Skip to content

Solidaritet på riktigt!

2010 September 29

Så här mellan kampanjer försvinner inte min aktivisttörst. Det är därför jag börjat flirta med planka.nu och hängt med Djurrättsalliansen. Men en vän till min startade nyss en av de finaste projekten jag stött på. Han var, liksom många, trött på alla idiotiska utförsäkringar. Samtidigt var han anarkist. Han löste det enkelt genom att göra en självorganiserad alternativ försäkringskassa.

För utanför blockpolitiken så är det inte så enkelt som att marknadsliberalism och anarkoliberalism innebär mano a mano. Snarare är det tvärtom, man tvingas hitta frivilliga lösningar för att bygga upp samhällen. Och det är precis vad som händer här. Jag är inte för att lägga mer pengar på försäkringskassan. Jag är inte heller för att människor ska svälta på grund av dåligt socialt skydd.

Därför är jag med och självorganiserar en alternativ försäkringskassa utanför staten som erbjuder hjälp till de som utförsäkrats orättvist på grund av statliga regler. Försäkringskassan kommer låta utförsäkrade och nekade lägga upp dokument över t.ex. försäkringskassans beslut och läkarbedömningar, för att sedan låta medlemmarna besluta om man ska ge personen ersättning eller inte. Jag har redan skickat pengar till Solidaritet på riktigt! Har du?

One Response leave one →
  1. Malte Lewan permalink
    September 30, 2010

    Ok, skickade tio spänn då. Vi måste hjälpa till att hitta nya lösningar i denna värld.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS