Skip to content

Palle Torsson och konsten

2011 January 10

Hans hemsida finns här, och där kan man hitta bilder som:

[Art History = Appropriation – Subversion]

[Universal Access to All Human Knowledge]

[Internet] [Marknad vs Civilisation]

[PiratByrån]

[Old and New Avant-garde][mediamix]

[?]

[Med händerna på dator för 3000 kr …]

Missa inte heller hans kritiska kommentar mot konstteori på metanivå som heter [remix]

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS