Skip to content

Maktlöshet och incitament

2011 April 20

Nyligen höll Ung Pirat sin femte förbundskongress. Ledordet på kongressen var incitament. Vi diskuterade nätpolitiska aktivisthandböcker, eventdokument, byggande av RepRaps, engagerande utbildningar och projektbidrag. Ja, den nya ordföranden gick till val på att vara en doer som skapade och uppmuntrade all typ av verksamhet. Överhuvudtaget dominerade känslan av attt framtiden var hoppfull och fylld med händelser.

Piratpartiet har sitt årsmöte, och där skapas inte incitament. Gamla problem som givits ad hoc-lösningar jagar oss. I tre årsmöten har vi aktivt diskuterat jävsproblematiken i styrelsen utan att ha gjort något. Personen som arvoderar två styrelseledamöter valdes om för ett år sedan, och nu ska de han arvoderar väljas om. Ja, en tredje person som är direkt anställd av Christian Engström ställer upp i valet. Det är såklart oerhört tråkigt att ett parti som klagar så mycket över jävsproblematik i domstolar domineras av en sådan stor jävsproblematik själv. Hela problemet tas med en stor måtta trötthet av många av de aktiva. Personerna har för stor makt (i egenskap av otroligt vällästa bloggare) för att man ska kunna göra något. Sådant skapar inte incitament. Läs mer om det hos Jan Lindgren, Queriem och Sammy Nordström.

Nej, jag vill tala mer om det här med maktlöshet och incitament. Valberedningen vid årsmötet som valde om Christian Engström föreslog självklart inte Christian Engström till styrelsen. Regel nummer #001 för en valberedning är ju att inte föreslå människor med klart uppenbar jävsproblematik. Jan Lindgren som satt i valberedningen det året berättar om vad som hände då:

Ungefär två veckor efter det att valberedningen postade sitt förslag för den nya styrelsen så hände nästa stora sak. Christian valde att dra in ett lån på 500 000 kronor till partiet. Förutom att flertalet budgetar påverkades negativt så innebar det även att två personer, som partiet precis hade anställt, blev av med jobbet. Den ena personen var jag och den andra personen är bror till en annan medlem i dåvarande valberedning. Av sex personer i valberedningen påverkades alltså två stycken av Christians beslut att dra tillbaka lånet.

Därefter blev Christian Engström omvald. Så lätt är det att köpa sig en plats i Piratpartiets styrelse. Självklart sitter han i Piratpartiets ledning också. För mig blev det en påminnelse om vad maktlös jag känner mig i partiets interna organisation. Under detta årsmötet försvarades också Christians metoder på följande sätt:

Om jag förstått saken rätt är PP:s ekonomi beroende av en lån som finansieras av Christian Engström och att Christian inte minst av den anledningen vill ha en plats i styrelsen, vilket är brukligt i näringslivet. Vilka förpliktelser som är förenade med lånet borde klaras ut i låneavtalet och inte förpesta denna årligen återkommande diskussion.

Men det här är inte näringslivet. Det här är en ideell förening med tusentals oavlönade medlemmar. Hundratals oavlönade aktiva medlemmar sliter ofta och hårt på sin fritid för att de tror på någonting. I näringslivet sliter folk för lönekuvert, betalning. Det är troligen inte svårt för en säsongsarbetare att acceptera att denne aldrig kommer att ha något inflytande över vilka som styr företaget, än mindre vara en av dem som styr det.

Men för oss som arbetar gratis är det enormt frustrerande att se toppskiktet av partiet förvandlas till en avlägsen aristokrati, där de rika och dess vänner har förtur. Det är den ultimata maktlösheten. Att vara både obetald, ohörd och helt utan inflytande.

Vill ni skapa ett levande parti, där medlemmarna tar initiativ, utför projekt och driver sina idéer? Involvera dem då. Vidga inte klyftan mellan de härskande och de härskade i partiet, minska den. Ett bra första steg är att separera banden mellan pengar och förtroende i partiet. Det första steget dit är att lösa jävsproblematiken genom att ha en styrelse utan Rick Falkvinge, Anna Troberg och Henrik Alexandersson. Alla tre är betalda av Christian Engström.

31 Responses leave one →
 1. April 20, 2011

  “I tre årsmöten har vi aktivt diskuterat jävsproblematiken i styrelsen utan att ha gjort något.”

  Kan det bero på att det bara är ett fåtal högljudda som diskuterar jävsproblematiken i styrelsen?

  Jag diskuterar inte jävsproblematik då jag inte ser att sådant förekommer. Jag är som framgått under tidigare möten av den åsikten att styrelsen skall vara stark och kunna komma på lösningar vartefter problem dyker upp, utan att inblanda onödig byråkrati. Ett medlemsmöte som det heter numera skall endast välja styrelse och godkänna propositioner om verksamheten och efteråt ge ansvarsfrihet eller inte ge ansvarsfrihet. Ett medlemsmöte bör varken detaljstyra verksamheten eller besluta om siffror som annars är svåra att ändra på (kräver ett extra medlemsmöte).

  Jag räknar med att Anna, Rick och HAX blir valda under detta möte då dessa har genuint stöd av de flesta inom partiet.

 2. Jesper permalink
  April 20, 2011

  Trots att de oerhört vällästa bloggar som representerar de jäviga inte argumenterade för Christian på annat vis än att de påpekade att man nog borde rösta på förslag nummer sju om man vill ha med CE i styrelsen, så röstade medlemmarna (med rätt stor majoritet om jag inte minns fel) för att ta med CE i styrelsen. C’est demokrati, non?

  Jag uppfattar dessutom din text som att du är förbannad på styrelsen för hur den är sammansatt, vilket jag, som var med och valde den, tycker är en konstig reaktion. Och om det är mig och oss andra som röstade fram styrelsen som du är bitter på så, tja, vet jag inte riktigt vad jag skall säga.

 3. Jesper permalink
  April 20, 2011

  …och jag kommer att rösta på Anna, Rick och HAX i valet till styrelse eftersom jag tycker att de är fantastiskt kunniga, arbetar efter sin ideologi (som dessutom ligger nära det jag tror på) och för jag bedömer deras ryggrad vara så beskaffad att dess krökning inte är beroende av något pekunjärt flöde. Jag tycker att det är lysande att CE finansierar dessa människors aktivism, och jag hade röstat på dem även om CE skulle ha lovat att donera hela sin förmögenhet till PP mot att jag inte röstade på dem.

 4. guldmedlem permalink
  April 20, 2011

  Medhåll jesper & Henry. Det känns som om vi har större problem med att få fokus på frågorna som är viktiga hos allmänheten än dessa ickefrågor?

 5. April 20, 2011

  @Henry

  Det där med fåtal högljudda har vi hört många gånger men stämmer fortfarande inte riktigt överens med hur jag upplever det. Men att långt ifrån alla missnöjda protesterar högljutt, så är det ju. En inte helt ovanlig reaktion är att helt enkelt sluta engagera sig fö ett parti man inte sympatiserar med längre. Frågan är hur pass många det handlar om.

  Här i Östergötland kan jag säga att jag sett de aktiva reducerats till knappt en handfull människor, senaste fikat i Linköping var vi 4 personer, mig själv inräknat. Vi brukade vara 2-3 bilar som skjutsade folk till Linköpingsträffarna och kunde ta upp nästan hela utrymmet för fiket vi var på. Jag vet som ett faktum att många av dessa som inte längre engagerar sig gör det just för att man är missnöjd med hur partiet styrs.

  Det är ett mycket allvarligt problem för partiet när man förlorar medlemmarnas förtroende på detta sätt. Jag blir orolig för idén att bortse från problemen och bara köra på som förut. Det kommer inte hålla mycket länge till och det är nu vi behöver ta tag i det, inte sitta och undra vad det var som hände när allting faller ihop fullständigt mitt under pågående valkampanj 2014.

 6. April 20, 2011

  @Jesper

  I begreppet demokrati brukar normalt sett allas lika ställning vara avgörande. Problemet med hur valet till styrelsen gick till under förra medlemsmötet är just det att vissa utnyttjade sin ställning på ett högst odemokratiskt sätt.

  Vi ska till att börja med nämna att valdeltagandet i partiet är, dess direktdemokrati på nätet till trots, anmärkningsvärt lågt. Av tusentals medlemmar deltar för det mesta färre än 100 personer i voteringarna. Under förra årets styrelseval dök helt plötsligt över 300% fler upp för att rösta än vad som förekommit under någon annan votering. Att CE och hans anställda råkar vara de som har de mest besökta bloggarna i partiet och samtidigt gick ut med uppmaningar om hur man skulle rösta skulle kunna ses som en trolig orsak.

  Säg mig, skulle du tycka att det var demokratiskt riktigt om vi höll i ett klubbmöte där vi haft en massa diskussioner om frågorna man ska besluta om och jag sen mitt när voteringarna ska börja springer ut på gatan och hämtar in alla möjliga människor jag kan få tag på och ber dem rösta som jag tycker?

  Personligen tycker jag att det inte bör få gå till så i ett parti som kallar sig demokratiskt och står för demokratiska värden.

 7. April 20, 2011

  Ja ni, Jesper, Henry och Guldmedlemmen…

  Det är nog bara att tuta och köra och fortsätta blunda för problem som orsakat ramaskri i partiet om de hade uppmärksammat hos, t ex Sossarna.

  Varför är det ständigt återkommande temat i den här diskussionen bagatelliserande av något som ses som mycket allvarligt i alla liknande organisationer (och av de som iakttar utifrån), bagatelliserande av en grupp MYCKET aktiva partister som bidragit med åtskilligt till partiet och deras insatser, samt bagatelliserande av hela diskussionens legitimitet – inte helt sällan går det till rena trakasserier när någon för fram kritik.

  Det är mycket riktigt demokrati att välja in Christian mot valberedningens rekommendation vid förra årsmötet, trots att denne till och med var ute på Europaportalen och pratade om en ‘kupp’ mot honom. Personligen valde jag att respektera det beslutet och släppa kritiken för att bedriva valrörelse istället, ungefär då. (… Och nej, inte på grund av “goda råd” från lojalister som tycker att lite jäv och groupthink är ok så länge alla känner varandra och ändamålet är gott)

  För en tid sedan bestämde jag mig för att hoppa av hela projektet, och passade på att skriva en lite halvironisk och samtidigt rätt förbannad bloggpost ang de rykten som florerar, OCH SOM INTE KAN SKINGRAS HELT, pga jävssituationen, hur långsökta de än ter sig.

  Jag önskar er lycka till, helt uppriktigt, med eller utan CE och hans avlönade i styrelsen, och jag tror inte heller att vare sig Rick, Anna eller HAX har något annat än goda avsikter.

  Avgörande för mig är dock att ett kärnvärde för partiet är ‘integritet’ vilket även kan handla om personlig sådan i egenskap av makthavare. Att man med öppna ögon väljer att åsidosätta den av ekonomisk bekvämlighet, är i mina ögon att ta ett par steg på den där vägen som är kantad med goda föresatser.

  Ni vet var den vägen inte helt sällan leder.

  Jag är helt säker på att övervakningstomtarna i regeringen och bland sossarna tänkte i PRECIS samma banor precis innan de tappade greppet och övergav sina kärnvärderingar.

 8. April 20, 2011

  Bra text Isak! Jag håller med dig, det finns en avgörande skillnad mellan UP och PP och PP har mycket att lära.

  Henry, dina inlägg fascinerar mig ofantligt. Om man ställer dig och ledningsskiktet bredvid varandra – kommer deras ord per automatik genom din mun, eller måste det ske någon form av kopiering och imitation först?

  Grundprinciperna kring jäv är inte mycket att diskutera, de är vedertagna och det klingar ytterst falskt när integritetsförespråkarna inte kan stava till ordet själva.

 9. Micke permalink
  April 20, 2011

  @ Jesper: Visst fan håller jag med om att Falkvinge, Engström, Troberg och Alexandersson är mycket duktiga människor, som sköter sitt jobb väl. Iallafall oftast (låt oss inte glömma Falkvinge’s blunder strax innan Riksdagsval 2010).

  Men om dessa människor redan sitter i partiledningen (exkl. Alexandersson), behöver dom verkligen sitta i BÅDE partiledning och partistyrelsen? Det tror då verkligen inte jag, och likväl många andra.

  Jag kommer rösta emot att inkludera nån av dessa personer till styrelsen, tills dess att dom avgått från partiledningen. Om dom vill kandidera till framtida styrelseval och inte redan sitter i ledningen, då röstar jag gärna in dom. Och tills dess att Alexandersson avgår från sitt assistentjobb för CE, så undviker jag att rösta in honom, pga rädslan att CE kommer kunna “böja” Alexandersson till att rösta som CE vill i beslutsfrågor, annars dras lönen från Alexandersson.

 10. April 20, 2011

  Jag kan inte förstå hur vissa människor kan se så lätt på den här problematiken. Piratpartiet blev asförbannade för att Jim Keyzer fick anställning hos Warner Brothers, hur kan man då sitta och tycka att det är okej om halva styrelsen är anställda av en enda person? Det är ju liksom inga skitsaker styrelsen sitter och förfogar över. Det är liksom inte bakgrundsfärgen till våra flygblad de skall bestämma om, det är hela partiets budget, och större delen av vår politik.

  Vad händer om en medlems uteslutande hamnar på styrelsens bord, och det är någon CE har en personkonflikt med? Vad händer om situationen kvarstår 2014 och partiet skall disponera pengar för de olika valen? Skall CE och hans anställda sitta med och bestämma vilka pengar som skall gå till kampanja för att CE skall få sitta kvar i EUP, och vilka som skall gå till lokalval? Är det någon som på allvar tror att något annat än EU-valet kommer ha en chans om vi har en korrumperad styrelse 2013 och 2014?

  För låt oss vara klara här: Det är korruption och inget annat detta rör sig om. En person i styrelsen kommer potentiellt ha total, enväldig makt över tre andra styrelsemedlemmars inkomst. En person som dessutom köpt sin plats i styrelsen. Det är inte okej. Det är inte ett litet problem man får ha överseende med. Det är inte ett nödvändigt ont. Det är inte en etisk gråzon. Det är korruption. En person har sagt “jag tänker ge er pengar, men inte om jag inte får sitta i styrelsen” och sedan röstats in i styrelsen. Personen har stående pengaöverföringar till tre andra personer i styrelsen. Det är så långt ifrån en gråzon att jag inte fattar hur jävla skrupelfri man måste vara för att inte kunna se problematiken.

 11. Isak Gerson permalink
  April 20, 2011

  Micke: Ja, du snuddar också vid det här med inkludering. Vill Piratpartiet att styrelse/ledning ska vara en snäv kompisgrupp, eller vill vi försöka aktivera fler i det centrala arbetet?

 12. April 20, 2011

  Ett liknande resonemang om hur jag agerar fördes för 15-20 år sedan då kommunikationen med omgivningen fördes genom att tala med arbetare på arbetares vis. Grov jargong.

  Nu är det väl så att just Piratpartiet som organisation är större än vad just jag anser och jag inser att det är något offtopic att här beskriva en organisation som jag helst ser.

  Jag tipsar mig själv att vara mer fokuserad på sakfrågan och om inte det sker, så finns alternativet att låta bli att kommentera texter som jag reagerar på, på det viset som skett.

 13. April 20, 2011

  @Henry

  Just hur liten tycker du organisationen ska vara? Vi har ju redan en av de rikstäckande organisationer i Sverige som har minst förtroendeposter i förhållande till sitt antal medlemmar. Räcker det kanske med att en person bestämmer om allt så det inte finns något utrymme för meningsskiljaktigheter alls?

  En annan sak jag undrar är hur du tänkt att ditt ideal om en minimalistisk organisation med all makt koncentrerad till ett fåtal personer ska fungera för ett gäng pirater som samlats just för att de har problem med allt för stora auktoriteter?

 14. April 20, 2011

  @Sammy

  Styrelsens storlek är väl okej men om närvaroproblemen kommer ur att styrelsen är för stor så är en styrelse på 9 ledamöter och en sammankallande mer optimal.

  Partiledningens storlek är okej och inte för stor då den skall arbeta ihop på daglig basis. (många kockar – sämre soppa)

  Jag ser det som en fördel att iaf partiledaren sitter i styrelsen då denne får order från styrelsen. Partiledaren känner till hur styrelsen har tänkt när den tagit ett svårt beslut. Det är annars lätt att missa hur styrelsen tänkt om beslutet endast kommuniceras via mail mellan styrelsens sammankallande och partiledaren.

  Detaljer kring arbetssätt och återkoppling till medlemsmöten har jag berört i tidigare inlägg.

 15. April 21, 2011

  @Henry

  Hur menar du att närvaron i styrelsen skulle öka genom att man blev färre personer? Det antagandet har fortfarande ingen som helst grund och strider mot allt vi vet om tidigare styrelser som då varit färre. Läs gärna det Emil Isberg tog fram om närvaron i förhållande till antalet styrelseledamöter på piratpartiets forum:

  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=262145

  För övrigt vill jag tillägga att även om partiledaren inte skulle få en plats i styrelsen som ledamot så säger stadgan att partiledaren är ständigt adjungerad i styrelsen. Någon motion som yrkar på att avskaffa denna stadga har jag inte sett till. Du behöver därmed inte oroa dig för att partiledaren inte kommer kunna närvara när styrelsen fattar beslut.

 16. April 21, 2011

  Henry: Anser du att det är lämpligt att man fattar beslut om att delegera uppgifter till sig själv? Att man rapporterar till sig själv? Är inte själva poängen med delegation av uppgifter att man delegerar dem till en tredje part som utför dem?

  Om vi nu ska vara inne på företagsmodellen: Jag har visserligen inte haft några högre företagspositioner, men jag har aldrig varit med om att folk har delegerat beslut till sig själva. Oftast delegeras beslut från styrelser eller chefer och neråt. Det är det en hierarki är till för. Om vi ändå har en sådan i Piratpartiet, varför bryta mot den?

 17. April 21, 2011

  Styrelsens storlek påverkar risken att den inte blir beslutsmässig då stadgan säger en absolut majoritet. Det är typ en fast siffra som är högre när styrelsen är större.

  För att gå in på företagsmodellen så sitter oftast VD i styrelsen när det gäller mindre företag typ där jag var anställd 15-20 år sedan. Nu äger VD och styrelseordföranden företaget också. Det är ett mindre företag med 12 anställda. Hur det ser ut i börsbolag vet jag ej.

  PL rapporterar till styrelsen oberoende om denne sitter i styrelsen eller inte. Ja varför inte särskilja styrelsen och partiledning, men för att jämföra så är vi en liten firma i en småstad och inte ett börsbolag i Stockholm, så frågan är om det finns tillräckligt med folk att fylla upp alla poster.

 18. April 21, 2011

  Jag är en av de som var väldigt upprörda på det senaste årsmötet, jag tyckte då att det här pratet om jäv framför allt var illa tajmat under pågående valår.

  Jag tyckte inte det var läge just då att tömma alla pirater på energi med en uppslitande konflikt om jäv.

  I efterhand har jag förstått att det ändå inte hade gått att rädda den energin så jag anser nu i eftertankens kranka blekhet att jag resonerade fel då. Man kan nämligen inte rädda någon energi genom att säga åt folk att hålla käften och rätta in sig i leden. Fan vad dum jag känner mig så här i efterhand. Nåja.

  Nu ser jag det så här:

  1. Jävssituationen är dålig för att det handlar om jäv.
  2. Jävssituationen är dålig för att den är exkluderande gentemot andra potentiella medlemmar av styrelse/ledning.
  3. Jävssituationen är onödig för vi har tillräckligt med kompetenta och villiga personer för att bemanna styrelse och ledning utan att folk sitter på dubbla stolar.

  Sedan finns det kandidater som ger mig kalla kårar längs ryggraden av andra skäl men det behöver vi inte gå in på här.

  Jag kommer inte att rösta på Rick, Anna, HAX eller CE till styrelsen.

  Vi kan nog ta vara på deras kompetens ändå, och skulle det inte gå, är det kanske ett tecken på att förlusten inte är så stor trots allt.

 19. April 21, 2011

  +1 på det.
  Förutom att vi har partikamrater som helst vill att man kniper käft och rättar sig i leden så vill jag påstå att de som likställer Rick och CE med partiet och vice versa skall ta sig en ordentlig funderare på vad denna och liknande situationer kommer att orsaka i längden.
  Sånt här tar död på engagemanget, punkt. Vill vi ha ett vitalt parti som har en reéll chans till valseger 2014 så är det ta mig tusan dags att ta tag i detta nu, en gång för alla.
  Jag är helt enig dessutom i Isaks inlägg. Själv var jag också på UPK i år och så pepp som jag var när jag åkte därifrån har jag sällan varit med om. Den inspiration, känslan av gemenskap och vilja till att utveckla politik för att gynna gemensamma mål vill jag också känna, åter igen, för PP.

  Demokrati, öppenhet och förtroendeingivande ledarskap är inga skälsord. När ska vi leva som vi lär?

 20. Micke permalink
  April 21, 2011

  @Henry Rouhivuori: “så frågan är om det finns tillräckligt med folk att fylla upp alla poster.”

  Den frågan är mycket enkelt besvarat: Om man exkluderar kandidaterna Rick Falkvinge, Anna Troberg och Henrik Alexandersson från att kunna väljas till styrelsen i detta medlemsmöte, så finns det fortfarande mer än 5 personer som kandiderar till dom 5 platserna.

  Är förbannat trött på att Rick m.fl säger “vi har inte tillräckligt med kompetenta medlemmar till platserna”. Samtidigt ges inte nya medlemmar en möjlighet till att sitta i styrelsen, när styrelsen blivit en form av “little boy’s club”. Visst finns det kvinnor i styrelsen också, men det är framför allt 2 män som försöker styra över partiet: Rick Falkvinge, och Christian Engström.

 21. April 26, 2011

  Micke: Ja eller hur. Att säga att vi inte har tillräckligt med kompetenta kandidater utöver de jäviga är bara egocentrerat och elitistiskt. Jag har träffat massor med underbart kompetenta piratpartister i mina dagar, och många av dem kan tänka sig att sitta i Piratpartiets styrelse.

 22. November 25, 2011

  At least some bloggers can still write. Thank you for this piece of writing!!!

Trackbacks and Pingbacks

 1. Det är dags att börja ta jävet på allvar // Skivad lime
 2. Speaker’s Corner: Piratpartiet ska leva som vi lär | Anna Troberg
 3. Ambitioner, styrelser och jäv | Henry Rouhivuori
 4. opassande » Blog Archive » Gästblogg: “FörJÄVligt, Piratpartiet?”
 5. Vårmötet 2011: Styrelsen i fokus » Unileffum
 6. Speaker’s Corner: Dilemmat med styrelsen | Anna Troberg
 7. Dilemmat med styrelsen « Full Mental Straightjacket
 8. opassande » Blog Archive » Hockeyhjälm på - debattklimatet om maktkoncentrationen i PP
 9. Ambitioner, styrelser och jäv | Ingsoc.eu arkivblogg

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS