Skip to content

Håkan Juholt – ledstjärnan

2011 May 31

Så Håkan Juholt bär ett piratkopierat bälte? Vad lycklig jag blir över att någon äntligen lyfter frågan om varumärken på kläder till nationell media. Jag hoppas att det här kan leda till att fler börjar bära piratkopierade kläder. För, ärligt talat, vem vill vara lojal mot immaterialrättslig lagstiftning i ett sådant här samhälle?

Tack Håkan Juholt.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS