Skip to content

Miljöpartiets motionerande

2010 November 1

Jag tycker att miljöpartiet är ett rätt skönt parti. Förutom att de är ett ungt parti och att de håller med mig i många frågor (nätpolitik, trafikpolitik, miljöpolitik, relationen till djur, vapenpolitik, försvarspolitik, etc.). De är dessutom ett starkt ideologiskt parti som intagit en väldigt modern ideologi. Jag har gått igenom de motioner de lagt och är väldigt positivt överraskad. (Jag reserverar mig för att jag inte läst alla noggrannt. Särskilt inte de långa.)

Först är det såklart det här med nätpolitik. Maria Ferm med flera har lagt tre motioner, Motion 2010/11:N440 Fildelning, rättssäkerhet och integritet, Motion 2010/11:N326 Legalisering av söktjänster på Internet och Motion 2010/11:Ju427 Datalagringsdirektivet. Det är kanske motion 2010/11:N440 som är intressantast. Trots att det är stort fokus på integritet menar motionsskrivandra på flera ställen att upphovsrätten ska reformeras för att den är dålig, impopulär och otidsenlig. Det visar ändå på något som inte ens många miljöpartister förstår, att upphovsrätten idag i sig är dålig, och inte bara dess konsekvenser rörande integriteten. Motion 2010/11:N326 är ett intressant hack för att legalisera torrentsidor, torrenttrackers och torrenttjänster. Den är skriven på så sätt att hacktivisten i mig blir stolt. Motion 2010/11:Ju427 vill helt enkelt riva upp datalagringsdirektivet.

Sedan är det de trafikpolitiska motionerna. De finns i massor, men jag vill särskilt lyfta Motion 2010/11:T502 En grönare stad är en trevligare stad, Motion 2010/11:T504 Klimat, cykel och hälsa, Motion 2010/11:T378 Kollektivtrafik istället för Förbifart Stockholm och Motion 2010/11:T523 Byggande av infrastruktur för höghastighetståg. Både motion 2010/11:T502 är en övergripande stadsplaneringsmotion med rätt mycket fokus på trafik och motion 2010/11:T504 är rätt övergripande trafikplaneringsmotion som syftar till att bryta bilnormen i samhället. Den första är mer inriktad på kollektivtrafik, men tar även upp andra intressanta områden, som grönområden i städer, stadsjordbruk och parkeringspolitik. Den andra tar upp vilka villkor som ska gälla för cykeltrafikplanering, men tar också upp en hel del kollektivtrafiksplanering och bilplanering. Motion 2010/11:T378 är ett hack alliansens vinst i Stockholm. Man försöker att stoppa Förbifart Stockholm från riksdagen och lägga pengarna på kollektivtrafiksutbyggnad.

Sedan är det motion 2010/11:T523 om höghastighetståg. Jag har redan skickat ett par twitterrader till @Mariaferm som jag väntar svar på.

@MariaFerm Såg din motion om höghastighetståg. Vill väldigt gärna lägga pengar på tågtrafik, men varför höghastighetståg?
@MariaFerm Har för mig att höghastighetståg är rätt resurskrävande, och det gynnar väl mest rika som har råd?
@MariaFerm Utöver prioriteringen applåderar jag motionen. Alla spårtrafikspositiva motioner är bra motioner.
@MariaFerm I senaste numret av Carbusters finns en läsvärd kritik av höghastighetståg. Se sida 10 i http://is.gd/gxdRc

Texten som jag hänvisar till i artikeln är särskilt:

“Building HSR [High-speed rail] is extremely expensive and, as a consequence, so is their ticket price. Since the HSR service started running from Paris to Brussels, there is no regular train service left on the route. Ticket prices on the HSR-line are very expensive, and so the budget traveler ends up with two option, bus or car.” – Hampus Rubaszkin i Carbusters

Sedan är det motioner kring migrationspolitik och vapenpolitik. Två politikområden som bör ha sitt eget avskaffande som mål (dvs, vi slutar räkna invandrare och utvandrare, och vi slutar sälja vapen). Motion 2010/11:Sf393 Regularisering för papperslösa, Motion 2010/11:Sf394 Migrationspolitik samt Motion 2010/11:K411 Rösträtt i kommunalval på ett hörn är relevanta för migrationspolitiken. Motion 2010/11:Sf394 är en ganska omfattande motion som på sina ställen jobbar långsamt mot en uppluckring av den repressiva migrationspolitik som förs idag. Motion 2010/11:Sf393 är lite mindre, och syftar bara till att avsluta jakten på papperslösa människor, och avslutas med slagordet “Ingen människa är illegal“. Motion 2010/11:K411 är en motion om att ge rösträtt i kommunalval även till bosatta i kommunen som inte är medborgare i ett EU-land. Tidigare behövde du vara bosatt i kommunen och medborgare i ett EU-land. På riksdagsnivå är det värre, där måste du vara svensk medborgare. Men kanske kan miljöpartiet ta upp rösträtten till riksdagen också tids nog?

Maria Ferms namn fanns på läskigt många av motionerna. Bra tecken, men snacka om att hon måste ha varit upptagen.

I vapen- och krigspolitik har man tre intressanta motioner. Det rör sig om Motion 2010/11:U220 Svensk vapenexport, Motion 2010/11:U221 Lätta vapen och Motion 2010/11:U209 Dödsstraffets avskaffande. Motion 2010/11:U220 handlar om att se över reglerna för vapenexport för att göra det svårare att exportera vapen, där de bland annat drar in mänskliga rättigheter och fattigdom som variabler som spelar in när man avgör om vapenexportstillstånd ska ges ut. Motion 2010/11:U221 vill göra det svårare att exportera så kallade “lätta vapen”, en kategori som framför allt handlar om handeldvapen och ammunition, då dessa i mycket större utsträckning rör sig på svarta marknader. Motion 2010/11:U209 handlar om att hårdare pressa de länder som fortfarande har kvar dödsstraffet som straffmetod till att avskaffa det.

Andra motioner som förtjänar att lyftas upp är Motion 2010/11:Ub209 Ökad lycka som politiskt mål, Motion 2010/11:C304 Fler än två vårdnadshavare och Motion 2010/11:K425 Framtidsutskott. Motion 2010/11:Ub209 är så fantastisk att jag inte vet var jag ska börja. Det blir troligen ett eget inlägg på filosofibloggen om miljöpartiets ideologi. Mer lycka i politiken, mindre irrelevanta och ideologiskt förvirrade värden som frihet, rättvisa och tillväxt! Motion 2010/11:C304 är väldigt intressant, då den öppnar för modernare familjekonstellationer. Jag hoppas att de motionerar om att ändra samlevnadsbalken också, för att legalisera multipelt partnerskap. Friheten att leva med människor man älskar är definitivt en utilitaristisk frihet. Motion 2010/11:K425 är sjukt cool. Vem vill inte sitta i ett utskott som heter framtidsutskottet?

De är alltså motioner jag är väldigt positiv till. De går från motion 2010/11:T523 om höghastighetståg som jag är tveksamt positiv till, till motion 2010/11:N440 om upphovsrätt som jag är jätteglad över. I genomsnitt skulle jag nog säga att motionerna är rätt fantastiska. Det finns dock ett par jag är negativ till också. Motion 2010/11:So545 Grön alkoholpolitik och Motion 2010/11:So283 Sverige fritt från tobaksbruk går ut väldigt hårt mot alkohol och tobak på en nationell och övergripande nivå. Jag tycker inte alls att det stämmer in med grön ideologi. Insatser mot beroende har jag full förståelse för, men inte att man siktar på totalförbud i längden.

UPPDATERING: Genom Erik Thor som skriver om mig hittar jag en motion jag missat. Miljöpartiet har skrivit en motion om djurrätt och djurskydd. Jag är väldigt glad över att de avslutar motionen med att vi behöver en politik som uppmuntrar till en djuretisk, ickeanimalisk kost. Pluspoäng för veganism i politiken!

11 Responses leave one →
 1. November 1, 2010

  Maria Ferm är en väldigt drivande människa, så hon kan motionera mycket (dock verkade hon helt uppenbart sliten. Det var hon som hade ansvaret det här året för att korrläsa alla mp-motioner innan de skickades in. Men bra jobbat av henne.) :)

 2. November 1, 2010

  Och jag är en anhängare av en skarpt restriktiv alkoholpolitik, miljöpartiet var med och grundades av människor med starka kopplingar till nykterhetsrörelsen, så i Sverige skulle jag säga att det helt klart är en grön fråga.

 3. Filip Montgomery permalink
  November 1, 2010

  På vilket sätt menar du att begreppen “frihet” och “rättvisa” är irrelevanta och förvirrande, men att “lycka” inte är det?

 4. November 1, 2010

  Erik: Väldigt spännande. Hur skulle du säga att du motiverar en restriktiv alkoholpolitik ur grön synvinkel >till skillnad< från hur du motiverar det annars?

 5. November 1, 2010

  Filip: Jag är en stark utilitarist. Jag menar att även om “frihet” och “rättvisa” kan vara bra instrument för att nå lycka (forskning har visat på båda) kan frihet och rättvisa inte vara mål i sig. Då träffar politiken och handlandet helt fel. Politik och etik bör enligt mig alltid sträva efter att maximera mängden lycka i världen. Och miljöpartiet verkar hålla med mig :-)

 6. Filip Montgomery permalink
  November 1, 2010

  Isak: Och det är helt oproblematiskt och inte ett dugg förvirrande att definiera vad “lycka” är, eller?

 7. November 1, 2010

  Absolut inte. Det är en väldigt stor utmaning. Men jag tror att vi tjänar på att ta oss an utmaningen. Jag tror inte att det är svårare att definiera “lycka” än “frihet” och “rättvisa”.

 8. November 1, 2010

  Tack för denna härliga sammanfattning. Jag skulle vilja peka på ett par saker. Framförallt vad gäller höghastighetstågen, som har varit kraftigt debatterade inom Miljöpartiet.

  Min syn på det hela är att om vi på allvar ska kunna konkurrera ut flygen på sträckor främst inom europa så räcker inte de tågen vi har idag till. Det tog tex 22h att åka från Stockholm till Bryssel med tåg, med flyg så hade det väl tagit max en 5-6h (inklusive transfers). Därför behöver vi höghastighetståg på sikt, givetvis behöver vi inte höghastighetståg för att kunna åka tex Stockholm-Göteborg utan de linjerna behövs främst för att kunna göra tåg till ett riktigt bra alternativ när vi ska röra oss ner på kontinenten.

  Vad gäller alkohol- och tobakspolitiken är även jag kritisk mot den politik som vi för, en mer livstilsliberal politik hade i min mening varit att föredra.

 9. Mårten Fjällström permalink
  November 8, 2010

  Artikeln i Carbusters är ute och cyklar, då den konsekvent ställer långdistansresor med höghastighetståg mot kortdistansresor med vanliga tåg eller pendlingsresor med spårvagn. Höghastighetståg konkurrerar med flyg på långdistansresor medan vanliga tåg och pendeltåg konkurrerar främst med bil och buss.

  Precis som vanliga tåg, pendeltåg och tunnelbanetåg inte konkurrerar med varandra i stockholmsregionen, utan kompletterar varandra, så är höghastighetståg ytterligare ett komplement i det spårbundna resandet.

  Höghastighetståg får oftast helt nya spår eftersom de kräver rakare spår för att utnyttja sina högre hastigheter. Höghastighetståg har dessutom färre stopp, om de ska hinna upp i maxhastighet. Om man vill ha kvar de gamla tågen som komplement är ett politiskt, inte ett tekniskt, beslut. I allmänhet är det klokt att ha kvar de gamla tågen eftersom det ger fler platser du kan åka tåg mellan.

  Det här var ett tämligen lättskriven motargumentation, eftersom artikeln i Carbuster lyfter punkter som ofta lyfts av amerikanska motståndare till höghastighetståg. Att dessa brukar befinna sig på den amerikanska högerkanten och också brukar krydda med friheten bil och flyg ger, är en pikant detalj.

Trackbacks and Pingbacks

 1. Med motionen som medel för att påverka | Solidaritet och indie
 2. Ned i djupet « Stenskott

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS