Skip to content

Rättegång i Uppsala

2011 August 24

Idag sitter jag på en rättegång i Uppsala tingsrätt mot en person som laddat ner musik via DC++. Han är inte en tonåring, han ser inte sig själv som särskilt kunnig om datorer. Han är bara en av många som laddat ner och delat med sig av musik han älskar. Han verkar inte riktigt ha haft något större uppsåt att begå brottet. Han har inga känslor gentemot industrin som stämmer honom. Han har inte drivit någon ekonomisk verksamhet. Han bara gjorde som massor av andra människor som älskar musik. Han laddade ner och delade med sig av musik. Det känns surrealistiskt att vi bemöter det med rättegång, böter och hot om fängelse. Det är inte värdigt oss.  Vi kan bättre.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS