Skip to content

Piratpartiets skolpolitik

2010 August 26

Mikael Nilsson skriver idag om piratpartiets skolpolitik. Det är lagom radikalt och precis vad jag vill ha. Artikeln har tre krav varav de första är en omformulering av “Internet är rätt”:

För det första: utgå från det världsomspännande nätet. Gör internet och kunskapen som finns tillgänglig där till en integrerad del av skolverksamheten. Det duger inte längre att skolan isolerar sig från omvärlden.

Internet ska inte vara en “resurs” i skolan. Internet kan inte reduceras till en “resurs”. Internet är kunskap och att inte använda internet fullt ut är att beröva många ungas chans att bli en del av den nya skitsmarta generationen som kommer med dem.

För det andra: varje elev ska ha en egen dator. På samma sätt som det är självklart att skolan tillhandahåller skrivredskap som penna och papper, måste det vara självklart att skolan tillhandahåller en egen dator för varje elev, från första klass.

Now we’re talking. “Datorn” kan man mycket väl se som en resurs. En resurs som krävs för att kunna använda internet. En sund målsättning till 2014 tycker jag kan vara att alla som börjar mellanstadiet har basala kunskaper i hur man använder internet. Då krävs en dator. Tredje punkten:

För det tredje: släpp kunskapen fri. Låt våra barns inlärning slippa begränsas av regler som hindrar spridningen av kunskap. Skolan ska ha rätt att fritt använda allt material: böcker, filmer, med mera, i syfte att bygga kunskap hos våra barn, genom ett permanent och allomfattande undantag från upphovsrätten.
Samtidigt måste vi säkerställa att den kreativa kraft som finns i lärarkåren uppmuntras, så att lärare själva ges möjlighet att tillsammans skapa, förbättra och förfina fritt tillgängligt lärmaterial.

Det torde vara självklart att inte låta något så viktigt som den nya generationens kunskap stoppas av upphovsrättslobbyn. Jag hoppas att många lärare redan idag nobbar kopieringsförbud och liknande. Det som föreslås är inte helt olikt vad vi vill göra i Uppsala kommun (Vår kunskapspolitik har även Victoria Westberg skrivit om). Vår skolpolitik ser ut såhär:

 • att skolans elever utbildas i principer för användning av flera vanliga typer av datorprogram. Detta borgar för flexibilitet och förmåga till utveckling.
 • att skolans elever utbildas för att bli framgångsrika deltagare i informationssamhället där det bland annat är viktigt att kunna sovra, tolka och kritiskt granska information och att kunna kommunicera elektroniskt med hjälp av text, bild, tal och rörlig bild både i det enskilda samtalet och i större omfattning.
 • att skolan använder sig av arbetssätt som främjar kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga hos eleven.
 • att skolan tillhandahåller trådlös internetuppkoppling i sina lokaler för elever och personal.
 • att informationsteknologi används i större omfattning i utbildningen för att höja kvalitén, underlätta för föräldrar att få insyn i sina barns skolgång och för att underlätta för barn och vuxna att studera hemifrån.
  undersöka möjligheten att varje högstadieelev ska få en bärbar skoldator som kan användas i studierna.
 • att den digitala mångfalden utnyttjas till att förse eleverna med kurslitteratur i format som passar den enskilda individen och att dokument görs tillgängliga i format så att alla elever kan ha tillgång till dem även på datorer i hemmet.
 • att öppna trådlösa nätverk skall finnas tillgängligt i centrala Uppsala.
One Response leave one →
 1. mkfc permalink
  September 4, 2010

  Skolan är världens mest konservativa arbetsplats!

  Det drabbar alla som utbildar sig.

  MKFC Stockholms Folkhögskola har startat en Facebooksida där vi bjuder in politiker, elever mm att diskutera den föråldrade skolpolitiken.

  Piratpartiets skolpolitik verkar stämma in väldigt bra, med den nya klimatsmarta skolan!

  Gå gärna med i diskussionen, det finns mycket motstånd därute till att modernisera/digitalisera skolan

  http://www.facebook.com/klimatsmartskola

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS