Skip to content

Uppsala lokalpolitik

2010 June 8

Just nu rör det sig i Piratpartiet Uppsalas lokalpolitiska arbete. Jag sitter på Piratpartiet Uppsalas presskonferens där vi presenterar vår lokala politik och vår lokalpolitiska satsning. Victoria Westberg har nyss blivit intervjuad av TV4 Uppsala.

Dessutom ligger nu pressbilderna för toppkandidaterna uppe. Passa på att läsa igenom vårt kommunpolitiska program och läs om hur Piratpartiet faktiskt har skitbra chanser i kommunfullmäktige enligt den utmärkta statsvetaren Ulf Bjereld.

Jag, sjundenamn på kommunlistan och andranamn på länslistan

Victoria Westberg, toppnamn på kommunlistan med Mårten Fjällström, andranamn på kommunlistan och toppnamn på länslistan. Mårten skriver på http://stenskott.wordpress.com/author/martenfjallstrom/.

Victoria Westberg, toppnamn på kommunlistan. Skriver på http://borgmi.wordpress.com/.

De sju toppnamnen på Uppsala kommunlista, Victoria Westberg, Mårten Fjällström, Stella Papasotiriou, Johan Lundmark, Anders Andersson (Frånvarande) och jag, Isak Gerson.

2 Responses leave one →
  1. June 8, 2010

    Ni såg väl att Victoria fick sprida ut sig obehindrat i UNT i helgen om bland annat Piratpartiets politik?

    http://lakonism.blogspot.com/2010/06/grattis-pa-18-arsdan-borgmi.html

    :-)

  2. June 9, 2010

    Jag har sett den. Den är jättefin :-)

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS