Skip to content

Konspirationen

2011 March 9

Genom Rasmus Fleischer hittar jag den här bilden (min redigering är alltså den röda rutan och förstoringen, så att ingen luras):

Det blir så otroligt tydligt hur den tyska grenen av sionismen som sedan 1800-talet förespråkat en politik som bara gynnar de fattiga genom att sno från rika nu försöker ruinera ickejudiska artister och uppfinnare med en immaterialrättskritisk politik. Så här kan det bara inte gå till. Jag hoppas att Flashback och Vakenpartiet plockar upp tråden.

2 Responses leave one →
 1. March 9, 2011

  Vill bara skriva att den här posten inte är helt lätt att begripa. För det första är det inte helt klart om demonstrationen var ironisk eller inte. Man måste vara insatt i Guttenbergaffären och följa med vad som händer i Tyskland. Vilka som kan tänkas vilja demonstrera för zu Guttenberg “på riktigt” och vilka som kan tänkas göra det “ironiskt”.

  Och sen måste man bena i det du skriver för att skilja ironi från allvar. Använder du ordet “sionism” i utvidgad mening som lika med judar, som antisemiter och vissa kretsar i Israel gör, eller som en åskådning om en judisk nationalstat? När man läst alltihop är det förstås klart att du gör det i den första bemärkelsen och är ironisk (speciellt eftersom du taggar med ZWP). Men det är inte direkt självklart på en gång för den oinvigde.

  Vaken kan förstås hitta en avsikt i vilket brus som helst…

 2. March 9, 2011

  Jag tror inte att man behöver vara insatt i Guttenbergaffären. Den sionistiska kampen har aldrig satt stor tilltro till personer. Guttenberg är en judevänlig politiker bland flera. Oron och den politiska mobiliserbarheten som skapas är det viktiga.

  Som sionister ser jag de som utnyttjar politiken och moralen till att främja den judiska rasens makt och gener.

  #ZWP

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS