Skip to content

Julhälsning från tredje part

2010 December 24

Julen är inte trevlig för alla.

 • På var femte gård med smågrisuppfödning finns fixerade suggor – suggor som står fastlåsta i små burar, vilket är olagligt annat än under mycket speciella omständigheter.
 • På två tredjedelar av gårdarna är djuren smutsiga eller mycket smutsiga.
 • På 40 procent av gårdarna finns döda djur, många gånger inne i boxarna bland de levande.
 • På 84 procent av gårdarna finns uppenbart sjuka djur – svaga, halta, hostande, med klåda eller med förlamade fram- eller bakben.
 • På 95 procent av gårdarna finns det djur med sår, mest rivsår efter slagsmål men också bölder, liggsår och stora öppna sår.
 • På hälften av slaktsvinsgårdarna äger aktiv svansbitning eller avbitna/skadade svansar rum.
 • På 55 procent av gårdarna äger beteendestörningar, så som gallerbitning och kannibalism rum.
 • På mer än hälften av gårdarna noterade inspektörerna att luften sticker i luftvägarna, ett mått på att ammoniakhalten ligger över gränsvärdena.
 • På hela 94 procent av gårdarna är de mycket små mängder halm eller strö, ett krav enligt svensk lag.

Enligt rapporten Ett liv som gris. Men tappa inte hoppet. Det är jättelätt att fira jul utan att driva på plågarkulturen. Tack för mig och god jul!

One Response leave one →
 1. Billy G permalink
  December 24, 2010

  1: Det gillar vi inte..
  2: Naturligt tillstånd för grisar..
  3: har du ett par hundra eller tusen grisar så kan du omöjligt ta bort de döda så fort de dör.
  4-5: på ett par hundra människor eller ett par tusen så garanterar jag dig att det finns friska, som sjuka, som de som har öppna sår.
  6: Kan grisarna röra på sig, biter de på varandra, välj..
  7:Kannibalism är naturligt för grisar, o galler bitning, tja är man understimulerad är man.
  8:-9: möjligt, och om så är fallet ska det naturligtvis ändras.

  Men julskinka ska jag ha ändå.. o revbenspjäll..

  Go jul.-.! =)

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS