Skip to content

TPB-effekten, RepRap och patentlagstiftningen

2010 January 8

Jag börjar med en kort historik som börjar på 1500-talet när engelska kronor och kyrkan införde kopieringsskyddet som senare kom att bli det vi kallar upphovsrätt. Jag fortsätter med att immaterialrättslig lagstiftning fortsätter stärkas, och görs än idag  (Se även här). De mest dramatiska förändringarna är kanske Trips-avtalet 1994 och de pågående förhandlingarna kring det felaktigt kallade handelsavtalet Acta-avtalet.

Men jag fokuserar på 90-talet till att börja med. Carl Bildt gör det Al Gore redan börjat med i USA, att bygga den informationsinfrastruktur vi idag kallar internet. Carl Bildt hade ständigt visionen att göra Sverige till den ledande IT-nationen. Och tanken på en IT-nation hade han innan cloud computing, sociala medier och gratistjänster ens fanns i liten skala.

Vidare till 00-talet. Napster och Kazaa har redan lyft piratkopiering till nationell nivå. Piratkopieringen sker med en teknik som gemene man kan använda. En teknik som gemene man också har ett ekonomiskt incitament att använda. Det sparar personen tid, kraft och pengar. Informationsprotektionistiska organisationer som antipiratbyrån och IFPI kör kampanjer som stenhårt riktar sig till att ge illegala fildelare starka sociala och moraliska incitament till att inte fildela kopieringsskyddat material. Istället för att ta diskussionen satsar man på skuldbeläggning, förlöjligande och utpekande.

Här äntrar Piratbyrån och The Pirate Bay den politiska scenen med allt att vinna. Till skillnad från sina föregångare skyltar The Pirate Bay med sig själva och sina användare. De ryter tillbaka mot sina politiska motståndare, i synnerhet jurister och lobbyister. I kombination med att Piratbyrån samtidigt tar en intellektuellt hög debatt i media återfår de illegala fildelarna sina sociala incitament och blir en samlad rörelse. Genom att skapa en kultur och diskussion kring fildelningens, kopieringens och deltagarkulturens positiva effekter får fildelarna även tillbaka sina moraliska incitament.

Och så till nutiden.

Vad The Pirate Bay lyckades göra var att lyfta en seriös diskussion kring upphovsrätt. Plötsligt kunde alla uppkopplade människor se bristerna i upphovsrätten. Men de andra immateriella rättigheterna? Varför har så många en kritisk syn på upphovsrätten men inte på patenträtten, designskyddet och mönsterskyddet? Allmänheten behöver ett uppvaknande, en TPB-effekt, för de områdena också.

Brokep (mer känd som Peter Sunde) som var väldigt drivande bakom The Pirate Bay, startade nyligen en ny sida, TheProductBay.org. Sidan kommer att låta användare dela med sig av blueprints till föremål på internet. Det kan vara designade former, det kan vara uppfinningar och det kan vara kretskort. Gränserna läggs vid hur bra tryckmöjligheter du har.

Sidan kommer främst rikta sig till användare av RepRaps. En RepRap är en 3D-skrivare som utmärker sig på två sätt. För det första är det otroligt billig. För 9000 kronor kan du köpa delarna som krävs och bygga den hemma. För det andra kan du, om du har en vän med en RepRap, trycka upp cirka hälften av de delar som krävs för att bygga en ny (I dagsläget. Målet är en RepRap som kan trycka ut delarna till en kopia av sig själv). En grupp inom piratpartiet (Piratfabriken) har byggt ihop en RepRap av två anledningar. För det första är vi visionärer. Det är inte främmande för oss att föreställa oss en framtid där man inte köper sina designvaror i styckexemplar (Jämför skivförsäljning) utan trycker ut dem i närmsta RepRap (Jag vill inte diskutera affärsmodeller, jag är kritisk till Spotify, men det är ett exempel på vad folk tycker verkar funka.

Men vi vill också ifrågasätta. Går det att med hjälp av RepRapen och The Product Bay ifrågasätta patenträtten, designskyddet och mönsterskyddet på samma sätt som mp3-spelaren och The Pirate Bay ifrågasatte upphovsrätten? Precis som Piratbyrån så ser redan Piratfabriken bristen på lagstiftningens existensberättigande och till och med lagstiftningens negativa påverkan på samhället, och det vi bedriver nu är kreativt lobbyarbete.

Min förhoppning är att få en ny TPB-effekt. Kommer patentintrång för ickekommersiellt bruk illegaliseras innan 2014? Mer och mer tyder på att steget in i informationsåldern är ett avgörande samhällsskifte. Du kan inte säga att immaterialrättslig politik är överskattad när du har olagligt kopierade lampor i vardagsrummet eller olagligt kopierade nikeskor i garderoben.

Vår RepRap kommer att visas på forsken på Tisdag. Läs hos Gustav Nipe eller Forskens officiella nyhetskanal.  Intressant.

42 Responses leave one →
 1. January 8, 2010

  “Kommer patentintrång för ickekommersiellt bruk illegaliseras innan 2014?”

  Illegaliseras? Menar du att även icke yrkesmässigt utnyttjande av patenterade uppfinningar skulle falla under patentinnehavarens ensamrätt? Finns det några tecken på en sådan utveckling menar du?

  Eller menade du istället “legalisering”? Redan idag är det ju bara yrkesmässigt utnyttjande som täcks så vilka yrkesmässiga men ickekommersiella användningar ser du i sådana fall framför dig?

 2. January 8, 2010

  Jag hänvisar till TPB-effekten. Innan The Pirate Bay var nedladdning lagligt, 2005 förbjöds det med InfoSoc-direktivet. Jag ser att samma utveckling kan ske med patentlagstiftningen. Inte säkert, men möjligtvis.

 3. January 8, 2010

  Du menar alltså att patenträtten skulle komma att breddas med tiden så att icke yrkesmässigt utnyttjande inte längre undantas?

 4. January 9, 2010

  Som jag skrev i tråden på Piratpartiet Presscenter den 18 december (men som av något skäl fortfarande ligger i modereringskön):

  Enligt 1 kap. 3 § andra stycket patentlagen kan även den som tillhandahåller hjälpmedel för att utnyttja en uppfinning fällas för patentintrång. Exempelvis kan den som säljer byggsatser till modellflygplan göras ansvarig för modellflygarens användning av viss flygteknik, trots att modellflygaren bara utövar sin hobby privat, utan någon ekonomisk vinning alls (se undantaget i styckets sista mening från kravet på yrkesmässighet).

  Jag delar Isaks uppfattning. Trots de principiella skillnaderna mellan upphovsrätt och patenträtt i övrigt, så har båda ensamrätterna ursprungligen varit inriktade på att reglera kommersiell verksamhet, eftersom det förr krävdes finansiella investeringar för att alls synas eller höras på respektive område. För att sprida skrifter krävdes en tryckpress, och för att sprida mekaniska ting krävdes en fabrik.

  I patentlagen används ordet yrkesmässigt för att ange vad som regleras, och i varumärkeslagen talas om näringsverksamhet. I åda fallen har man alltså en inkluderande definition av det berörda verksamhetsområdet. I upphovsrättslagen har man i stället använt en exkluderande definition i och med undantaget för enskilt bruk, efter 2005 privat bruk, men syftet är detsamma, att inte reglera sådant som det inte är meningsfullt eller praktiskt möjligt att reglera, nämligen ickekommersiell verksamhet av försumbar betydelse för näringslivet.

  När nu den tekniska och sociala utvecklingen medför att den i formell mening ickekommersiella verksamheten får mer än försumbar betydelse för näringslivet, då kan vi räkna med att starka krafter vill reglera även denna del, och det har den till synes lyckats med på upphovsrättens område, genom att det en gång rätt vidlyftiga undantaget nu reducerats till en sällan tillämplig formalitet; i stort sett allt som vore intressant att kopiera för “privat bruk” har undantagits från undantaget. Du får idag kopiera ett kapitel ur en tryckt bok (men inte hela boken) på papper (men inte elektroniskt) och ge till någon i samma hushåll (men inte till en god vän på annan ort).

  Varumärkeslagen har ännu inte genomgått samma omilda behandling, så enskildas frihet att befatta sig med allehanda varumärken åtnjuter antagligen fortfarande rättsväsendets stöd, men i praktiken finns begränsningar i form av WIPO-regler för domännamn, hot om stämning av bloggare och tankar på att låta tullen konfiskera privata persedlar som misstänks ha sålts i strid med någon rättsinnehavares vilja. För drygt tio år sedan förbjöd sångaren Prince andra att använda hans egen logotyp för att referera till honom själv.

  Om man kan döma någon till fängelse för medhjälp till en okänd gärningsmans privata kopiering av något som inte får kopieras ens för privat bruk, med hänvisning till att medhjälparen nästan fått sin verksamhet att gå runt ekonomiskt, då lär det nog inte vara omöjligt att hävda att den som sparar pengar genom att på sin fritid och i samarbete med andra tillverka egna legobitar i sin bostad i praktiken agerar “yrkesmässigt”. Den som tjänar pengar på sin hobbyverksamhet förväntas ju även betala skatt på det.

 5. January 9, 2010

  Jag menar att all ekonomisk immaterialrättslig lagstiftning (Här ingår den ekonomiska upphovsrätten, patenträtten, mösterskyddet och designskyddet) är till för att rikta inkomster mot monopolinnehavarna. Att man gjort förstärkningar i upphovsrätten med InfoSoc-direktivet 2005 berodde på att internets kopieringsmöjligheter förändrat marknaden på ett så sätt så att upphosrättsinnehavarnas modeller plöstligt var hotade av ickekommersiella aktörer (till skillnad från när de kommersiella piratkopierarna var hotet). Man var tvungen att göra lagen hårdare – särskilt mot ickekommersiell användning – för att bibehålla den marknad man ville ha kvar. Monopolen var hotade.

  Om man lyckas hota de monopol som patenträtten skapar på ickekommersiell väg tror jag det är fullt möjligt att man skärper patentlagstiftningen till att gälla ickekommersiell kopiering också.

 6. Petrik Patos permalink
  January 9, 2010

  “Men jag fokuserar på 90-talet till att börja med. Carl Bildt gör det Al Gore redan börjat med i USA, att bygga den informationsinfrastruktur vi idag kallar internet.”
  Oj där rök visst din trovärdighet all världens väg! Falsk historieskrivning är nog inget man bör hålla på med ens som bloggare!

 7. January 9, 2010

  Min källa här är Rydells och Sundbergs “Piraterna – De svenska fildelarna som plundrade Hollywood”. Jag ser dem som en seriös källa och finner inte att det är kontroversiell fakta. Om du har en bättre källa som säger emot mig får du gärna länka. Blir jag överbevisad ändrar jag.

 8. Diligens permalink
  January 9, 2010

  Blir säkert gnäll från amerikanska intresseorganisationer ifall folk börjar dela datafiler till Reprap innehållande patenterade saker som denna kan framställa. Verkar som om det kommer att bli en helt ny världsordning från medborgarna själva vad det patent och upphovsrättsskyddat material.

 9. Diligens permalink
  January 9, 2010

  Blir säkert gnäll från amerikanska intresseorganisationer ifall folk börjar dela datafiler till Reprap innehållande patenterade saker som denna kan framställa. Verkar som om det kommer att bli en helt ny världsordning från medborgarna själva vad det gäller patent och upphovsrättsskyddat material.

 10. Petrik Patos permalink
  January 9, 2010

  Men snälla Isak tror du på allvar på detta propagandadravel “Carl Bildt gör det Al Gore redan börjat med i USA, att bygga den informationsinfrastruktur vi idag kallar internet.”
  Stackars dig i så fall…

 11. January 9, 2010

  Det är på väg. Peter Sunde har satt upp sidan theproductbay.org som kommer att användas för det ändamålet. Nu när vi minskar immaterialrättsförespråkarnas spridda informationsassymetri kring IPR och dess effekter kan det mycket väl bli så att vi får ett system som är bra för alla medborgare.

 12. January 9, 2010

  Till Isaks försvar vill jag citera några rader från sidan 32 i den nämnda boken:

  Carl Bildt hade 1994 bestämt sig för att bli Sveriges Al Gore. Mejlet till Bill Clinton var Bildts presschef Lars Christianssons idé. Och tilltaget kan inte ses som annat än en oerhört lyckad pr-start för det nya IT-landet Sverige.

  Det har skämtats flitigt om påståendet att Al Gore skulle ha “uppfunnit Internet”, något han självfallet inte gjorde. Ingen ifrågasätter dock att han i början av 1990-talet var pådrivande för att lyfta Internet till politisk nivå och göra infrastrukturutbyggnaden till en nationell angelägenhet i USA. Carl Bildt gjorde något liknande i Sverige. Jämförelsen mellan Gore och Bildt är därför rimlig.

  Givetvis existerade “Internet” i teknisk mening långt innan vare sig Gore eller Bildt visste vad det var för något, men att det användes av en minoritet akademiker för TELNET, FTP och SMTP är inte detsamma som att det fanns en global informationsinfrastruktur värd namnet. Själv använde jag Internet första gången i december 1988, i och med att SUNET fick förbindelse med USA (den transatlantiska länken klarade 64 kb/s), en månad efter Morris uppmärksammade “mask” (som vi därmed slapp undan i Sverige). Då såg jag även ordet “Internet” för första gången på en tidningslöpsedel, men det skulle dröja till 1994 innan svenska massmedier på allvar tog upp fenomenet som en angelägenhet för dem själva och allmänheten.

  Så, visst kan man säga att Carl Bildt förde Internet till Sverige, i ungefär samma mening som att Fredrik Reinfeldt införde allmän avlyssning av landets invånare – vi vet dock att tekniken i båda fallen existerat och använts i begränsad mån sedan åtminstone 1970-talet.

 13. Petrik Patos permalink
  January 9, 2010

  “Så, visst kan man säga att Carl Bildt förde Internet till Sverige”

  Nej det kan man inte! Om man nu inte frivilligt vill uppfattas som en historieförfalskare eller storskämtare!

 14. Petrik Patos permalink
  January 9, 2010

  “Jag hänvisar till TPB-effekten. Innan The Pirate Bay var nedladdning lagligt, 2005 förbjöds det med InfoSoc-direktivet. ”

  Öhh nej nedladdning är fortfarande inte olagligt, men du menade antagligen illegal nedladdning av ej upphovsrättsmanna-godkänt material?

  Men piratkopiering var ju faktiskt olagligt även innan TPB och de lagarna skulle antagligen internetanpassats även om TPB inte funnits.

 15. January 9, 2010

  Petrik: Både jag och Anders Andersson har hänvisat till källor. Du har bara lämnat mindre foliehattsliknande catchy kommentarer om Carl Bildts betydelse för det svenska offentliga uppbyggandet av internetnätet.

  Språk är en rolig grej. Det är inte meningsfullt när det går enligt definitionerna. Det är meningsfullt när man blir förstådd. När jag talar om illegaliserad nedladdning antar jag att folk förstår att jag syftar på illegaliserad nedladdning av upphovsrättsskyddat material.

 16. Petrik Patos permalink
  January 9, 2010

  Isak så du menar på allvar att du anser att du kan stå för detta dravel?

  “Carl Bildt gör det Al Gore redan börjat med i USA, att bygga den informationsinfrastruktur vi idag kallar internet.”

  Tror inte Carl Bildt håller med om det själv ens och det står inte i hans biografi eller någon annanstans på nätet heller.

  Själv kom jag i kontakt med Internet i början av 90-talet och inte fn var det genom Bildt utan genom fellow students. Har överhuvudtaget knappt hört Bildts namn i någon IT-sammanhang, jo förresten när vänner reagerat på varför en ledande politiker inte kan skriva på sin bärbara dator med mer än 2 fingersvalsen. Såg lite korkat ut minst sagt inte minst när Bildt själv sa att han slitit ut massvis av tangentbord eftersom han slog så hårt på det med sin 2-fingers (o)teknik!

 17. January 10, 2010

  Skön läsning Isak! Repraps blir skoj, har själv tänkt på att bygga en liten CNC-maskin för hemmabruk. En vanlig dammsugare borde vara tillräckligt för att suga upp dammet! (även om man nog får ta en annan dammsugare än hushållets då den lär krascha efter ett tag med sådan osnäll behandling).

  Print-on-demand för böcker; samma sak borde gå att göra för blueprints från theproductbay.org!

 18. Jonas permalink
  January 11, 2010

  Gore förordade satsning på forskning och andra storskaliga projekt inom datornätverk, så han kan väl sägas åtminstone indirekt snabbat på Internets utbyggnad. Jag har inget minne av att Bildt gjort något liknande, vare sig under sin tid som statsminister eller efteråt.

  Inte annat än att hans pressansvariga tyckte det var en bra grej att skicka ett e-postmeddelande till Clinton, vilket enligt sägnen fick följas upp med ett telefonsamtal för att bekräfta att det mottagits. Ganska kul och gjorde säkert sitt för att popularisera e-post men det går inte att jämföra med infrastruktursatsningar. Det som betytt mycket från politiskt håll för internets genomslag i stugorna i slutet av 90-talet borde vara hem-pc:n och bredbandsbidrag till glesbygd, men dessa reformer stod inte regeringen Bildt för.

  Det vore intressant att veta vad du syftar på. Att kräva att andra ska “motbevisa” dig är lite magstarkt när du ännu inte konkret förklarat vad du syftar på.

 19. January 11, 2010

  Jag syftar på precis det boken skriver. Jag anser det vara rimlig grund för att kunna tala om att Bildt var med och byggde internet. Om du vill veta vad du ska motbevisa kan du ladda ner boken på http://thepiratebay.org/torrent/4693273/Piraterna__De_svenska_fildelarna_som_plundrade_Hollywood och läsa kapitlet “Sagan om IT-landet”. Jag anser mig inte vara en expert på ämnet, men jag böjer mig inte för anonyma människors påståenden när de inte ens har källor. Så ni är välkomna att upplysa mig, men tänk på att jag är källkritisk.

 20. Petrik Patos permalink
  January 11, 2010

  “Jag anser det vara rimlig grund för att kunna tala om att Bildt var med och byggde internet.”
  Isak du tror alltså på sagor? Och på att sprida dom vidare som sanningar?

 21. January 11, 2010

  Jag tror på källkritik. Jag tror på att så länge som jag har en publicerad källa är jag trovärdig jämfört med någon slumpmässigt utvald snubbe på internet. Kom tillbaka när du har substans.

 22. Petrik Patos permalink
  January 11, 2010

  ” Jag anser mig inte vara en expert på ämnet,”

  Det märks!

  “Kom tillbaka när du har substans”

  Problemet är nog ditt eftersom det inte finns någon trovärdig källa allls på detta fåniga historieförfalskande dravel.
  ” Carl Bildt gör det Al Gore redan börjat med i USA, att bygga den informationsinfrastruktur vi idag kallar internet.”

 23. January 11, 2010

  Du börjar mer och mer motbevisa dig själv. Om jag har så otroligt fel som du säger borde det inte vara svårt för dig att hitta en källa som motsäger mig. Jag hade kunnat köpa tanken att du inte orkar göra det, om det inte varit så att du uppenbarligen orkar skriva så många likadana kommentarer här.

  När du kritiserar mina källor har du noll substans tills du hänvisar till källor eller själv är en auktoritet på ämnet. Vill du sprida sina subjektiva fantasier på internet rekommenderar jag att du försöker med folk som litar blint på anonyma kommentatorer.

 24. Petrik Patos permalink
  January 11, 2010

  Snälla Isak eftersom det bara verkar vara du och din Piratkälla som påstår att Bildt har byggt den informationsstruktur som vi i idag kallar internet så ligger faktiskt bevisbördan på dig.

  Speciellt eftersom du påstår att jag framför subjektiva fantasier! Stämde det så skulle du ju lätt kunna uppvisa andra källor som visar att Calle ligger bakom Internet (i Sverige), men det kan du inte.
  Tror inte du fattar hur mycket du har gjort bort dig i det här fallet.

 25. January 11, 2010

  Boken är utgiven på ordfront och skriven med ansvarig utgivare och faktagranskare. Du har inte angivit någon källa alls. Vad har jag för anledning att tro på dig? Vad har jag för anledning att ange fler källor? Ditt nonsens är visserligen roligt att svara på, med någon morbid typ av lyteskomik, men jag har ett par tentor att skriva.

 26. January 11, 2010

  Den här ordväxlingen skulle vara rolig om det inte vore så sorgligt att källkritik tydligen inte lärs ut i skolan längre.

 27. Petrik Patos permalink
  January 11, 2010

  “Den här ordväxlingen skulle vara rolig om det inte vore så sorgligt att källkritik tydligen inte lärs ut i skolan längre.”

  +1 Det lärs ut men Isak missade nog den kursen.

 28. Petrik Patos permalink
  January 11, 2010

  ” Vad har jag för anledning att ange fler källor?”

  Din trovärdighet!

 29. Jörgen L permalink
  January 11, 2010

  Hmm, min första hemsida (som det hette då… :-) ) la jag upp på passagen.se ca 1996-97, och då hade jag haft tillgång till webanslutning i något år, och följt newsgrupper och använt mail i ytterligare något.

  Frågan är ifall NÅGON politiker, dvs efter att arpa-net omvandlades till ett allmänt tillgängligt TCP/IP nätverk, egentligen gjort speciellt mycket för att internet ska utvecklas till det det är. I princip så har nog det mesta av det händelseförloppet skett helt organiskt, genom att efterfrågan på kommunikation helt enkelt ökat efter hand som de tekniska förutsättningarna förbättrats. Skulle snarast påstå att varken Gore eller Bildt på nåt relevant sätt bidragit i den processen.

  Bortsett från det så har du en point i att det mycket väl kan bli så att det blir olagligt att publicera ritningar till mönsterskyddade/patenterade saker den dag 3D-printrar blir billiga och allmänna. Det finns mycket pengar att förlora för många företag med mycket makt.

 30. January 11, 2010

  Petrik: Jag tror du missade kursen där man lärde sig att böcker är bättre kunskap än rykten. Särskilt rykten man plockar upp från anonyma kommentarsfältstroll.

  Jörgen: En snabb ctrl+F gör att man hittar:
  “A potential turning point for the World Wide Web began with the introduction of the Mosaic web browser in 1993, a graphical browser developed by a team at the National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign (NCSA-UIUC), led by Marc Andreessen. Funding for Mosaic came from the High-Performance Computing and Communications Initiative, a funding program initiated by the High Performance Computing and Communication Act of 1991 also known as the Gore Bill. Indeed, Mosaic’s graphical interface soon became more popular than Gopher, which at the time was primarily text-based, and the WWW became the preferred interface for accessing the Internet.”

 31. January 11, 2010

  @Petrik Patos

  Jag syftade på dig, inte på Isak.

 32. Jörgen L permalink
  January 11, 2010

  @Isak: Jo, det är korrekt, Mosaic var de facto den första allmänt spridda grafiska webbläsaren, och den finansierades med offentliga pengar.

  Däremot tror jag inte att just Gores initiativ att sätta till pengar var avgörande, det hade lika gärna kunnat vara ett bra program från någon annanstans som hade tagit den rollen. Tim Berners-Lee på CERN hade redan specat http-protokollet och tekniken hade börjat användas på universitet och högskolor lite överallt. Se tex http://www.livinginternet.com/w/wi_browse.htm för exempel på några andra tidiga webläsare som kunde bildat en sådan grund.

  Ibland är helt enkelt tiden mogen för en viss tillämpning, och webben var vid ett sånt läge då i början på 90-talet, och jag tror inte politiker ens hade kunnat stoppa vad som hände i det läget ens om de velat.

  Att det fanns en del teknikentusiastiska politiker skadade ju inte, men jag har svårt att se att de på nåt avgörande sätt initierade någon utveckling som inte ändå hade skett inom kort.

 33. Petrik Patos permalink
  January 11, 2010

  Men Isak var står det där något som är i närheten av ett imbecillt uttalande som
  ”Carl Bildt gör det Al Gore redan börjat med i USA, att bygga den informationsinfrastruktur vi idag kallar internet.”

  Isak FYI Internet fanns långt innan WWW

  Göran menar du att du också skriver under på att Bildt gjort det som står här ovan? I så fall så var det nog du som missade lektionerna i skolan för du verkar ha nollkoll på internets historia. Du pratade ju om källkritik och den bok som Isak drog upp faller av ett flertal skäl inte in under de kriterier som brukar gälla för seriösa källor.

 34. January 12, 2010

  Jag är väl medveten om att internet fanns innan WWW, men jag att uppfinna något och att få det att spridas är två helt olika delar av processen.

  Dina frågor till Göran verkar smått hotfulla och lite guilt-by-association. Väx upp, jag vill ha ett bra debattklimat på min blogg. Internets historia ingår vad jag vet inte i läroplanen för grundskolan.

  Av vilka skäl väger Rydells och Sundbergs bok inte tyngre än dina anonyma uttalanden?

 35. January 12, 2010

  @Petrik Patos

  Jag skriver under på att det är mer rimligt att stödja sig på en bok – som för övrigt inte är en propagandaskrift som du tycks tro. Andreas Ekström som är en känd fildelningsmotståndare tycker inte det t ex (http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/kultur_bocker/bokrecensioner/article410402/Frihet-utan-ansvar.html ) – än på sitt eget lösa tyckande. Det enda belägg du givit för att man inte ska tro på Isaks referat av boken är att du tycker man är dum i huvudet om man gör det. Lite svag källhänvisning IMHO.

  Sen blir det ju lite fånigt att anklaga någon som var med när det hände att ha missat lektionerna om det i skolan. Men det är väl ursäktligt, att du utgår från att jag inte är torr bakom öronen.

 36. Petrik Patos permalink
  January 12, 2010

  Göran du skriver alltså inte under på Isaks påstående att Calle Bildt är den som byggt upp Sveriges internetinfrastruktur, men du skriver under på att Isak använt en bra källa? Även fast källan inte är korrekt? Det håller inte!

 37. Petrik Patos permalink
  January 12, 2010

  Isak du skriver
  “men jag att uppfinna något och att få det att spridas är två helt olika delar av processen.”
  Visst men nu påstod du ju följande dravel
  1. Bildt byggde upp Internets informationsstruktur
  2. Carl Bildt hade ständigt visionen att göra Sverige till den ledande IT-nationen.
  3. Tanken på en IT-nation hade han innan cloud computing, sociala medier och gratistjänster ens fanns i liten skala.
  Och rätt svar är
  1. Nej inte ens i närheten
  2. Se 1
  3. Det fanns sociala tjänster och gratistjänster på Internet långt innan Bildt (eller hans pressekreterare) ens skickat ett email

 38. February 10, 2010

  buy tramadol us pharmacies =-[[ cialis viagra =-[[ aciphex 8) tramadol %-]]

Trackbacks and Pingbacks

 1. Tweets that mention TPB-effekten, RepRap och patentlagstiftningen | Isak Gerson -- Topsy.com
 2. Isak Gerson: RepRap och TPB-effekten | Rick Falkvinge (PP)
 3. Mobila hem – tillsammans med kompakt leverne « Emil Isberg

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS