Skip to content

En svensk tiger anno 2011

2011 January 15

Ni som tycker att media varit för tysta om händelserna i Tunisien, glöm inte att Sverige inte alls är passiva. Vi gör tvärtom mycket för att hjälpa till.

“Vad gäller mänskliga rättigheter säger riktlinjerna att export inte bör ske till länder där ”omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer“. Vad som utgör omfattande och grova kränkningar är naturligtvis en bedömningsfråga, men många skulle nog anse att så är fallet i Pakistan, Indien och Tunisien, som alla importerat vapen från Sverige under 2000-2004.”

8. Vapenhandel av Amnesty.

“Dessvärre finns det konkreta exempel på hur svensk politik i praktiken undergräver demokrati. Svensk praxis har nämligen möjliggjort att vapenexport tillåtits till flera diktaturer och auktoritära stater. Under 2006 exporterade Sverige krigsmateriel för mer än 1,2 miljarder kronor till länder som Egypten, Förenade Arabemiraten, Oman, Pakistan, Ryssland, Saudiarabien och Tunisien.”

– Svensk vapenexport undergräver demokrati av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

“Sverige är, sett till sin storlek, redan i dag en av världens största vapenexportörer. 2003 ökade den svenska vapenexporten till 6,5 miljarder kronor och gick till hela 57 länder i världen. Under 2000-talets fyra första år har svensk vapenindustri fått tillstånd att sälja krigsmateriel för tre miljarder kronor till länder där mycket allvarliga brott mot mänskliga rättigheter förekommer, exempelvis Venezuela, Tunisien, Malaysia, Pakistan och Indien.”

– Regeringen måste säga nej till utökad vapenexport av Christer Zettergren och Sven-Bernhard Fast i GP.

“Luftvärnsroboten Robot 70 finns idag i minst 18 länder, till exempel Argentina, Bahrain, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Indonesien, Iran, Pakistan, Singapore och Tunisien.” under rubriken Svenska vapen i krig samt “Exempel på nio länder där allvarliga kränkningar avmänskliga rättigheter förekommer och som får köpa svensk krigsmateriel.[…] Övriga sex länder är Brasilien, Indien, Malaysia, Mexiko, Tunisien och Venezuela.” under rubriken Svensk vapenexport och brott mot mänskliga rättigheter och “Trots detta har svensk praxis möjliggjort att vapenexport tillåtits till flera icke-demokratier. Värdet av krigsmaterielexporten till diktaturer översteg 2004 för första gången under 2000-talet 100 miljoner och gick till Förenade Arabemiraten, Kazakstan, Oman, Pakistan, Saudiarabien och Tunisien.”

– Ur informationshäftet Fyra saker du inte vill vetaom svensk vapenexport av Amnesty, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Diakonia och Kristna Fredsrörelsen.

“Svenska vapen säljs till Tunisien och Indonesien och vi är beredda att sälja dem till Saudiarabien. Vapen tillverkas i Eskilstuna, Karlskoga, Mölndal, Linköping, Örnsköldsvik, Malmö och ett flertal andra orter i Sverige. Militära vapen har inget annat användningsområde än att hota, skada och döda människor.”

Därför avrustar jag vapen av Anna.

Så det är svårt att säga att Sverige varit för passivt. Våra vapen används just nu för att skjuta upprorsmakare i Tunisien. Kanske till och med en och annan piratpartist? Just nu sitter det nog en hel del svenska företagschefer och tänker på Ferengis regel 35 “War is good for business

4 Responses leave one →
 1. Kaneda permalink
  January 18, 2011

  Äschdå, var inte så negativ! Vi har de bästa politiker och exportkontrollanter som kan köpas för pengar.

  Sverige har en lång tradition av ryggradslös hållning, som omfattar nazisttransporter kors och tvärs och baltutlämningen med mycket mera. Nuförtiden kryper vi så mycket vi kan för USA (och företag från USA som får beställa lagar hur de vill) och i viss mån storbrittannien. Att hoppas på att svenska politiker plötsligt skulle utveckla en känsla för demokrati eller mänskliga rättigheter är nog att begära för mycket. S har sysslat med att spionera på sveriges invånare under decennier, och nu när moderaterna tagit över så håller de på att bygga sin egen version av IB i form av FRA.

  Svenska politiker har aldrig tyckt att det varit något konstigt med Tunisiens system. Det är så de själva velat ha det, men de har (svenskt nog) aldrig haft stake nog att genomdriva det här.

Trackbacks and Pingbacks

 1. Delat och intressant – 16 January, 2011 | [insert random stupid name here]
 2. Sveriges ansvar i Tunisien : Filosofibloggen
 3. Sveriges ansvar i Tunisien | copy is right

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS