Skip to content

Lokala nyheter

2010 August 8

Ny Teknik skriver idag om nedladdade möbler och hur de hotar designerindustrin. De säger i artikeln att 3D-kopiatorer kostar runt 70 000 kronor i dagsläget. Men det är inte sant. Här i Uppsala planerar vi att bygga en RepRap för 5 000 kronor. RepRapbloggen skriver om artikeln:

“Det är just därför vi ska bygga RepRapen här i Uppsala. Det är ett sätt att revolutionera marknaden och lägga en gigantisk makt hos kunden, på samma sätt som delandet av kultur på internet tagit makt från de föråldrade skivbolagen och givit till folket. Det är det här kopiering handlar om.”

I UNT kan man läsa om hur vårdcentraler faxat känsliga journaler fel. Som landstingskandidat kan jag lova att det inte hade kunnat hända om jag bestämt. Det här är absolut inte felet hos individer. Det är fel i system. För det första att man faxar journaler. För det andra behövs det mer pengar på utveckling av säker och öppen programvara till sjukvården. Det behövs särskilt ses över att det faktiskt går att skicka journaler till addressenter som inte behöver logga in. Jag hade velat se ett sluten kommunikationssystem för patientjournaler. Till Uppsalabor vill jag lova att en röst på Piratpartiet till Uppsala landsting är en röst mot osäker journalhantering.

2 Responses leave one →
  1. August 8, 2010

    Säkrare journalhantering? Jag trodde framtidsklustret tyckte att “integritetsnördarna” skulle chilla? ;)

    Nej men skämt åsido, jag fattar att det där manifestet var tänkt att provocera och väcka diskussion. Och bättre journalhantering är bra att kämpa för!

  2. August 9, 2010

    OlofB: Beefen med integritet och informationsfrihet är en prioriteringsfråga. Det ligger bara vinst i att skydda journaler med effektiva system. Dessutom är det ännu mer #win att få uppgradera IT-systemen för vården (som använder fax lol). Need I remind you att jag kandiderar för piratpartiet på piratpartiets valmanifest?

    Hursomhelst, det finns självklart ett värde i att folk blir glada. Folk blir glada om deras journaler inte faxas runt hejvilt. IT och Piratpartiet kan lösa deras problem.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS