Skip to content

Fildelare startar församling

2011 April 8

I kopimistisk anda återpublicerar jag en artikel av Uppsalatidningen. Vi har också lanserat vår nätsida nu.

Han vill att fildelning ska klassas som religion

Han vill att fildelning ska klassas som religion

NYHETER En radikal falang av fildelare i Uppsala har grundat sin egen religion.
Nu vill Det missionerande kopimistsamfundet bli registrerat som trossamfund, bland annat för att få vara i fred från polisen.
– Vi hoppas att på ett fredligt sätt kunna utöva vår religion, säger Isak Gerson, missionsföreståndare i kopimistsamfundet.

Tycker du att Det missionerande kopimistsamfundet ska få klassas som trossamfund? Kommentera gärna!

Han förnekar bestämt att det skulle röra sig om någon form av skämt eller pr-kupp.
Kopimistsamfundet är en seriös sammanslutning av radikala fildelare, betonar Isak Gerson, 19-årig filosofistudent i Uppsala.
Han är missionsföreståndare och en av grundarna till Det missionerande kopimistsamfundet.
– Jag kan förstå om det här känns avlägset för många och uppfattas som någon form av humor. Men om det inte var allvar skulle vi inte ha engagerat oss och ansökt till Kammarkollegiet om att få bli ett trossamfund. För mig är det här väldigt allvarligt.

Information får ej kränkas
Samfundets fundament är värdet av information och av att sprida information, i synnerhet över internet. Centralt i trosuppfattningen är synen på fildelning som något heligt.
– Information har ett inneboende värde som inte får kränkas. Därför är informationen och metoderna för att sprida information sakrala värden. Internet är den förlösande kraft som ger informationen sina rättigheter.
I november ansökte Det missionerande kopimistsamfundet till Kammarkollegiet om att få registrera sig som trossamfund. I slutet av mars avslog Kammarkollegiet ansökan.
Man anser att Det missionerande kopimistsamfundet inte är ett trossamfund, utan snarare en ”gemenskap”, och att kopimisternas sammankomster inte uppfyller kraven för att kallas gudstjänster.
– För mig så känns det som att de mest inriktat sig på formaliteter. Jag blev bestört och besviken för jag såg inte att de hade någon grund för sitt beslut, säger Isak Gerson.
Varför vill ni registrera ett trossamfund?
– För att bli erkända och accepterade av staten och samhället. Vi har känt oss väldigt hårt bemötta i samhället. Det här med upphovsrätt och materialrätt tas som sanningar. De aktörer som ligger bakom, som Patent- och registreringsverket, Stim och liknande organisationer, ses som de som säger sanningen – på samma sätt som katolikerna på medeltiden. Det här är ett sätt för oss att kunna diskutera vår trosuppfattning och filosofi på ett jämlikt sätt.

Vill fredas från polisen
Ett annat syfte med att erkännas som trossamfund är förhoppningen att polisen lämnar medlemmarna och deras servrar i fred i religionsfrihetens namn.
– Vi förväntar oss att bli bemötta enligt de krav som religionsfriheten ställer och hoppas på ett fredligt sätt kunna utöva vår religion.
Är det inte naivt att tro att de skulle låta er vara för att ni var ett trossamfund?
– Någon konsekvensbeskrivning kan jag inte komma med, men jag hoppas att det blir lättare att föra en dialog.
Det missionerande kopimistsamfundet grundades i höstas och består i nuläget av 10–15 aktiva medlemmar. Isak Gerson menar att det finns mängder av potentiella medlemmar över hela världen. Han betonar att kopimistsamfundet inte är kopplat till Piratpartiet, men det härstammar från samma folkrörelse.
– Vi är en stor rörelse, vi har bara aldrig organiserat oss förut. Målet är att samfundet blir en nationell rörelse och jag tror att det kan bli större än så på sikt. Så stort är intresset för de här tankeströmningarna och filosofin som vi representerar.
Kopimisterna planerar att inom kort göra en ny ansökan om att registreras som trossamfund.
– Vi ska kontakta Kammarkollegiet och diskutera vad vi behöver förändra. Sedan ska vi ansöka igen, säger Isak Gerson.

 

5 Responses leave one →
 1. April 9, 2011

  Tja, om de inte godkänner registreringen, så starta ett annat, mer traditionellt samfund, och byt sedan inriktning i efterhand. Inte mycket de kan göra åt det.

  Man kan tex börja att registrera ett samfund i någon etablerad religion, tex tror jag att Jon Frum eller Dischordianismen skulle vara närmast oss och lättast att vrida om.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Frum (läs verkligen den länken, den är bra!)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dischordianism

  Däremot så ska man veta att registreringen inte innebär att staten automatiskt säger att det är en religion med allt vad som hör till det i form av skydd osv. Det är mer att jämföra med att registrera ett varumärke, det vill säga att man har första tjing på namnet osv.

 2. April 12, 2011

  Det här gjorde mig upprymd idag.
  Jag önskar inte bara all välgång
  utan följer detta med intensivaste intresse.

  MvH
  Anders Widén, författare

Trackbacks and Pingbacks

 1. Kopimistsamfundet – Fildelning som religon | Fildelning
 2. Kopimismen är ingen skämtreligion « Christian Engström, Pirate MEP
 3. Sysadminbloggen » Religion, en viktig fråga.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS