Skip to content

Diaspora

2011 May 9

Kommer ni ihåg hur jag i vintras lämnade facebook? Huvudskälen var följande: Facebook som infrastruktur är centraliserat, företagsstyrt. Facebook tvingar oss att jobba gratis genom att sälja annonser baserat på våra livsstilsmönster. Facebook har med Facebook Connect och andra tjänster börjat facebookifiera internet.

Utan att gå in närmare på argumenten som jag presenterade i inlägget, och utan att utveckla det genom att tillföra en av de många andra argument mot facebook som finns tänkte jag rekommendera ett alternativ till facebook.

Diaspora är ett decentraliserat socialt nätverk som liknar facebook till sin uppbyggnad, men är (i princip) ostyrt av marknadskrafter. Eftersom det inte finns några annonser är inte poängen med tjänsten att tjäna pengar, utan att ge användare en bra tjänst. Aint that something?

Systemet är öppet och det är fritt för vem som helst att starta en server. Oavsett vilken server du startar din tjänst kan du kommunicera med alla som använder Diaspora. Du kan lätt koppla det till både Twitter och Facebook. Det är socialt!

Diaspora verkar – kort sagt – som en jättetrevlig tjänst. Den är fortfarande i full gång med sin utveckling, men fungerar jättebra. Jag har skaffat ett konto på en av de större servrarna, diasp.org. Gör det du också, och lägg till mig som vän!

One Response leave one →
  1. May 11, 2011

    Jag lär ju såklart någon gång prova sätta upp min egna diaspora nod. Vill ju inte använda en stor, då får den ju samma effekt som facebook.

    Skulle falera för status.net om alla satt på just identi.ca

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS