Skip to content

Att döda en politik

2011 April 5

För att specificera: Att försvaga sina åsikter i sina huvudfrågor är inte att utveckla, bredda, fördjupa eller bygga sin politik. Det är att döda den. Och det är att döda engagemanget kring den. Det ligger exempelvis en motion om att rensa ut vår patentsystemkritik och istället införa en simpel åsikt om att göra lite ändringar, och det ligger en motion om att radikalt öka vår målsättning för upphovsrättens längd.

Dessa motioner är praktexemplar på hur man dödar en politik. Jag har talat mig varmt och även bloggat om hur Piratpartiet måste bilda sig en teori. Det blir bara svårare av att vi slutar ha idémässiga åsikter, och går över till att bara driva smärre ändringar i dagens lagstiftning. Går motionerna igenom vill information inte längre vara fri – vi vill bara se till att minska ägandet av den.

PS. Ligger lite motioner som bygger politik också, så jag är inte bara bitter (1 2 3)

3 Responses leave one →
 1. Tor permalink
  April 5, 2011

  Angående patent så tycker jag inte att det verkar som om det finns särskilt bred uppslutning bakom den nuvarande abolitionistiska linjen. Diskussioner om upphovsrätt kan fortgå hur länge som helst på nätet, men diskussioner om patent brukar ofta ebba ut ganska fort. Jag kan naturligtvis ha fel, men om jag har rätt så är kanske en mer moderat hållning snarare ett sätt att öka engagemanget. Själv är jag en stark motståndare till exempelvis mjukvarupatent och jag undrar om det inte finns en risk att PP:s något extrema hållning gör att det blir svårare att få gehör för politiken i frågor som det går att skapa viss uppslutning bakom.

  Vad gäller upphovsrättens längd så gäller ju det endast kommersiellt utnyttjande. Eftersom PP ändå vill att privat utbyte av verk som inte sker i förvärvssyfte ska vara tillåten har jag svårt att se varför man tillmäter tiden för den kommersiella ensamrätten så stor betydelse.

 2. jeffer permalink
  April 5, 2011

  Vad behöver vi? En stor och enkel tanke:

  Ett liv av överflöd till alla, med början i det immateriella…

 3. April 7, 2011

  Ska vår teori leva i det som vi som parti presenterar för väljarna, eller ska teorin leva i personliga filosofiska utläggningar? Jag tror på det senare. ett politiskt parti ska presentera en genomförbar politik om set ska överleva i dagens Sverige. Genom målmedvetet arbete har de stora partierna malt ned det ideologiska innehållet i dagens politiska liv, och väljarna är idag rädda för starka ideologiska budskap. Se på exemplet med Miljöpartiet. Det var först när de mildrade sin ganska häftiga miljöretorik som de fick väljarnas förtroende.

  I marknadsföringstermer så ska ditt budskap vara differentierat nog så att du sticker ut, men inte så annorlunda att du blir obekväm.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS