Skip to content

Om framtiden och universitetet

2011 April 13

På Uppsala Universitet är det just nu kårval. Jag räknar med att de som läser vad jag skriver och läser på universitet är med i kåren, för tror man det minsta på politisk förändring genom organisation bör det vara ett självklart drag. Jag ska tala om vad kåren betyder för mig, och utgå ifrån det när jag övertalar er att rösta på Piratstudenterna.

(Sedan får ni väldigt gärna rösta på mig också, jag är nummer sex på Piratstudenternas lista. Rösta på http://www.karvalet.nu/)

Kåren är att bygga, reproducera och slåss för sina rättigheter mot universitetet

I grund och botten är kåren studenternas enda reella sätt att vara delaktig i de beslut som universitetet fattar. Piratstudenterna vill inte bara värna studenters rättigheter varje gång ett nytt system eller en ny databas (exempelvis Korinth och Studentportalen) skapas. Vi vill att studenterna, som är de som påverkas mest av det, har makten över vår internetleverantör UpUnet-S.

Det är inte rimligt att man som student inte har något inflytande alls i hur ens internetleverantör styrs, utvecklas och reglerar sitt nät, då man inte kan byta internetleverantör. Vad som däremot är rimligt är att studenterna – förslagsvis genom kåren – tar över ägandet över UpUnet-S och driver det tillsammans. När vi sätter våra egna villkor kan vi se till att resurserna går till att skapa ett snabbt och välskött nät, istället för att man lägger resurser på att logga enskilda studenters trafik i jakten efter upphovsrättskyddat material.

UpUnet-S ska drivas av studenter, för studenter.

Kåren är att göra sin röst hörd i hur den svenska kunskapsutvecklingen äger rum

Piratstudenternas kärna är att all vetenskap ska vara allas. Svenska universitet är folkets, då de är statliga institutioner finansierade av statliga pengar. Det innebär att vi har vår fulla rätt att kräva att den kunskap som produceras på universitetet går tillbaka till folket, istället för att beläggas med immateriellt skydd av kommersiella intressen. Vi i Piratstudenterna kommer alltid att driva att universiteten ska syssla mindre med patent och upphovsrätt, och mer med öppen publicering i Open Access, och kunskapsspridning.

På det sättet märks tydligare än någonsin att Piratstudenterna verkligen är studenter som brinner för kunskapssamhället. Kunskap är inte bara till för tillväxt och försäljning, kunskap är till för att vi med kunskapen tillsammans ska kunna skapa en bättre mänsklighet och en bättre värld. Det går inte om kunskapen bara delas ut till de rika.

Universitetets kunskap ska vara allas kunskap, inte rättighetsägarnas kunskap.

Kåren är att tillsammans med andra studenter kämpa för studenters intressen

Precis som en del andra kårpartier kämpar vi för en bättre ekonomisk situation för studenter. Billigare studentbostäder, billigare kurslitteratur och högre studiebidrag är såklart frågor vi ställer oss bakom. Men till skillnad från andra kårpartier har vi en vision om hur vi ska lösa det. Idag tvingas studenter betala mängder och mängder av pengar för att rättigheterna till deras kurslitteratur ägs av företag som tar ut överpris för böckerna. Det är klart att ett företag med monopol på sina böcker tar ut överpris för att trycka på papper. I genomsnitt betalar en student 2600 kronor per termin för kurslitteratur. Det är med andra ord ungefär en tredjedel av en månadsbudget för en student. Vi vill att kurslitteraturen ska vara fri. För de som vill det, digitalt distribuerad. För de som så önskar, upptryckt till självkostnadspris på print on demand.

Prioritera studenter före upphovsrätt.

Vill du rösta på Piratstudenterna (eller något annat parti) kan du rösta på http://www.karvalet.nu/. Behöver du mer information, Zettermark från Feministiskt Studentinitiativ ger en kort programförklaring för deras politik.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS