Skip to content

Internetkonservativa, förena eder

2011 June 4

Morgonen gryr för oss internetkonservativa. Se den här videon som vårt första brandtal. Lösningarna som föreslås är bristfälliga och naiva, men problemet som framställs är viktigt.

5 Responses leave one →
 1. June 4, 2011

  Tycker dock att “konservativ” leder tankarna fel.

  Jag skulle gärna raskt förändra och revolutionera internet i en distribuerad riktning. Att sträva mot ett sådant mål tycker jag inte är konservativt, inte ens i ett internetperspektiv. Internet har väl aldrig riktigt varit distribuerat, möjligen mindre centraliserat än nu. Bittorrent och liknande protokoll var/är en revolution i hur nätet används. Jag skulle kanske kunna kalla mig internetprogressiv istället :)

 2. Magnus permalink
  June 6, 2011

  Konservati.. tvi host krax va fan, arghh internetkonservativ,, jag VA! lägg ägg, sluta stopp kog kog kogni itiv diss shit. Jo men dra åt helvete, så är det nog fan.

 3. June 6, 2011

  Hannes: Jag är internetkonservativ i den meningen att jag saknar det internet som var förr, när irc var stort, man kommunicerade via mail istället för facebook, twitter var en textbaserad tjänst och nätet inte var facebookifierad eller disqusifierat. När ens kod var ens kod på en hemsida. osv osv.

 4. Hannes permalink
  June 6, 2011

  Jag vill mena att det internet aldrig riktigt har funnits. Twitter har alltid varit en centraliserad tjänst, medvetet designad för att vinna så mycket kontroll över flödet som möjligt. Mejl centraliserades snabbt till stora webbmejltjänster, hotmail, yahoo, gmail. Webben var kanske mer centraliserad på nittiotalet, när alla hade sina hemsidor på geocities, swipnet eller telia.

  Irc är i sin konstruktion inte bättre, snarare sämre, än det modernare XMPP. Funktionen Irc fyller idag är att det är lite krångligt, så att de värsta trollen hålls utanför. Det är teknikelitistiskt på ett exkluderade vis. Inget fel i det, för ett nätverk som Telecomix som vill få saker gjorda. Men kan bara ses som ett pragmatiskt beslut att Irc:a, inte ett idealistiskt.

  Att längta tillbaka till ett internet såsom det en gång var, är att längta till ett internet som såg ut precis som det gör idag, där idealister byggde distribuerade protokoll och maktgiriga storföretag byggde centralistiska spotifierande tjänster.

  Det må va så att storföretagen har blivit väldigt mäktiga nu, men samma progressiva krafter finns fortfarande nu som då. Vi bygger nya protokoll och förbättrar gamla. Stretar i en motsatt riktning, men den riktningen är inte bakåt.

 5. June 7, 2011

  Hah. Du har många bra poänger. Min dröm om internet som det var förr är mest en romantisk illusion. Det är synd :-/

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS