Skip to content

Verksamheten flyttas

2010 June 24

Nu stängs piratbyrån ner. Dels är det av personliga anledningar hos dem som skötte gruppen, men jag kan inte hjälpa att tro att det är för hur klimatet kring frågorna förändrats. Vi har lämnat den feodala medeltiden som härskade i internets uppväxttid. Under piratbyråns första år var det självklart att kopiering, återberättande, var förbjudet. Det var traditionen och det var det som sas ovanifrån. Efter ett par år med piratbyrån var det ingen som lyssnade på våra gamla påvar längre. Folk insåg det ofarliga i kopiering. Och väldigt många insåg det stora goda i det. Jag vill ära Piratbyrån genom att ge dem ett att mina favoritcitat från Cory Doctorow från en intervju till filmen Rip: A remix manifesto. Citaten kan också hittas på Open Source Cinema här. Händelsen Cory talar om hade kanske kunnat ske spontant. Men den katalysator Piratbyrån har varit har givit mig och min värld så mycket.

“This world in that which we pretend that we’re not all copyright criminals is like the victorians who pretended that they didn’t all masturbate. The official line here was ‘If you masturbate you get hair on your palms, you go blind, you go nuts’. Right, the official line today is “only bad people copy files without authorization”. And in both cases it’s not true. And I think what’s beginning to happen with copyright is the same thing that happened with masturbation. People are starting to admit to eachother “Yeah, I do it too”.

Vad händer nu? Rick Falkvinge är en av många som skrivit om hur Piratpartiet tagit vidare frågorna Piratbyrån drev på ett parlamentariskt plan. Men att störta påven är inte allt. Legalisering av kopiering är bara en av många frågor idag. Jag vet att piratbyråns arbete förs vidare i diskussioner kring kryptering, politik kring nätets öppenhet och frihet. Det är en förväntad reaktion. När lagstiftande makter inte hänger med slutar man ofta lyssna på dem.

Verksamheten har inte dött, den har bara flyttat till ett nytt kluster. Ideologin förs vidare.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS