Skip to content

Delrapport

2011 January 28

Jag läser just nu igenom näringsdepartementets rapport (gjord av Bredbandsforum) “Viktiga hinder för bredbandsutbyggnad identifierade” parallellt med slutplanerandet av Kommun- och Landstingsdagarna. Det är definitivt en rapport som alla piratpartister bör läsa. Innan jag kommer med en mer omfattande kommentar vill jag dela med mig av följande teaser från rapporten (sida 3 i första delen):

Staten har en viktig roll vad gäller utformningen av regelverk som kan medföra olika former av kostnader för marknadens aktörer. Exempel i närtid är kostnader förenade med trafikdatalagring, IPRED (till förmån för skydd av rättsinnehavares intressen), spektrum m.m. Marknadens aktörer förväntas investera stora belopp i infrastruktur och tjänsteutveckling. Dylika kostnader utgör en dränering av investeringsmedel. Det är ett önskemål att de ekonomiska konsekvenserna för aktörerna, och därmed för uppfyllelsen av bredbandsstrategins mål, till följd av dessa kostnader uppmärksammas.

När till och med näringsdepartementets rapport ser Ipred och trafikdatalagringen som ett direkt hot mot bredbandsutbyggnaden kan vi väl enas om att det kanske inte är en så bra idé, om målet är att bevara Sveriges plats som IT-nation? För internets väl vill jag gärna diskutera alternativa lösningar. Hatt, jag tackar för en väldigt intressant rapport, men hoppas redan nu på en kommentar kring ovanstående stycke.

4 Responses leave one →
 1. January 28, 2011

  Klarsynt rapport! Och bra att du lyfter fram det!

  För övrigt säger jag bara – Suck!

  :-/

 2. Kristofer Pettersson permalink
  January 29, 2011

  Du ska se att det finns en annan rapport som talar om att patent och subventionerade monopol behövs för att garantera att de enorma investeringar som krävs för att upprätthålla tex IPRED ska kunna betala tillbaka sig. ;-)

Trackbacks and Pingbacks

 1. Tweets that mention Isak Gerson › Delrapport -- Topsy.com
 2. Datalagringsdirektivet: KU kallar in PTS | Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS