Skip to content

Fildelning i rättssalen

2011 August 30

Jag hann precis starta och fota fildelningsprogrammen innan rätten beslutade att stänga dörrarna. Här är lite bilder:

Här laddar jag ner via DC++ och ircar lite med telecomixfolk i bakgrunden i tingsrätten.

Här kör jag lite torrenttrafik och hänger på The Pirate Bay i tingsrätten.

One Response leave one →
  1. Daniel permalink
    September 2, 2011

    Hahaha, helt rätt :D

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS