören är höger. Förra utgåvan var en sågning av Kristdemokraterna och deras socialförsäkringspolitik. Klicka för större bild.

They see me trollin’

3 Responses leave one →
  1. January 12, 2011

    “Sex, droger, och rockmusik”! =D

  2. of_darkness permalink
    January 13, 2011

    Orkar iof inte försöka mig på att läsa den där men gilalr iaf formatet, som ett anarkistiskt/punk fanscine typ.. känns äkta på nå sätt när man skriver som sådär kaotiskt iaf:D

Trackbacks and Pingbacks

  1. Tweets that mention Isak Gerson » Socialdemokratin, rasbiologin och yttrandefriheten -- Topsy.com

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS