Skip to content

Om modebloggande

2011 May 23

Mycket har sagts i frågan om unga kvinnors modebloggande den senaste tiden. En hel del poänger har gjorts, både bra och dåliga. Själv rekommenderar jag Sofia Zettermarks analys i C-uppsatsen “En sockersöt reklamhora uppväxt bland dokusåpor – En studie av hur könade normer och diskurser kring unga tjejersbloggande skapas och hur tjejerna förhandlar kring dem“. Men istället för att föra en strukturerad debatt ska jag ta upp några punkter som halvt bemöter eller pådriver det som redan sagts i de olika texterna.

§ 1 Först av all, det man vill diskutera är modebloggande. Det man diskuterar är modebloggare. Dissonansen däremellan är skadlig för debatten. För att dra en analogi, att det finns enskilda politiska bloggare som är idioter gör inte att politiskt bloggande är dåligt i sig. Jag säger inte att varken modebloggande eller politiskt bloggande är varken bra eller dåligt, men om man ska argumentera för det krävs det bättre argument.

§ 2 Vidare är det problematiskt att vissa mer lästa kvinnliga bloggare hyllar värden som jag personligen tycker är dåliga. Där måste jag ge Altstadt rätt, utan att ge henne rätt i något annat i texten. Jag skulle gärna se en vidare debatt på ämnet.

§ 3 Det är också problematiskt att – som Zackrisson tar upp – internet är en plats av män för män. Om modebloggande är det som vänder trenden vet jag inte, men det kommer troligen inte hjälpa att rikta uddarna mot modebloggarna, som är en av de få rum på internet som inte domineras av män.

§ 4 Varken Zackrisson eller Altstedt – som själva skriver för tidningar – problematiserar icke nätbunden medias roll i vår syn på modebloggande. Om ej nätbunden media kommer att fortsätta skriva om de modebloggare som representerar de värden Altstedt talar om – och främhäver de egenskaper Altstedt talar om – kommer de att fortsätta cementera paradigmet hos modebloggare.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS