Skip to content

Circle Takes the Square till Sverige

2011 December 7

Circle Takes the Square har inte bara släppt en ny skiva (som man kan lyssna på och köpa här) utan har också planerat in en ny turne där de åker förbi Sverige. Att få se Circle Takes the Square har varit en ungdomsdröm för mig (som verkligen inte försvunnit). Circle Takes the Square definierade hela hardcore-genren för mig. Alla andra band tvingades hela tiden stå och jämföras i deras skugga. Många kvällar har jag suttit i timmar med deras första skiva “As the Roots Undo”. Idag köpte jag båda deras skivor till överpris. Om du inte vill göra samma sak finns skivorna på The Pirate Bay också.

 

Två låtar från As the Roots Undo

from → Delat, Kopimism

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS