Skip to content

Neutrinos och hastigheter

2011 September 23

Forskare på CERN menar att de funnit partiklar (neutrinos) som färdas snabbare än ljusets hastighet (c). Om det här är sant (vilket vi inte kan lita på förrän fler studier kommit) är ‘stort’ inte ett ord som på långa vägar räcker för att beskriva det. För oss som är intresserade av metafysik är det här otroligt viktigt. Hur ändrar det vår tids- och rumsuppfattning?

Popsci Baffling CERN Results Show Neutrinos Moving Faster Than the Speed of Light

Nature Particles break light speed limit

Reuters Particle found to break speed of light

BBC Speed of light experiments give baffling results at Cern

Dagens Nyheter Partikel rörde sig snabbare än ljus

Expressen Snabbare än ljusets hastighet, på riktigt?

Aftonbladet Partikel rörde sig snabbare än ljus

Svenska Dagbladet Einsteins teori kan ha krossats

Svenska YLE Kan Einstein ha fel?

 

Flashback CERN spräcker ljusets hastighet

Kritisk bloggpost This Extraordinary Claim Requires Extraordinary Evidence

 

 

 

 

 

 

11 Responses leave one →
 1. gerhard nilsson permalink
  September 23, 2011

  Allt vi hittills vet tyder på att det ligger något experimentellt fel bakom mätningen.Det kommer att behövas tiotals oberoende försök för att det ska uppfattas som en ny sanning. Dessutom krävs någon form av förklaring till VARFÖR det sker, när all annan mätning uppenbarligen fungerar (i det här fallet är det ju inte någon futtig avvikelse från vad vi trott oss veta, utan TVÅ PROCENT, ett gigantiskt tal i sammanhanget.

 2. gerhard nilsson permalink
  September 23, 2011

  Ursäkta den sista två raden, jag måste ha varit skelögd. Det är ju inga två procent. Det är illa nog som det är!

 3. Lars Lindberg permalink
  September 23, 2011

  Fysikens grunder är krossade,…! om det stämmer. Borde vara första sidan i varje blaska, men risken finns att forskargruppen gjort ett försmädligt räknefel, och kan kanske överleva en sådan pinsamhet i all anständighet. Men varför gör man en sådan mätning? Vem ifrågasatte deras hastighet, och varför? Tyvärr, ett Nobelpris ligger om konfirmerat inte långt undan, även om man likt A. Flemming inte förstod vidden av upptäckten.

  Detta blir spännande, mer spännande än vad någon förstår. Eller ett ytterst litet fåtal.

 4. September 23, 2011

  Vi får inte glömma att världen inte rasar för att Einsteins teori rasar. Världen rasade inte när Aristoteles fysik raserades, eller Newtons lagar motbevisades. Vi kan vara i ett paradigmskifte, varken mer eller mindre. Visst krävs det många experiment för att vi ska ta det för en sanning, men det är knappast en omöjlighet.

 5. Bosse permalink
  September 23, 2011

  @4: Precis, allt som fysiken och vetenskapen fungerade till igår fungerar den även för idag.

  Även om detta skulle omkullkasta delar av (eller hela) så skulle vi fortfarande använda de tidigare modellerna som är “fel”. T.ex. använder vi fortfarande Newtons modeller i vissa sammanhang, även om de skulle vara “fel”. De nya resultaten kommer innebära nya landvinningar på områden där fysiken varit motsägelsefull eller till ingen hjälp. Ett stort steg framåt alltså!

 6. Anon permalink
  September 23, 2011

  Även om det troligaste är att det rör sig om ett mätfel så finns det en rad förklaringar som inte måste innebära att Einstein hade fel.

  Det känns mer som tidningarnas påhitt.

  Rumtidskrökning. Om än mindre troligt med så pass låga energinivåer.

  Tidsresande partiklar. Låter allvarligare än det är. Det finns inkosistenta teorem.

  Fotoner har massa. Det skulle vara uppseendeväckande och alla tidigare experiment har gått bet på att upptäcka det. En förklaring som dock inte invaliderar relativitetsteorin. Skillnader i hastighet beroende på våglängd borde dock redan upptäckts men vem vet.

 7. Calle permalink
  September 23, 2011

  Det luktar ny fysik på gång. Är det rummet som spökar? Både på subatomär och makroskala har man anomalier i mätdata. Spännande!

 8. Anonymous permalink
  September 23, 2011

  Detta vore extremt spännande för vetenskapen om det är sant, men troligare är att de helt enkelt mätt fel. År 2009, efter att detektorerna färdigställdes men innan de första neutrinopartiklarna detekterades, så drabbades Abruzzo av en jordbävning med styrkan 6,3 på richterskalan. Ett alternativ till att neutrinos rör sig snabbare än C är att CERN och LNGS helt enkelt hamnat lite närmare varandra.

 9. September 23, 2011

  Bosse och Anon: Ni har båda viktiga poänger. Självklart kommer Einstein fortfarande vara relevant även om den här forskargruppen visar sig ha rätt. Om inte, skulle väl alla världens GPS:er gå sönder just precis nu (vilket verkar sjukt omöjligt). Det finns ju en anledning till att Newtons lagar fortfarande är en av de centrala delarna av utbildningar i fysik. Det här bör ses som en utveckling av paradigmet, inte ett komplett brott mot det.

  Och ja, det är sant att det inte är nödvändigt att det skulle bryta mot Einsteinsk fysik. Men det bryter mot iallafall mot vissa av de föreställningar vi har om den Einsteinska fysiken. Alla de dolda premisser vi intuitivt dragit av den. Som att inget är snabbare än fotoner, till exempel.

 10. Stefan permalink
  September 23, 2011

  Om ytterligare experiment visar att neutrinos faktiskt kan färdas fortare än ljushastigheten så betyder det inte att den fysik vi känner blir ogiltig. Newtons fysik är precis lika giltig idag som före Einstein kom med sina relativitetsteorier, pss kommer Einsteins fysik vara giltig även efter en sådan här upptäckt. Det som händer är att vi får veta under vilka förutsättningar olika modeller är giltiga med en viss noggranhet.
  Jag ser det som mycket mer sannolikt att det är något mätfel eller en annan miss som ligger bakom än att de har upptäckt ny fysik, men visst är det väldigt spännande!

 11. Anders permalink
  September 23, 2011

  Jag tror stenhårt på mätfel.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS