Skip to content

Doers do BlockChecker

2011 March 10

Sikevux – Patrik Greco från Lund – driver ett projekt med Gustav Nipe som de tänker sig är det första steget i kampen mot censur genom DNS-blockering (tror jag, eller IP-blockering, eller båda. Blockering av hemsidor, nevertheless). Sikevux har skrivit ett program som heter Blockchecker och kollar om sidor är blockerade, och isåfall vilka sidor som är blockerade.

Doers do

Det här med kommunal blockering är ju rätt illa. Jag har tidigare skrivit om hur Järfälla kommun blockerar deras kommunfullmäktigeledamöters hemsidor och Uppsala kommun inte låter en installera mjukvara för säker kommunikation. Det är de facto ett stort problem, och Sikevux och Nipe har tagit ett bra steg mot en lösning.

Läs om det hos Patrik Greco och Gustav Nipe, och glöm inte att Patrik kandiderar till förbundsstyrelsen.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS