Skip to content

Är du en av 94 procent?

2011 December 6

Vi är de 94 procenten mot rasism – SD ut ur riksdagen – Inga nazister på våra gator

Vad gör du på lördag? Bor du nära Stockholm? Är du en av de 94 procenten som inte stödjer rasismen? Kom till Stockholm och visa det. Tillsammans skapar vi ett öppet samhälle med blott en gräns: den för förtrycket.
One Response leave one →
  1. Anon permalink
    December 6, 2011

    Som om det inte finns rasister i de andra partierna, slår vad om att minst lika många moderater är rasister.

    Detta kan beskrivas som: Regimtrogna floskler, krystade försök att avleda uppmärksamheten från sina egna tillkortakommanden genom att spy galla på ett parti med 6% av rösterna som inte har någonting alls att säga till om. Protestera mot regeringens rasistiska politik istället era jävla idioter.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS