Skip to content

Kandidatur till partivalberedningen

2010 January 22

Efter Simons inlägg om sin kandidatur bestämde jag mig för att lägga upp min egen.

Vem har jag varit?

Jag blev medlem och kommunledare för Lunds kommun förra vintern. Sedan dess har jag även varit aktiv i Ung Pirat Lund och Piratstudenterna Lund. I Ung Pirat Lund är jag kassör och i Piratstudenterna Lund är jag utbildningsansvarig. Jag har även styrelseerfarenhet inom lokalavdelningar under Sverok, SKU och KFUM-K.

Vem ar jag?

En driven och smart visionär med hopp om att kunna påverka världen och dess delar till det bättre. Det var därför jag kandiderade till våra riksdagslistor och det är därför jag kandiderar till valberedningen. Jag vill ta mig an denna ytterst konkreta och viktiga del av att bygga partiet jag tror på.

Varfor jag?

Jag har redan nu god kännedom om de aktiva i partiet. När jag var kommunledare lärde jag mig snabbt att instinktivt lära mig medlemmarna. Under min tid i partiet har jag försökt resa så mycket som möjligt för att nätverka så mycket som möjligt. Nästa verksamhetsår kommer jag att ha en resebudget som jag planerar att använda för att ta mig runt och träffa aktivister. Jag bor just nu i Lund, men kommer i höst att flytta till Uppsala. Jag tror att det är en stor fördel att inte bara bo i två av piratpartiets viktigare städer, utan dessutom ha bott i två olika distrikt.

Mina mal som valberedare

I mitt valberedningsarbete kommer jag att ta extra hänsyn till kandidater som lägger vikt vid föreningsdemokrati, medlemskommunikation och förankring, för att kunna bygga en stabil organisation med en medlemsbas som känner sig involverade i processen. Jag tror att känslan av demokrati är väldigt fördelaktig när man vill att medlemmar ska engagera sig i organisationen överhuvudtaget. Jag kommer även att ta extra hänsyn till kandidater som kan stärka lokala initiativ, snarare än centrala kampanjer. Jag ser gärna kandidater som kan ta tillvara på potentialen trepiratersregeln ger.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS