Skip to content

Almedalens enda viktiga seminarium

2011 June 26

I år rekommenderar jag bara ett enda seminarium. Möbelföretagens lobbygrupp kommer att anordna ett seminarium om den ondskefulla möbelpiratkopieringen. Vi kommer att få se bland annat Henrik Pontén i panelen. Seminariet är en del av deras kampanj “Inget slår originalet“. Jag kommer självklart att försöka att vara där och argumentera för kopieringen. Särskilt kopieringen med hemmasakskrivare (som bland annat Gustav Nipe, Rasmus Fleischer och Fredrik Edin skriver om).

Seminariet är alltså den sjätte juli klockan två på Hamngatan 3. För övrigt, missa inte Alternativveckans program.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS