Skip to content

Dagens andra lästips – mjukvara

2011 April 9

Underbara Per ‘avtobiff’ Andersson som bland annat talade på Kommun- och Landstingsdagarna 2011 skriver nu en fantastisk artikelserie i Fria Tidningen, en tidning som är lite mer positiv till delad kod, delad kunskap och delad kultur än andra stora tidningar. Artikelserien handlar om öppen källkod. Han inleder med “Fri programvara i en fri tidning“, fortsätter med ett “Veckans fria programtips” och har också skrivit “Hackers för fri programvara” där han skriver lite om de politiska målsättningarna och verktygen hos öppen mjukvara-hackers.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS