Skip to content

Kopiera lite bilder från Dalarna

2011 April 26

Som kopimist ser jag att en av mina uppdrag är att kopiera och uppmuntra kopiering. Jag har en del läsare, och varje gång de laddar min sida kopierar de. Det är såklart ett beteende som bör uppmuntras. Därför ska jag kopiera upp till bilder på Dalarna som jag tog under påsken för att läsarna ska kopiera och helt remixa och sprida. För vem är jag att säga att visa typer av information är för irrelevant eller dålig för att förtjäna att förnekas spridning och kopiering? De här bilderna är dessutom bits av högsta kaliber. Visuella kopior av en natur utan dess like. Jag hoppas att så många som möjligt inte bara kopierar bilderna till sina diskar, cacheminnen och RAM-minnen, utan också till sina hornhinnor och sina hippocampus.

 

Utsikt med Siljan till höger.

 

Vi träffade på lite av Styggforsens lokalbefolkning.

En bild på Styggforsen, fascinerande fall. Naturen är så full av krafter. Precis som internet.

Ännu en bild på Styggforsen. Kopiera mer visuella skildringar av Styggforsen.

Även en kopimist behöver vila. Och läsa teori.

Två katter som valt en väldigt strategisk punkt att slå läger. Platsen är toppen på en hög sluttning, ger bra kamoflage och har bra sikt åt alla håll.

Katten Ture på vakt. Ture vill väldigt gärna bli kopierad. Det är en inneboende önskan hur alla katter att bli kopierade. Sidor som lolcats och I can has cheeseburger är med andra ord great success.

Foucault hade också en katt. Kopiera den!

 

 

 

 

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS