Skip to content

Dagens inledning

2011 June 26

Utan att ha läst hela artikeln än vill jag lyfta inledningen till artikeln “Förnekelsens minnescentrum” i dagens Sydsvenskan:

“Älskar jag Sverige?

Ja, det gör jag: jag älskar doften av snö i sol, jag älskar Brantevikssill, jag älskar friheten, att man får vara ifred och inte hela tiden tvingas vara så förbannat gemensam, jag älskar världens vackraste språk, musiken i gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

Med en stöld från den israeliske författaren Amos Oz kan jag säga att jag älskar det här landet även när jag inte gillar det.

Med svenskar som kallar sig “nationalister” förhåller det sig oftast tvärtom. De älskar ett Sverige som aldrig funnits för att så mycket intensivare kunna hata det Sverige som faktiskt finns.”

– Per Svensson, medarbetare på kulturredaktionen på Sydsvenska Dagbladet.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS