Skip to content

Piratpartister: Viktiga voteringar

2010 April 25

Det är nu sista dagen på piratpartiets medlemsmöte och det ligger ett par extra viktiga motioner som måste tas extra hänsyn till.

Man vill slopa vår inställning till patent. Istället för att succesivt avskaffa den vill man “göra den till något bättre”.  Det låter inte bättre än löftena vi fått om att man ska göra om FRA till något bättre. Grundproblemet här är att man ruckar på ett av partiets grundpelare ett par månader innan valet utan att faktiskt ha någon stark opinion. Man behöver också fundera på det ideologiskt viktiga i motionen: Tycker vi att immateriella rättigheter är bra eller inte? För mig reduceras frågan på många sätt till “Slåss vi bara för rätten till gratis kulturkonsumtion eller slåss vi för ett bättre framtida samhälle med fri information?”. Det är självklart att man ska rösta avslag till motion B36: Motion om ändring av principprogrammet rörande patent.

Nästa motion är en motion om att piratpartiet bör föespråka införandet av en författningsdomstol i Sverige. Efter att ha diskuterat frågan med juristeN märker jag att piratpartiet är ute på extremt hal is. Idén kanske låter lockande i teorin, men den verkar dysfunktionell och det är absolut ingenting vi ska kämpa för. Låt inte inkompetens vinna, rösta avslag till motion B05: Motion om införandet av en svensk författningsdomstol.

Det finns tre motioner om ställningstagande i narkotikapolitik. Skärp er, motionärer! Rösta avslagB35-001, B35-002 och B35-003.

Det ligger en motion om att medlemsmötet ska uttala att funktionärer vid högre instanser inte ska få väljas av medlemmarna. Tillsatta funktionärer har bidragit till problem i partiets historia, och i de fall där medlemmarna fått välja funktionärer har konflikterna lösts. Motionen och dess att-sats stämmer inte alls överrens, så se till att rösta rätt. Rösta avslag på motion A14.

Till sist är det även viktigt att du röstar för valberedningens förslag till styrelse så att vi inte får en gigantisk jävssituation. Voteringen finns här och jag klipper in Sophias bild:

Jävssituationen

Jävssituationen

25 Responses leave one →
 1. April 25, 2010

  “Narkotikapolitiken” handlar om att se till att polisen inte har medel att godtyckligt tvinga folk till polisstationen för att till exempel lämna pissprov. Inte piratpolitik? Skärp dig själv.

  Vad gäller jävet, se min kommentar hos bloggsam.

 2. April 25, 2010

  Du ger rekommendationer utan att själv ta reda på vad voteringen för närvarande handlar om?

  Innehållet i motionerna har förändrats, det vi nu röstar om är de framvaskade förslagen.

  Motionen om författingsdomstol hanfdlar nu om:

  Att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att den svenska grundlagens ställning måste stärkas, och

  Att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp med målsättning att senast nästa årsmöte lägga fram ett förslag på hur grundlagen bör stärkas samt lämna in ett förslag på hur detta ska återspeglas i principprogrammet.

  Vad är det för fel på att stärka grundlagen?

 3. April 25, 2010

  Jättebra att du uppmärksammar motionen!

  Det skrämmer mig att motionen ö h t har lagts. Än värre skrämmer det mig att över 30% röstat Bifall.

 4. April 25, 2010

  Min kommentar gällde B35-001, B35-002 och B35-003; vilket jag glömde nämna :)

 5. April 25, 2010

  Hej Isak!

  Motionen om författningsdomstol är långtifrån så starkt formulerad som du säger i ditt inlägg. Här är copy-paste från forumet:

  (B05-005) att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att den svenska grundlagens ställning måste stärkas. Detta skulle till exempel kunna ske genom att ge rättsprövande instanser rätt att ogiltigförklara lagar de anser strida mot grundlagen, utöka lagrådets möjligheter att förkasta lagförslag, eller genom att införa en svensk konstitutionsdomstol. Samtidigt ska styrelsen tillsätta en arbetsgrupp med målsättning att senast nästa årsmöte lägga fram ett förslag på hur grundlagen bör stärkas samt lämna in ett förslag på hur detta ska återspeglas i principprogrammet.

  Jag tycker inte det verkar så pjåkigt; det är alldeles uppenbart att grundlagens ställning i Sverige är tämligen svar (FRA-lagen t.ex.).

  Jag kommer att rösta bifall.

 6. stroll permalink
  April 25, 2010

  Som redan sagts om min motion gällande författningsdomstol, så vek jag mig och det som det röstas om nu är hurvuda man håller med om problemställningen, att den svenska grundlagen är för svag, och ministrar borde inte med ett axelryck kunna köra över lagrådet. För övrigt är motionen man röstar om nu i stora drag skriven av Rick Falkvinge, med enda skillnaden att jag inte tror hans förslag var speciellt mycket mer analyserat än mitt eget och att motionen därmed nu i grunden saknar en fast lösning på problemet.

 7. April 25, 2010

  Hej Isak!

  Jag tror inte vi ligger så långt ifrån varandra i frågan om ansvarskedja och val, ändå. Jag utlyste ju DL-val för inte så länge sedan, och uppmuntrar distriktsledarna att hålla VL-val där de tror att det kan bli såpass högt valdeltagande att valet ses som legitimt.

  Men ansvarskedjan måste fortfarande vara obruten. Eftersom mandat delas ut från årsmötet via styrelsen till ledningen och vidare därifrån, så betyder det att valen måste vara rådgivande, men i praktiken blir de väldigt starkt rådgivande. :) Det ska till extrema samarbetsproblem för att man ska ersätta en vald funktionär.

  Men just den möjligheten behöver också finnas för att ansvarskedjan ska vara obruten.

  På så vis får man förankring både uppifrån och nerifrån, vilket jag tror är den bästa av två världar.

 8. April 25, 2010

  Christer: Den första motionen (B35-001) har uppenbarligen som mål att legalisera narkotika. Attsatsen lyder “att piratpartiet tar ställning för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika.”. Det blir inte tydligare. Den andra motionen (B35-002) är mer tvivelaktig men syftar ändå till att liberalisera narkotikalagstiftningen, om än lite. Citat: “att piratpartiet tar ställning för att avlägsna fängelsestraff ur straffskalan för bruk/konsumtion av narkotika.”. Oavsett är det inte piratpolitik. Den tredje ser jag inte poängen med.

  Vad gäller din kommentar hos Sammy tycker jag inte att piratpartiet bör uppmuntra mutor i styrelsen. Har du siffror på hur många som kastat in handduken på grund av skandalen att vi har en så stor jävssituation i styrelsen, och att styrelsen aktivt motarbetar kritik mot det?

  Jan-Olof, stroll och OlofB: Jag har följt motionen kontinuerligt. Vad som menas med motionen är uppenbart. Däremot kan jag tänka mig att rösta för grundlagsmotioner nästa medlemsmöte, då jag räknar med att man lämnar författningsdomstolarna utanför.

  Leo: Därför förespråkar jag ett ombudssystem istället för den här mötesformen. Självklart ska alla få vara med och välja ombud.

  Rick: Vi ligger nära varandra, förutom att du ser att ansvarskedjan måste vara obruten. Jag håller tyvärr inte alls med dig där. Jag ser inte att valen ska vara starkt rådgivande. Man kanske kan komma på bättre lösningar till att få förankring uppifrån? Kanske att funktionären ovan för lägga ett formellt förslag till funktionär (Som skillnaden mellan motioner och propositioner)? Jag fortsätter gärna att diskutera det här. Det vi har mest gemensamt är att vi båda tycker att förankring från båda hållen är viktiga, även om vi vill ha det formella valet från olika håll.

 9. April 25, 2010

  Jag menar att valet måste — ovillkorligen — komma från samma håll som mandatet och ansvarsutkrävandet kommer ifrån.

 10. Hannes permalink
  April 25, 2010

  Visst är det så kasta ut 40 000 Utveckligsingenjörer i Sverige. Dom kan ju sällskapa med de 700 som inför patentutgångarna har lämnat Astra i Lund

 11. April 25, 2010

  Rick: Varför måste det det?

  Hannes: Jag vill inte kasta ut någon.

 12. Hannes permalink
  April 25, 2010

  Det beror på att man för att satsa pengar i åratal måste ha ett skydd för illojal konkurrens (Patent) för att kunna göra det sannolikt för investerarna att man kan få tillbaka sina pengar 39 börsbolag med 60 tusen anställda är direkt beroende.
  Lägg därtill 58 av Sveriges 66 mest lovande tekniska start up företag…..

  98% av dessa företag går med förlust och lever på att någon riskerar sina pengar

  Ericsson drar in 9 miljarder per år på licenser som gör att de kan ha mer FoU än sina konkurrenter

  Men detta kan väl inte vara någon nyhet att patent har både en bra och dålig sida

 13. Hannes permalink
  April 25, 2010

  Här är de utrotningshotade Svenska börsbolagen:

  Aerocrine AB………………….Hälsovårdsutrustning
  CellaVision AB………………..Hälsovårdsutrustning
  Ellen AB……………………….Hälsovårdsutrustning
  Genovis AB……………………Hälsovårdsutrustning
  Glycorex AB*…………………Hälsovårdsutrustning
  Ortivus AB ……………………Hälsovårdsutrustning
  OraSolv AB…………………….Hälsovårdsutrustning
  Vitrolife AB*…………………Hälsovårdsutrustning

  Morphic AB ……………………Industri Kapitalvaror
  NovaCast AB…………………..Industri Kapitalvaror
  Opcon AB………………………Industri Kapitalvaror
  SinterCast AB…………………Industri Kapitalvaror
  Impact Coatings AB…………..Industri Kapitalvaror
  LightLab Sweden AB………….Industri Kapitalvaror

  Anoto Group……………………IT Hårdvara
  Fingerprint B………………….. IT Hårdvara
  Precise Biometrics……………..IT Hårdvara
  Smarteq…………………………IT Hårdvara
  TagMaster………………………IT Hårdvara

  AstraZeneca AB *……………..Läkemedel & bioteknik
  Artimplant AB…………………..Läkemedel & bioteknik
  BioGaia AB *……………………Läkemedel & bioteknik
  BioInvent……………………….Läkemedel & bioteknik
  Active Biotech AB ……………..Läkemedel & bioteknik
  EpiCept AB……………………..Läkemedel & bioteknik
  Diamyd Medical AB……………Läkemedel & bioteknik
  Biovitrum AB……………………Läkemedel & bioteknik
  Biotage AB …………………….Läkemedel & bioteknik
  BioPhausia AB………………….Läkemedel & bioteknik
  Hansa Medical AB……………..Läkemedel & bioteknik
  Karo BioAB……………………. Läkemedel & bioteknik
  LinkMed AB…………………….Läkemedel & bioteknik
  Medivir AB……………………….Läkemedel & bioteknik
  MedCap AB…………………….Läkemedel & bioteknik
  Oxigene AB………………………Läkemedel & bioteknik

 14. April 25, 2010

  Två kommentarer: För det första säger ingenting förutom dina personliga paradigm att patentsystemet hjälper dem. Det kan vara tvärtom. För det andra ser jag ett större egenvärde i att man ger plats för nya företag än att gamla dinosaurier får leva vidare med skyddslagstiftning.

 15. Hannes permalink
  April 26, 2010

  Fast det är klart att lite tacksam borde du vara för din ökade livslängd och den teknik som du utnyttjar.

  Sedan är det inte min paradigm som säger så utan investerarna, vars pengar företagen bränner i sina ansträngningar att föra tekniken framåt och därigenom tjäna pengar

  Vilka anställda skall få gå först tycker du?

  Är tacksam för att svenska folket förstår detta bättre än grabbarna i elfenbenstornen.

 16. Hannes permalink
  April 26, 2010

  Du ser ett större egenvärde i att man ger plats för nya företag.

  Du tycks vara fullständigt och aningslöst omedveten om att dessa listade företag är just de nya företagen som värnar om (Astra undantagen).

  Help

 17. April 26, 2010

  Jag förespråkar en marknad som drivs av konkurrens, därför ska de minst vinstmaximerande företagen dö först.

 18. Hannes permalink
  April 26, 2010

  Det gör jag också.
  Dessvärre innebär det att uppstartsbolagen direkt slås ut. De har ju ingen vinst att maximera.

 19. jeffer permalink
  April 26, 2010

  Hannes:

  Känns som att din utgångspunkt är att inga framsteg kan göras utan de intellektuella monopol som upphovsrätt och patent är. Men monopol är snarare ett hinder för spridning och genomförande av nya idéer och koncept.

  Exempel:

  James Watts onaturligt långa patent på ångmaskinen (han fick specialförlängning av sitt patent av brittiska parlamentet) fördröjde teknikutvecklingen med 20 år. Små eller inga framsteg beträffande ångmaskinsteknik gjordes så länge patentet gällde. Efter att patentet gick ut var förbättringstakten explosionsartad med dramatiskt bättre prestanda, förutom betydligt lägre priser – som tillsammans skapade verklig massanvändning av ångmaskinen. Något som inte var möjligt under det begränsande och förkvävande patentet. Anledningen var – precis som Isak påpekar – konkurrens. Konkurrens i fritt och dynamiskt utbyte till fördel för alla utom tidigare monopolist, som naturligtvis hoppats på evigt patent..

  Det verkliga hotet mot svensk innovationsindustri är förlitandet på att immaterialrätt ska lösa alla problem, istället för att helt satsa på överlägsenhet i konkurrensspelet.

  Immaterialrätt blir en “snuttefilt” för de som tvivlar på sin konkurrensförmåga. Den blir därmed dubbelt destruktiv.

 20. Hannes permalink
  April 26, 2010

  1. Din utgångspunkt är något som hände på 1700 talet.Den lagstiftning vi har nu gäller i det industriella samhället de regleras av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd 1883,som ratificeras av nästan alla länder och är i kraft nu. Tillämpar vi den på Watts så saknas relevans i argumentet,

  2. Utgångspunkten i traktaten är att ingen under en begränsad tid skall få åka snålskjuts på någon annans investering i teknikutveckling. De handlar om ett tidsmässigt skydd för illojal konkurrens. Till gagn för mänskligheten skall man våga satsa på långsiktig riskabel teknik och kunna få lön för mödan. Det är precis så den fungerar för de börsbolag jag har listat. Om du vill kalla det för snuttefilt står dig naturligtvis fritt. Jag ser det som att det minskar risken för den som skall ligga ute med pengarna

  Man undrar ibland hur många som verkligen har läst det traktat som man så ivrigt vill avskaffa

 21. Floopy Funk permalink
  May 1, 2010

  “Immaterialrätt blir en “snuttefilt” för de som tvivlar på sin konkurrensförmåga. Den blir därmed dubbelt destruktiv.”

  Sanslöst uttalande som saknar all verklighetsanknytning. Anser du verkligen att progressiva företag ska sponsra kopierande företag så att de kopierande företagen ska njuta av frukterna som de progressiva och satsande företagen har planterat medan de utvecklande företagen ska gå i KK.

 22. Floopy Funk permalink
  May 3, 2010

  Jo Isak så enkelt är det antingen så stöder man innovation eller så stöder man simpel kopiering. jag vet vad jag vill stödja men du röstar väl med plånboken som alla andra kortsiktigt tänkande pirater….

 23. May 3, 2010

  Floopy Funk: Haha. Det känns som att du trollar just nu, men det är bara kul.

  Jag ser det som så enkelt att man kan anpassa sig till hur marknaden förändras, eller så kan man “göra som man alltid gjort” och hoppas på att det funkar. Mentaliteten att man “gör som man alltid har gjort” har fått adekvat svar i Saabs omsättning.

  Jag vill att Sverige ska fortsätta att hålla sig i framkanten, då behöver vi en bra informationspolitik som stödjer innovation.

 24. Kro Magnom permalink
  May 17, 2010

  Isak du missförstod nog med flit vad Floopy Funk skrev, han menar just att man ska satsa på de innovativa företagen som leder marknaden inte de ickeinnovativa företag som bara kopierar och utarmar de ledande företagens finansiella förmåga att utveckla. Vet att pirater verkligen tokälskar att kopiera men det borde inte vara så svårt för er att ibland tänka längre än er egen näsa…

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS