Skip to content

Politikerskolan: Retorik

2010 May 23

Här är mina anteckningar från politikerskolan med Mattias Bjärnemalm när han talade om retorik:

Hålla tal

Mediaträning ligger nära retoriken. Retoriken har inte ändrats nämnvärt sedan antiken.
Ethos: Etablera trovärdighet och pålitlighet. Man ska förmedla att man är förnuftig, vettig, dygdig och att man är välvillig, att man inte talar i egenintresse.
Logos: Argument behöver inte vara sanna, men sannolika, rimliga, rationella, förnuftiga att tro på. Om man sänker en del av logos misstror folk alla delar av logos. Därför måste alla logos vara bra.
Pathos: Folk bryr sig inte om man inte väcker känslor. Om folk inte bryr sig tar folk inte till sig argumenten. Man måste föra fram pathos med pathos själv.
Talet är ett hantverk. Förhållandevis lite teori. Mer teori om man ska bli bra talskrivare. Oftast blir det bäst om man skriver tal själv. Då blir man som mest bekväm. Annars ska man skriva i dialog. Det finns tre sorters tal: Prisa/fördöma, Övertyga, Anklaga/försvara.
Berätta vem man är (ethos). Introducera vad man ska säga (Prata om det man ska prata om). Måla upp en hotbild (pathos). Förklara hotbilden. Varför man kan erbjuda ett alternativ. Erbjuda ett alternativ. Sammanfatta vad man berättat (prata vad man pratat om). Lyft fram det viktigaste. 3! Listor på 3, 3 ord, 3 exempel. Om man använt 3 exempel kan man ändå välja att bara fokusera på ett exempel senare i talet.
Hur läser man upp tal? Prisa/fördöma läses innantill. Övertyga läses inte innantill, men med stödord! Långsiktig strategi: Öva in standardstycken! Öva kroppspråk genom att tala framför spegel, öva teater, levande rollspel. Upprepning är väldigt bra i tal. Inte over the top.

Samtal

Dialog med vanliga potentiella väljare. Komma överrens men ändå komma fram till att man är överrens om det man själv tycker. Man kanske inte kan enas om allt, men man ska hitta vad man kan enas om. Man ska läsa av den man pratar med. Är de arga ska man INTE gå i konflikt. Är de ointresserade ska man provocera. Väldigt starka påståenden kan vara provocerande. Man måste inte framföra hela sitt budskap, utan bara de delar man tror att man kan komma överrens om.
Frågor är nästan alltid bättre än påståenden. Man bollar över till den andra. Man visar att man lyssnar. “Han vill veta min åsikt”. Sedan styr man samtalet genom vilka frågor man ställer.

Hålla föredrag

Alla är överrens i en föredragssituation. Föredrag är oftast längre än tal. Skillnaden mellan retorik och pedagogik är viktig. Delaktighet är viktigt. “Ni har alla fel!” är dåligt. Gärna en tydlig hotbild. Publiken måste involveras mycket mer. Lika viktigt som känslor i talet. Sparar man frågor till slutet får man mindre frågor. Löpande frågor är bra vid ostrukturerade föredrag. Om man får en klurig fråga bekräftar man att frågan är bra och säger att man ska ta det senare (trots att man inte planerat in den). Antingen tar man frågan senare eller så låtsats man att man glömt den.

Hur formar man “Det är föredraghållarens fel om lyssnarna blir ointresserade.” till “Det är lärarens fel om eleverna sitter med datorer och mobiler.” utan att förarga lyssnaren? Det ska framföras genom att först erkänna deras problemsituation. Sedan varken säga att de har fel eller erkänna att de har rätt. Tala lite om fördelarna med datorer. Säga att lärarna bör försöka etablera en norm i diskussion med eleverna och sedan lätt glida in på sin poäng.”

Hjälpmedel

Man ska inte lägga upp de stödpunkter man använder själv. Nyckelord är däremot bra. Lappar i hårt papper, liten. Tänk på datorplacering och ljusstyrka. Rekvisita. “Titta här, en avhandlig”. Kläderna är jätteviktigt. Klä dig efter publiken, inte som publiken. Var bekväm! Är du i debatt, ha gärna en partisymbol! Använd bara en overhead om du vet hur den funkar. Testa all elektronik innan. Även ljud. Hjälpmedel är hjälpmedel. Hjälpmedel kan inte övertyga.

One Response leave one →
  1. May 24, 2010

    Väl sammanfattat, I must say. Jag håller inte riktigt med om att det inte är mycket teori – när en väl kommit igång ordentligt med det hela så blir det lite mer av en livsstil än en samling praktiska råd till hjälp vid ens mer offentliga tillfällen, men – bah. Det är överkurs. :D

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS