Skip to content

Infografik om mediekontroll

2011 December 12

Väldigt intressant grafik om det amerikanska medieägandet. Skulle gärna vilja se en liknande om svenskt medie- och journalistägande.

One Response leave one →
  1. December 13, 2011

    Det vore trevligt om du kunde ange källa.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS