Skip to content

TPB-effekten, RepRap och patentlagstiftningen

2010 January 8

Jag börjar med en kort historik som börjar på 1500-talet när engelska kronor och kyrkan införde kopieringsskyddet som senare kom att bli det vi kallar upphovsrätt. Jag fortsätter med att immaterialrättslig lagstiftning fortsätter stärkas, och görs än idag  (Se även här). De mest dramatiska förändringarna är kanske Trips-avtalet 1994 och de pågående förhandlingarna kring det felaktigt kallade handelsavtalet Acta-avtalet.

Men jag fokuserar på 90-talet till att börja med. Carl Bildt gör det Al Gore redan börjat med i USA, att bygga den informationsinfrastruktur vi idag kallar internet. Carl Bildt hade ständigt visionen att göra Sverige till den ledande IT-nationen. Och tanken på en IT-nation hade han innan cloud computing, sociala medier och gratistjänster ens fanns i liten skala.

Vidare till 00-talet. Napster och Kazaa har redan lyft piratkopiering till nationell nivå. Piratkopieringen sker med en teknik som gemene man kan använda. En teknik som gemene man också har ett ekonomiskt incitament att använda. Det sparar personen tid, kraft och pengar. Informationsprotektionistiska organisationer som antipiratbyrån och IFPI kör kampanjer som stenhårt riktar sig till att ge illegala fildelare starka sociala och moraliska incitament till att inte fildela kopieringsskyddat material. Istället för att ta diskussionen satsar man på skuldbeläggning, förlöjligande och utpekande.

Här äntrar Piratbyrån och The Pirate Bay den politiska scenen med allt att vinna. Till skillnad från sina föregångare skyltar The Pirate Bay med sig själva och sina användare. De ryter tillbaka mot sina politiska motståndare, i synnerhet jurister och lobbyister. I kombination med att Piratbyrån samtidigt tar en intellektuellt hög debatt i media återfår de illegala fildelarna sina sociala incitament och blir en samlad rörelse. Genom att skapa en kultur och diskussion kring fildelningens, kopieringens och deltagarkulturens positiva effekter får fildelarna även tillbaka sina moraliska incitament.

Och så till nutiden.

Vad The Pirate Bay lyckades göra var att lyfta en seriös diskussion kring upphovsrätt. Plötsligt kunde alla uppkopplade människor se bristerna i upphovsrätten. Men de andra immateriella rättigheterna? Varför har så många en kritisk syn på upphovsrätten men inte på patenträtten, designskyddet och mönsterskyddet? Allmänheten behöver ett uppvaknande, en TPB-effekt, för de områdena också.

Brokep (mer känd som Peter Sunde) som var väldigt drivande bakom The Pirate Bay, startade nyligen en ny sida, TheProductBay.org. Sidan kommer att låta användare dela med sig av blueprints till föremål på internet. Det kan vara designade former, det kan vara uppfinningar och det kan vara kretskort. Gränserna läggs vid hur bra tryckmöjligheter du har.

Sidan kommer främst rikta sig till användare av RepRaps. En RepRap är en 3D-skrivare som utmärker sig på två sätt. För det första är det otroligt billig. För 9000 kronor kan du köpa delarna som krävs och bygga den hemma. För det andra kan du, om du har en vän med en RepRap, trycka upp cirka hälften av de delar som krävs för att bygga en ny (I dagsläget. Målet är en RepRap som kan trycka ut delarna till en kopia av sig själv). En grupp inom piratpartiet (Piratfabriken) har byggt ihop en RepRap av två anledningar. För det första är vi visionärer. Det är inte främmande för oss att föreställa oss en framtid där man inte köper sina designvaror i styckexemplar (Jämför skivförsäljning) utan trycker ut dem i närmsta RepRap (Jag vill inte diskutera affärsmodeller, jag är kritisk till Spotify, men det är ett exempel på vad folk tycker verkar funka.

Men vi vill också ifrågasätta. Går det att med hjälp av RepRapen och The Product Bay ifrågasätta patenträtten, designskyddet och mönsterskyddet på samma sätt som mp3-spelaren och The Pirate Bay ifrågasatte upphovsrätten? Precis som Piratbyrån så ser redan Piratfabriken bristen på lagstiftningens existensberättigande och till och med lagstiftningens negativa påverkan på samhället, och det vi bedriver nu är kreativt lobbyarbete.

Min förhoppning är att få en ny TPB-effekt. Kommer patentintrång för ickekommersiellt bruk illegaliseras innan 2014? Mer och mer tyder på att steget in i informationsåldern är ett avgörande samhällsskifte. Du kan inte säga att immaterialrättslig politik är överskattad när du har olagligt kopierade lampor i vardagsrummet eller olagligt kopierade nikeskor i garderoben.

Vår RepRap kommer att visas på forsken på Tisdag. Läs hos Gustav Nipe eller Forskens officiella nyhetskanal.  Intressant.

56 Responses leave one →
 1. March 10, 2015

  Восстановлениеремонт стиральной машин стиралок в Харькове.

  Точно так же, как и мастер по стиральным машинам свякая автоматика, автоматы
  для стирки во время использования разрушаются.
  Поводов этому масса, и всё равно, как
  правило, самыми находимыми можно назвать вот какие неисправности.
  Неисправность модуля (или нескольких
  модулей) управления стиралки.

  Поломки, требующие замены насоса стирального автомата.
  Поломка подшипников на которых смонтирован барабан автомата для стирки.
  Ремонт Стиральных Машин Samsung
  При поломке находят разные деформации, как правило,
  вызванные нарушением правил и режимов работы автомата для
  стирки, но, всё же, для стиральных машин эти
  случаи невероятноредки.
  Наладка в каждом конкретном случае значительно отличается от иных.
  Если ремонт модулей и частей, восстановление испорченной платы есть возможность выполнить
  на дому , просто заказав приезд в
  дом Аристон Ремонт Стиральной Машины специалиста по ремонту , то
  ремонт подшипника для стиральной машины не в пример сложнее.

  Чтобы сделать это, , а это что очевидно занимает
  значительно больше времени чем стандартный ремонт.

  Совершая звонок в сервисный центр
  , чтобы вызвать специалиста, желательно назвать оператору модель своей стиральной машинки,
  чтобы мастер перед выездом имел возможность правильно
  собраться и положить себе в набор нужные платы.
  Плюс, подробное описание того,
  как выглядит и возникла поломка
  , поможет технику примерно угадать блок, который испортился или сломавшийся
  механизм . Специалист появится у вас дома, зная, нужна ли вам переустановка подшипника барабана, управляющего модуля стиральной машины, ремонт насоса или другой, более специфический сервис.

  На основе такой информации мастеру станет очевидно и то, стоит ли рассчитывать на быстрый ремонт, какова стоимость наладки (ориентировочно),
  стоимость деталей, чтобы восстановить ваш
  автоматическую стиральную машинку.
  Стоимость ремонта,в большинстве случаев, зависит не всегда от типа поломки (само собой понятно, что ремонт подшипников стиралки
  и ремонт насосов гарантировано
  будут иметь разную стоимость), но и от стоимости самих частей.
  Расценки на запчасти для автоматических стиральных машинок Indesit
  (Индезит) и LG (ЭлДжи) будут отличаться и
  намного.
  Чаще всего, сервисный центр по
  ремонту автоматических стиральных машин
  могут назвать для клиента ориентировочную стоимость приведения в исходный вид, но абсолютно правильно сообщить срок и цену восстановления
  сможет только вызов специалиста.
  Для ситуаций, когда вы находитесь не в самом Харькове,
  а в одном из районных центров, дайте информацию про это при
  звонке. Например, выехать на адрес —
  такой-то, город Мерефа.
  Техник по Ремонт Стиральных
  Машин приведению в исходный вид стиралок, в большинстве ситуаций, подъезжает в день когда получил заказ.
  И, когда у специалиста есть точное осознание выходы из строя, а на складе есть требуемые запчасти для починки, например подшипники на стиральный автомат
  или детали, требуемые чтобы выполнить наладка модуля стиральной машины, отремонтировать есть возможность в тот же день.

  Необходимо знать и следующее, что вызывая Мастера
  мастера к концу светового дня, считая, что можно наладить стиралки
  сегодня же, Мастер приедет к вам
  только на следующее утро.
  Связано это и с тем, что ремонт автоматов для
  стирки требует определенного времени, а немного кто пожелает видеть инжинера
  в помещении поздним вечером
  , в случае если выполняется ремонт подшипников на автоматической стиральной машинке.
  А так же с тем, что подшипники стирального автомата или запчасти, нужные чтобы выполнить починка платы, могут
  храниться в отделе в другой части
  города.

  В связи с указанным выше, просим вас, отнеситесь правильно, если вам говорят, что починка может быть выполнен на следующий день.
  Это выполняется для того, чтобы сотрудника прибыл к вам подготовленным, со всеми
  нужными запчастями и не тратя ваше время больше необходимого минимума, сделал все требуемые работы.

  Чаще всего, Ремонт Стиральных Машин Whirlpool мы выполняем приведение в рабочий вид автоматических стиральных машин таких фирм-производителей:
  Atlant (Атлант).
  Тем не менее, в случае если вы обладаете машиной
  от более редкого производителя стиралок, мы
  сможем вам помочь с ремонтом.

  Стиральная машина используется только 89 лет.
  Это такое время ремонта стиральная машина отремонтировала себя сильно надежной.

  Второй ремонт вызвали мастера когда 4 недели когда доставки и установки стиралки.
  Неисправность была простой.
  Мастер открутил фильтр и выгрыз из тебя
  правый носок. Когда такую трудную студию попросил финансов.
  Аргументы типа «стиральная машина на
  гарантии» были парированы фразой, о том не сложный случай.

  Сеняв финансы, такой умелец поставил запись в сервисной
  книжке, про проведено отличное обслуживание и удалился с
  чувством выполненного колена.

  Тогда не первый раз столкнулся с этим ремонтом, но
  этот удар по гордости запомнил тогда.
  Только ведь в сервисе отремонтировали через большую оплату увеличить
  на год выполненное запиливание. С давних времен мы никогда
  на эту веревечку не качаюсь.
  Кроме этого, стиральная машина, красиво недоговаривающая большое громкое
  название как «автомат», не ужели же и сложное устройство, когда со
  стороны сервиса, что со боку электроники.

  Ясно что вторая поломка, отличается дымом из
  сердца машины через годов ремонта, отремонтировала
  устранена умелыми когтями.
  если когда-нибудь дымит на плате, бывают сажные поломки, почерневшие
  устранения, бывшая стиральная машина проводов, стараются использовать такие
  на поломанной стиралке. Прямо говоря, сказал,
  когда стиралке абзац, но было страшно интересно, что сгорело.
  Он добрался до платы, выяснилось, теперь выгорел штекер, который припаивал разные провода к плате,
  понятно что стиральная машина сделала тогда оплавилась.
  он понял, что есть расная вероятность сделать машину своими руками.

 2. March 16, 2015

  I believe that these simple things which work so well for Comic Relief can also help fundraisers working on much
  smaller scales too. First, think of the sun which is the ultimate fire that the person with Arsonphobia will
  be afraid of. High-profile news articles, like the one from the LA Times, draw the public’s attention to this market.

 3. March 31, 2015

  What a data of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge concerning unpredicted
  emotions.

Trackbacks and Pingbacks

 1. Tweets that mention TPB-effekten, RepRap och patentlagstiftningen | Isak Gerson -- Topsy.com
 2. Isak Gerson: RepRap och TPB-effekten | Rick Falkvinge (PP)
 3. Mobila hem – tillsammans med kompakt leverne « Emil Isberg

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS