Skip to content

Er nickedocka på #UPK11

2011 January 5

Jag är överlycklig över att så många i förbundet Ung Pirat har förtroende för mig, och jag vill absolut inte svika det förtroende. Eftersom hela 21 personer röstade på mig till ombudsvalet hoppas jag att flera av dem som röstade på mig försöker påverka mig i själva motionsomröstningarna. I min värld är det lite det representativ demokrati handlar om. Så om du röstat på mig, kontakta mig gärna innan eller under kongressen och säg till mig vad jag ska rösta på. Jag kan inte lova att jag kommer att lyda, men jag ska försöka att vara öppen för övertalning.

Man når mig på isak.gerson@piratpartiet.se för mail, +731-585745 för telefon (men maila helst först om det inte är bråttom), @IsakGerson på twitter, @lxsl på status.telecomix.org och lxsl@xmpp.telecomix.org för XMPP-chatt.

2 Responses leave one →
  1. Gustav permalink
    January 5, 2011

    Jag tolkar att du får så många röster att folk stödjer linjen om att befria Ung Pirats kansli från proprietär mjukvara.

  2. January 5, 2011

    Självklart. Jag har länge varit öppen med min inställning till mjukvara och källkodsfrågan. Jag har även motionerat om det https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=252882#post252882 https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=252880#post252880

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS