Skip to content

Fildelningslagar – en kort analys

2011 July 19

Juridisk rättvisa – till varje pris. Det verkar vara målet när upphovsrättslobbyn jagar vem som helst för ett brott många inte tycker är ett brott. Kan vi inte stanna upp ett tag och tänka på vad vi som samhälle vinner på det här. Kommer skadeståndspengarna i fallet gynna artisterna? Kommer Timbuktu får en näve tusenlappar får de dömdas fickor? Eller är det rättighetsinnehavarna och intresseorganisationerna att inkassera pengarna? Pengarna kommer troligen inte att gå till Roy Anderssons nästa film eller Olivia Bergdahls nästa låt. De kommer troligen att gå till Sonys nästa reklamfilm eller Warners chefslöner.

Och vilka är det som förlorar på det? Nu har en 15-åring anklagats för brott mot upphovsrättslagen. För de aktörer Svenska Antipiratbyrån arbetar för är det här kaffeväxel. Men för personen i fråga och hans familj kan det här vara något som kan slå deras ekonomiska situation i spillror.

Så kämpa med mig för ett bättre samhälle, ett samhälle utan upphovsrätt.

One Response leave one →
  1. jeffer permalink
    July 20, 2011

    Amen.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS