Skip to content

Rymden nästa med Piratpartiet

2011 August 24

Kort och gott, Piratpartiet behöver en rymdpolitik.

Jag kan börja med att erkänna att det här är en konsekvens av en något tilltagen teknikromantik och en fascination för Star Trek. Men det är inte bakgrunden, utan förslaget som räknas. Förslaget är att Piratpartiet ska driva en progressiv rymdpolitik, den mest progressiva rymdpolitiker av alla svenska partier. Vi ska driva en rymdpolitik som har kunskapsinhämtning och kommunikationssamordning som kortsiktigt mål och migration som långsiktigt mål. De går hand i hand, och det kommer jag att ta upp. Vi ska också driva en rymdpolitik som många har tillgång till.

Rymdpolitik som prioritetsområde

Rymdpolitik kanske verkar som en avlägsen och futuristisk idé. Det är den delvis, men för det första finns det många områden där rymdpolitiken tjänar oss redan idag. Rymden och dess infrastruktur är enormt viktig i forskning och utveckling kring bland annat ekologi, grön teknik, kommunikationsinfrastruktur (särskilt internet), meteorologi, geografi och många andra områden. Vi kan inte försumma det viktiga arbetet som ger oss mer och mer kunskap och teknik.

För det andra är framtiden inte långt bort. Min bild av Piratpartiet är att vi inte är rädda för att ta oss dit snabbare. Att en idé är futuristisk innebär inte att den är omöjlig att gen0mföra. Det innebär bara att vi har en vision att hålla fast vid i arbetet dit. När Kennedy 1961 sa att människan skulle sätta sin fot på månen innan decenniets slut var det få som trodde att det var möjligt. Resten vet ni själva.

Jag tror att nästa mål är att ha en hållbar, självförsörjande bosättningskoloni på månen. Det kommer inte att ske imorgon. Det kommer inte att ske nästa år. Vi vet inte om vi kan göra det inom decenniet, men vi vet en sak: om rymdpolitiken fortsätter att vara en såhär oprioriterad fråga kanske vi aldrig lyckas med det.

Rymdpolitik är inte något vi kan dela upp och syssla lite med här och lite där. Det är ett stort projekt, och för att effektivisera det bör rymdprojektet anordnas centralt. Tills vi har fått till stånd ett internationellt rymdprojekt som involverar hela världen på lika villkor verkar EU vara den bästa plattformen för att driva rymdprojekt idag.

 * Piratpartiet driver ett radikalt ökande av budgeten för EU:s rymdpolitik med målet att öka den offentligt finansierade aktiviteten i rymden.

Kommunikationen, forskningen, rymden – en treenighet

Rymdteknikens applikationer är tätt sammankopplade med våra visioner. Satelliter är idag bland spetsteknologin i nätverksutbyggandet, och kanske på kort sikt nödvändiga för att säkra visionen om att uppkopplingen till internet ska garantera så många som möjligt, på så många platser som möjligt, och i så höga hastigheter som möjligt. Om välfärden börjar vid en gigabit behöver vi inte bara öka vårt användande av satelliter, vi behöver dessutom fortsätta utveckla satelliterna för att få snabbare hastigheter. Och internet är bara en av de många kommunikationsinfrastrukturer internet kan hjälpa oss att bygga.

Som jag redan varit inne på används rymdteknik redan i väldigt många områden av forskning och utveckling. Vi kan inte bara studera jorden från dess yta, vi måste också kunna göra det från en viss distans. Mer kunskap hjälper oss att diagnostisera och mitigera de problem som jorden drabbats av på grund av vår påverkan. En ökad satsning på rymden är en naturlig del av den kunskapslinje vi vill ha i politiken. Med mer forskning och mer kunskap, kan vi fatta bättre beslut.

Mer forskning krävs också för att vi ska kunna ta oss an rymdens utmaningar. För att kunna kolonisera rymden måste vi förstå och känna rymden. Då krävs att vi forskar mer på hur rymden och dess sfärer fungerar. Hur ska vi kunna färdas snabbt mellan planeter och stjärnor? Hur ska vi kunna kommunicera i realtid i en hastighet så långsam som ljusets? Hur ska vi kunna upprätta hållbara och självförsörjande kolonier?

Vad vi inte heller ska underskatta är den enormt drivande kraft rymden utgör. Utveckling av teknik uppstår inte i ett vakuum, utan är oftast behovsbaserat. Mycket av uppfinnandet under 1900-talet har krig som bakgrund. Det rimmar dåligt med en pacifistisk hållning, och skapar en osund teknikutveckling där vapen och övervakningssystem får ta en stor plats. Med behovet av nya rymdfärder och kolonisering får vi en ny ledstjärna att utveckla efter. Uppfinningarna som förbättrar rymdskeppen, kolonierna, rymdstationerna, satelliterna och astronauternas utrustning kan säkert – många av dem – tweakas för att förbättra även vår vardag.

* Piratpartiet ska arbeta för att det blir lättare och billigare att använda rymden i sin forskning.

* Piratpartiet ska arbeta för att EU ska ha ett helomfattande forskningsprogram som syftar till att forska mer på rymden, långdistanstransporter i rymden och bosättning i rymden.

* Piratpartiet ska arbeta för att EU ska utveckla en lösning för att kommunicera snabbt och effektivt även på avstånd där ljusets långsamma hastighet utgör ett problem.

Ett öppet arbete för en rymd för alla

Rymden är allas. Den kan inte ägas. Min förhoppning är att rymdforskningen ska sträva efter samma egenskap. Rymdforskningens process och resultat ska redovisas så öppet som möjligt. Jag hoppas också att man kan involvera medborgare och studenter inom områdena som rymdforskningen innebär genom ett intensivt informationsarbete. Jag hoppas att rymden och rymdforskningen kan diskuteras från grundskolan och uppåt, för att inspirera varenda ny generation av individer, som sedan kan utbildas och bidra.

Samma egenskap hoppas jag ska gälla den infrastruktur som utvecklas inom ramen för EUs olika rymdprojekt, och andra rymdprojekt Sverige är involverade i. Gör det enkelt för medborgare, skolor, högskolor och företag att ta del av datan som satelliterna genererar. Gör det lätt att ansöka om att få använda satelliterna själva. Låt förfogandet präglas av en experimentvilja och nybyggaranda.

Gör också migrationen till koloniseringen till en öppen process. När vi tar oss ut i rymden på allvar ska man ha möjlighet att åka med, oavsett om man är rik eller fattig, av europeisk börd eller av asiatisk börd. Vi är alla rymdmedborgare, och det viktiga är engagemanget för rymden.

 * Piratpartiet arbetar för att rymdforskningen och andra rymdprojekt redovisas så bra och offentligt som möjligt.

 * Piratpartiet arbetar för att man i offentliggörandet involverar utomstående i hög grad.

 * Piratpartiet arbetar för att rymdbosättningsfrågor i framtiden blir en möjlighet för alla. 

(EDIT) Varifrån ska man då ta pengarna? Jordbrukssubventionerna är redan otroligt kritiserade. Matpolitiken skulle – enligt många – klara sig bättre utan den, och den har en stor del av skulden för den monokultur och det ickehållbara odlandet som dominerar västvärlden. Fiskesubventionerna är helt och hållet oförståbara mot bakgrund av den utfiskning som dominerar våra hav. Minska jordbrukssubventionerna, och satsa istället på rymdprojekten. Det skulle leda till en bättre matpolitik, ett mer demokratiskt EU och – framför allt – en bättre rymdsatsning.

Ovanstående är alltså ett första utkast för en diskussion om Piratpartiets rymdpolitik. Det är knappast färdigt, men innehåller mycket bra åsikter. Självklart är hela förslaget kopimi. Jag hoppas att många kopierar det och använder det. Tack Fredrik Strandin och Simon Rosenqvist för feedback.

17 Responses leave one →
 1. Gustav permalink
  August 24, 2011

  Så länge ämnet är oprioriterat kommer utvecklingen inte att gå framåt. Sverige borde bygga ut sin rymdstation i Kiruna. Man borde även jobba med att få ner trafiktaxorna för att kommunicera med en satellit.

 2. Seb permalink
  August 24, 2011

  Fantastiskt förslag. Ett parti som, till skillnad från andra, inte avfärdar rymden och rymdforskning som triviala utgiftsposter har min röst.

 3. August 24, 2011

  Rymden är åsm. Detta förslag gillas.

 4. August 24, 2011

  Glömde helt bort ett stycke om finansiering. Nu tillagt. Jag vet att det är skitdålig etikett att lägga till i efterhand, men det får bli så.

  Gustav: Jag tycker att vi kör på internationella satsningar så långt vi kan. Men visst bör även Kiruna involveras i dem.

  Nicholas Miles: Hihi, ja!

 5. Nina permalink
  August 24, 2011

  Fantastiskt förslag!

 6. August 24, 2011

  GILLAS! Bra förslag.

 7. August 25, 2011

  Äntligen en vision att tro på!

  För att lösa social orättvisa går att lösa på fler sätt än likafördelade av monetär rikedom vilket oftast bara leder till destruktiv politisk polarisering. Istället går att öka levnadskvalité med teknologisk framgång också och därmed sänka barriären för att bootstrappa sig själv ur misär.

 8. Henrik permalink
  August 25, 2011

  Väldigt bra förslag. Jag håller fullständigt med om att rymdforskning är en satsning Sverige borde göra i tyngre grad.
  När det gäller finansieringen så måste vi ta det väldigt försiktigt däremot anser jag. Vi måste i all möjlig mån se till att vi inte tar pengar från där dom verkligen behövs och att vi inte rusar dit heller, det måste ske lugnat och sansat, så vi inte rycker pengar från andra direkt. Det skulle helt enkelt ge forskningen en väldigt dålig bild, och låg support.

 9. August 25, 2011

  Rymden är en plats, inte ett projekt.

  Rymdfarten befinner sig i samma fas som flygindustrin var i på 1920-talet. De stora hjältarnas tid är över, och istället inleddes en tid av snabb teknisk utveckling med stöd från rika mecenater som vill se tekniken utvecklas. Det öppnar för ett kanske inte så glamoröst, men nödvändigt byggande av infrastrukturer, organisationsformer och affärsidéer som tog flyget från sensation till vardag.

  Kommunikationssatelliterna har varit lönsamma sedan 1970-talet, och är ovärderliga för telekommunikationen idag.

  Istället för att pumpa in pengar i gamla byråkratier i EU kan experiment stimuleras med att instifta priser, liknande X-prize. Till skillnad från de stora projekten ger dessa priser utrymme för många misslyckanden. Stora projekt blir lätt riskaversiva, och rädda för att misslyckas. Pris har fördelen av att engagera fler företag och organisationer, som måste visa resultat för att vinna pris. Det öppnar också för entusiaster att konkurrera på mer likvärda villkor, och skulle kunna skapa upp en välbehövlig folkrörelse för rymden.

  Sverige har lyckligtvis inte skrivit under månfördraget och har därmed öppet för äganderätt i rymden. Om månen och andra himlakroppar inte är möjliga för nationer att ta i anspråk, därmed kan de inte heller erkänna privatpersoners anspråk i rymden. Vem vill då investera?

  Rymdkolonin kommer som en följd av rymdföretaget, inte tvärtom som många planer varit hittills. Liksom Jordens städer uppstår de där det finns en kommersiell fördel.

  En sådan open source tanke skulle öppna rymden

 10. Webster permalink
  August 25, 2011

  En annan aspekt: miljön.
  Att bygga ett fungerande habitat för rymdbruk (eller havsbruk) kräver att man har mycket bättre koll på den inre miljön. Vilka växter ger syre och mat? Vad finns det för isolermedel som är miljövänliga, rimliga ur kostnadssynpunkt och lätta? Vilka material lämpar sig för tryckkärl i större skala? Alla frågor av den här typen har omedelbara spin-off-effekter för andra industrier och i förlängningen också för utvecklingen i den så kallade tredje världen. Ett lätt och robust isolermaterial skulle säkert vara välkommet i hetare länder. Samma sak med växter som har högt näringsuttag och låga krav på miljön vad gäller till exempel ljus och jordmån. Det här är alltså inte exotisk forskning som bara är till nytta för män i vita rockar, det här är en aspekt där man kan få praktisk utdelning på många plan relativt snabbt. Speciellt om det inte finns en klåfingrig lust att patentera alla upptäckter för att förhindra spridning.

 11. August 25, 2011

  Waldermar Ingdahl:
  http://youtu.be/TOcKGREiY30?t=1m16s
  http://youtu.be/jp3OhC3NoMk?t=57s

  Rörelsen för fri mjukvara är en rörelse som reagerar mot det privata ägandet av kod. Det är lite av en skymt att referera till ett nyliberalt projekt som “open source”.

  Webster: Kan inte hålla med mer!

 12. August 25, 2011

  När blev stora byråkratier piratpolitik, istället för open source och DIY?

 13. August 28, 2011

  Till min förvåning så tycker jag ändå det var något positivt över Isaks inlägg. (Förvåningen bottnade i de negativa tankar jag kopplade till rubriken à la “nu har vi tappat fotfästet rejält”.)

  Jag gjorde dock, ungefär som Kristofer i kommentarsfältet, reflektionen “hoppsan, en vision i piratsammanhang!”. Det var banne mig inte igår! Så ur det perspektivet tycker jag det är bra. Tänka stort är något vi behöver mycket mera av.

  Men realpolitiskt, nja…och den indirekta orsaken följer.

  Mest av allt så störs jag på bristen på insikt kring vad som står i vägen inte bara för rymdpolitik, enligt Isaks tankar, utan det mesta i den här världen. Vi har ett ekonomiskt system som bygger på att allt som går att tjäna pengar på, om så bara på überkort sikt, är mumsfilibaba. Detta system styrs dessutom av intressen som inte på något sätt har varken demokratisk grund eller förnuftsmässig förankring. Äganderätten i den basala form som möjligör humanrätt i praktiken är givetvis av godo. Äganderätten i den dominerande och destruktiva form som idag är rådande, där stora ekonomiska intressen inte på något sätt har ansvar trots stor makt och är för inflytelserika att utkräva ansvar från är däremot något att fundera kring. Där har vi också grundproblemet. Ironiskt nog så sätter Waldemar Ingdahl fingret på just detta men med en mycket mer positiv beskrivning än vad jag skulle göra:

  “Rymdkolonin kommer som en följd av rymdföretaget, inte tvärtom som många planer varit hittills. Liksom Jordens städer uppstår de där det finns en kommersiell fördel.”

  Det här problemet synliggörs kanske lättast om vi beaktar Internet och dess demontering som nu fortgår. Vilka är det som bestämmer nätets framtid i praktiken? Är det medborgarna/folket? Nej, klart det inte är. För hade det varit så så hade vi inte sett Internet som ett problem, vilket numera är den rådande agendan på maktnivå, utan en stor och fet möjlighet. Men istället så har vi ett problem på halsen. Ett problem som gör att saker blir “gratis” och “gratis” är ondska i vår värld. Kan inget sättas en prislapp på så är det ett hot. Paradoxalt nog ett “hot” mot vår “fria” värld. För enligt de som styr vår värld är utopin att sätta prislappar på såväl jord, vatten och luft. Ormen i paradiset hade nog en prislappsmaskin.

  Ty hade vi inte låtit den totalt förnuftsfientliga tanken råda som enbart har obalanserad makt som argument så hur skulle vi då kunna motivera såväl politikermaktens intentioner att stänga ned, blockera och förstora upp pedofilterroristknarktrollet i alla sammanhang där nätet nämns? Och hur skulle vi annars kunna ens fästa vikt vid en överflödig bransch vars mantra alltjämt är “kopiering är stöld”?

  Så, i den mån någon poäng finns i det jag försöker kläcka ur mig så är det att innan rymdpolitik och you-name-it går att infria bör vi ta krafttag bort från det som kontinuerligt sätter käppar i hjulet för stora tankar och realiserade visioner av stora mått.

  Kommer vi inte åt maktproblematiken så kan vi inte åstadkomma så mycket annat heller. Här skulle PP kunna vara vägledande och tillfredställa ett enormt behov som dessutom har realpolitisk kraft. Istället känns det som att vi gör allt för att hitta vår plats i ett till synes redan havererat system. Vi nöjer oss med att äta knäckebrödssmulor som tappas på golvet när vi skulle kunna baka en rätt smaskig kaka själva och dessutom kunna dela med den till flera.

  Vi behöver först etablera en piratideologi värdig namnet och som utgår från någon slags värderingsgrund. Först därefter är det läge att konkretisera politik. Och ur detta följer att vi måste bli ett “riktigt parti”. Hmm, eller ett riktigt “parti” (för behovet av att komma till rätta med maktproblematik omfattar även mekanismer som renderat partidefinitionen en smula obehaglig).

  Upphovsrättsvansinnet, övervakningsivern och att vidmakthålla kultur- och informationsasymmetrier har precis samma orsaker. Mot bakgrund av att PP utger sig för att bygga sin politik kring detta så borde det ju inte vara så svårt att agera i enlighet med detta. För detta måste man dock nå insikt om att orsakerna inte har namn som Bodis, Ask, Sarkozy, Pontén eller någon annan måhända obehaglig målvakt och mellanhand för den oinskränkta makten. Den oinskränkta makten är huvudproblemet och det är det vi borde inrikta all kraft att komma till rätta med istället för att slåss med väderkvarnar.

  Problemet med detta eventuella ställningstagande är att då tenderar vi stöta oss med människor och intressen som i en framtid bortom PP, och på individnivå, kan leverera trevliga förmåner, anställningar och uppdrag i den värld vi för stunden dras med.

  Har vi den viljan och det modet?

 14. August 28, 2011

  Thomas Tvivlaren: Din kommentar är mycket viktig och säger en hel del bra saker. Rymdprojektet är bara en av många viktiga projekt som får käppar i hjulet av det lössläppta ekonomiska systemet. Vi kan pumpa ut miljarder efter miljarder i jordbrukssubventioner för att det är ett system som mäktiga länder och landägare tjänar på. Men vi kan inte lägga pengar på rymdprojektet. På samma sätt kan bekämpningsmedelsföretagen utveckla gröda efter gröda som tål bekämpningsmedel, men vi kan inte lägga pengar på att de som använder grödorna och giftet i tredje världen får ordentligt skydd eller ordentliga tester. Vi har billig och välfungerande medicin för ickeproblem som “andropaus” och övervikt, men vi utvecklar knappt medicinen mot malaria eller HIV/AIDS (all heder åt de få som faktiskt arbetar med det).

  Att låta forskningen bero mer och mer på vad som är ekonomiskt lönsamt för storföretag och inte för folket är en nedförsbacke jag inte vill kana ner för. Vi såg det senast i Svenskt Näringslivs monstruösa rapport om att lägga ner delar av de humanistiska utbildningarna – Konsten att strula till ett liv. Jag är glad varje gång jag upptäcker att kunskapspolitisk kritik från vänster dyker upp inom Piratpartiet.

  För att avsluta med citatet på baksidan av min dator: “Modern bourgeois society, with its relations of production, of exchange and of property, a society that has conjured up such gigantic means of production and of exchange, is like the sorcerer who is no longer able to control the powers of the nether world whom he has called up by his spells.” – Manifesto of the Communist Party, Karl Marx & Friedrich Engels

  Låt oss bryta trenden!

 15. Jesper permalink
  February 14, 2012

  Jag vet att jag är farbror tråkig som inte fattar skämt, men alla som förespråkar rymdkolonisation borde räkna lite på det:
  http://physics.ucsd.edu/do-the-math/2011/10/why-not-space/

  eller sammanfattat:
  http://cornucopia.cornubot.se/2012/01/den-omojliga-matematiken-kring.html

Trackbacks and Pingbacks

 1. Tillväxthets och piratideologin | Then Piratska Argus
 2. Piratpartiet going where no man has gone before – motion U06: en progressiv rymdpolitik « Anton Nordenfur

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS