Skip to content

En dokumentär att lyssna på

2011 December 1

P3 Dokumentär har gjort många fantastiska dokumentärer. Idag tipsades jag av Victor Pressfeldt om dokumentären om polisens “baseball-liga”, ett gäng poliser med övervåld som syfte. Den är djupt rörande och väldigt värd att lyssna på. Den kan lyssnas på här.

2 Responses leave one →
  1. E-mannen permalink
    December 2, 2011

    Är det inte den “ligan” som filmen “I lagens namn” baseras på?

    http://www.imdb.com/title/tt0091246/

  2. December 5, 2011

    E-mannen: Låter så på IMDB:s beskrivning.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS