Skip to content

Kyrkan ska vara opolitisk

2011 April 26

“When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist.”
– Hélder Câmara

För att anse att kyrkan ska vara opolitisk måste man frikoppla moral och politik. Kyrkan är en institution med en tydlig moralisk agenda (Minskat lidande, bejakandet av livets värde, pacifism, bättre ställning för de fattigaste för att nämna några). En tro på dessa moraliska idéer måste ju rimligtvis innebära ett visst politiskt engagemang för dem också. Allt annat vore absurdt. Skulle djurens rätt sluta bedriva politik och nöja sig med den moraliska idén att djur bör ha rättigheter? Skulle RFSL nöja sig med att kallt konstatera att det vore schysst om vi kunde behandla ickeheterosexuella med respekt? Trams och struntprat.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS