Skip to content

Spotifierade toaletter

2010 March 28

Jag har tidigare diskuterat spotifiering och dess konsekvenser. Läs Fredrik Edin om det här. På väg till #UPK2010 (Ung Pirats förbundskongress) blev det heta samtalsämnet i bilen spotifiering utanför internet. Det första gången vi stötte på problemet var när vi stannade i Jönköping och jag och Gustav Nipe skulle gå på toa. Till vår förfäran upptäckte vi att toaletterna var spotifierade. Trots att toaletten stod på det gemensamma resecentrum staden hade byggt upp kring bussterminalen och tågstationen hade toaletten skyddats med ett DRM-skydd och avlagts med en femkronorsavgift. Som de pirater vi är bojkottade vi självklart de spotifierade toaletterna och åkte iväg till fria toaletter som låg på vägen mot Linköping.

Man tar något som är gratis, hugger av svansen, och avgiftsbelägger det

— Spotifiering

Vi började diskutera inglasningen av det offentliga och vad som är rätt att glasa in. Är det rätt för en kommun att avgiftsbelägga sina offentliga toaletter? Är det rätt att avgiftsbelägga offentliga toaletter överhuvudtaget?

Mynttoalett

DRM-skyddad toalett

CIRKUMVENTIVA METODER
Men diskussionen bli ännu intressantare när vi kom in på cirkumventiva metoder. Vår starka hållning var att DRM är till för att knäckas. Frågan var hur man knäcker toaletternas DRM-skydd. Jag ville informera och propagera. Liksom man kan pusha öppen mjukvara med information och därmed undvika att folk väljer proprietär mjukvara kan man också informera och propagera var dessa fria toaletter finns för att människor ska använda fria toaletter istället för spotifierade toaletter. Gustav Nipe berättade om sin ungdomsaktivism, där han och hans vänner hade arbetat för att kringgå Malmö Stadsbiblioteks spotifierade toaletter. Hans metoder var två. Han manipulerade den mekaniska DRM-tekniken (De myntstyrda låsen) genom att vrida handtaget till en viss position när han lämnade den. Han använde även information genom att sätta upp lappar på insidan av dörren om hur man manipulerade DRM-skyddet på samma sätt.

En radikal anonym part i diskussionen föreslog att med kofötter och liknande våldföra sig på DRM-skydden. Något som visserligen är rättvist och moraliskt försvarsbart, men enligt rådande konventioner olagligt.

Mer om Spotifiering:

Det dåliga samvetets spotifiering – Fredrik Edin

Spotifiering – En översikt – Fredrik Edin

Spotifieringen av DDR – Fredrik Edin

5 Responses leave one →
 1. Sharpless permalink
  March 28, 2010

  Att man tar betalt för offentliga toaletter är av samma anledning till att man tar betalt på Örebros stadsbussar: Det finns de som anser att om det är gratis kan man bete sig hur man vill. Är man nödig finner man de 2/5/10 kronor som krävs, är man bara ute efter att förstöra är man oftast inte lika hågad att betala för det.

  Och, skulle man väl kunna tillägga: På tågen har du ju betalat för att få åka med, och därmed även betalat för att få använda toaletten, så…

 2. March 28, 2010

  Bra skrivet Isak! Spotifieringsvinkeln är märkligt ouppmärksammad i debatten.

  Manuell trackback:

  Den animerade justitieministern

 3. Sharpless permalink
  March 28, 2010

  Betala för toaletterna måste man göra oavsett, och genom att man får betala en symbolisk summa kommer kostnaden för underhåll och reparationer minska, vilket gör att man kan spendera skattepengarna på bättre saker än att reparera toaletten varannan dag pga idioter som bara vill förstöra.

 4. Nicholas Miles permalink
  March 29, 2010

  En annan beprövad metod på mer välanvända toaletter är ju att bara vänta tills någon kommer ut från en och hugga tag i dörren innan den går igen. Omvänt kan man ju hålla upp dörren och se om det är nån annan som står i kö när man själv går där ifrån. Inte så avancerat, men kräver inte så mycket ansträngning heller.

Trackbacks and Pingbacks

 1. Spotifierade toaletter #2 « I polemik

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS