Skip to content

Om patent och krig

2010 August 26

Det sägs att patent uppmuntrar innovation. Det kan vara allt ifrån en ren lögn till en starkt modifierad sanning. Men fakta är det inte iallafall, för patent används väldigt ofta som krigföring mot innovation, snarare än en sporre. Vad man till och börja med måste tänka på är att patent och annan immaterialrätt i första hand är ett skydd mot konkurrens och inte en förvaltanderätt. Rätten till konkurrensfrihet förutsätter självklart alla andra människors skyldighet att inte konkurrera med en. En rättighet som har så otroligt många intrång på andras liv och äganderätt måste självklart diskuteras ur andra perspektiv. Jag tar ett exempel på en annan rättighet som innebär väldigt många skyldigheter för andra:

Skåningar anser sig ha rätten till ett eget land. Rätten till ett eget land är något många folk anser sig ha. Problemet är att för att skåningarna ska ha den här rätten blir svenskarna skyldiga att inte utöva närvaro och makt över Skåne. För att se logiken bakom kan man byta ut skåningar och svenskar mot t.ex. kurder och iraker eller indiander och amerikaner.

Kunskapsannektering

Inom patentområdet sker ofta annektering, företag som patenterar kunskap de inte är berättigade till, samt uppköpning av kunskap i syfte att stoppa utvecklingen på området. Jag kommer till det senare.

Ett perfekt och aktuellt exempel på annektering är när facebook patenterade tekniken bakom news feeds. News feeds är en teknik som de flesta sociala medium bygger på. Men inte bara det, även bloggaggregatorer som Google Reader använder dem. Och facebook var knappast först. Ändå verkar de ha fått patentet beviljat. Jag citerar artikeln om möjliga utfall:

“Facebook and its leadership are now credited as the inventors of the news feed, or more specifically several elements of the news feed. The big question that we have to ask is this: Could Facebook force other social media companies to stop using news feeds?

Here are a few potential scenarios we’ve come up with:

 1. Facebook sues companies such as MySpace, Twitter and Google to take down their news feed features. It succeeds, pushing Facebook way ahead in the game.
 2. Facebook sues companies in defense of its patent. It wins a few and strike out on a few.
 3. Facebook sues companies, but the courts don’t side with Facebook because their technologies are significantly different from Facebook’s news feed technology that it doesn’t infringe on the patent.
 4. Facebook controls the patent, but doesn’t exercise its right to defend its invention.”

Oavsett följderna tycker jag ändå att det är mest absurdt att det är lagligt att göra såhär. Och det är inte ovanligt heller. Det är tvärtom en vanlig konkurrensmetod som framför allt används mot småföretag som inte har råd med dyra patentjurister.

Kunskapsfortifiering

Ponera att tillverkarna av pilbågar och armborst kunnat förbjuda alla att tillverka krut, eller att skivbolagen hade kunnat förbjuda alla att tillverka nätteknik. Idag händer det. Oljebolagen köper upp patent på elbilslösningar som hade kunnat revolutionera marknaden, för att de vet att elbilsframsteg gör deras varor obsoleta. Apple patenterar jailbreakandet av deras telefoner. Bidrar patent till innovationen? Knappast! Patent används som ett vapen för att hålla tillbaka den teknologiska utvecklingen när det passar de rikaste företagen. Att patent sporrar innovation är lika kontradiktionärt som att vapen skapar fred.

4 Responses leave one →
 1. August 26, 2010

  Rekommenderar alla att följa bloggen FOSS Patents. Tog där just del av ett uttlande av USA:s högsta domstol på 60-talet som jag inte hade stött på tidigare: “a patent is not a hunting license”.

 2. rutros permalink
  August 26, 2010

  1. Tänk att det framställs som bevis mot patent, att ett spelprogram ger ett visst resultat. Jag skulle gissa att de flesta piratpartister, som ägnar sig åt dataspel vet att om man vill vinna så försöker man att förstå hur spelet är programmerat. Detta är inte vetenskap. I en spelsituation förses deltagarna med pengar som de kan spela med. I verkligheten måste innovatören ägna kraft att locka någon annan att satsa pengar på innovatörens ideé. En risk som i verkliga livet handlar om ett liv i armod eller i välstånd. Denna studie visar företagen verkligen agerar.

  http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=22263

  Det tog Kopieringsmaskinens uppfinnare 8 år innan han fick napp.
  http://inventors.about.com/od/xyzstartinventions/a/xerox.htm

  2. Ta bort alla exempel på mjukvarupatent och affärspatent. De är ett USA fenomen och tillsammans med deras nationalsport av stämningar blir kombinationen förödande. Resten av världen fungerar inte så. Det finns all anledning att motverka spridningstendenser. Nu kommer med det nya domstolsutslaget och jättarnas kamp (Google-Oracle) att minska trycket på resten av världen att följa USAs fotspår. Vi stödjer alla piratpartiet i denna fråga.
  Ta fram argument för det som PP verkligen vill avskaffa. Alla dessa små innovationsföretag som utmanar de stora och förlorar sin finansiering med PPs program ATT AVSKAFFA PATENTEN.

  3. Det är tragiskt att Amelias påstående att patent skulle hindra elbilen återigen åberopas. Det saknar substans. Så här förklarade sig Amelia

  ” Elbilarna och patenten kommer ursprungligen från ett vänligt mejl jag fick av en bekymrad väljare som tyckte att vi borde uppmärksamma situationen. Jag läste artikeln han refererade mig till och tyckte väl att det lät ganska skumt.
  Jag kanske kan försvara min dåliga källuppföljning i det fallet (för jag brydde mig i ärlighetens namn inte om att se varken någon film, eller läsa någon bok) med att jag bara har 24 timmar på dygnet, ingen politisk sekreterare, och förväntas vara i alla fall någorlunda insatt i flertalet ganska komplexa och stora skeenden, samtidigt som jag vid tillfället för den kritiserade artikeln troligtvis också var student och därmed hade någon form av heltidssysselsättning vid sidan om politiken.”

  http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=20157

  Tekniken var för dålig och dyr för att klara konkurrensen. Först nu börjar vi se ljuset i tunneln, men ändå måste starka subventioner sättas in minst 40 000 per bil.

  4. Alla dessa USA stämningar på mobilområdet innehåller sig inget positivt. Det är branschens sätt att fördela sina utvecklingskostnader. Om konkurrensen skulle försämras genom att någon utestängts – Ge då exempel på vem som nekats licens?
  Det finns inget tecken på att utvecklingstakten har gått ner på grund av patent. Blickar man framåt så kommer tekniken att mogna, de tunga patenten går ut och förbättringarna blir allt mer marginella.

 3. rutros permalink
  August 29, 2010

  Sände in en kommentar för flera dagar sedan. Vad har hänt?

 4. August 29, 2010

  Den blev spammarkerad och jag fick inget mail om den. Har gått in och approvat den nu.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS