Skip to content

Dagens läsning

2011 September 9

För er som kan tyska, Piratenpartei Berlin har ett helt underbart politiskt program. Jag har inte tid för något vidare analys nu, men jag rekommenderar en läsning:

Wahlprogramm

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS