Skip to content

Jacob Dexe, Ung Pirat

2010 January 21

För ett tag sedan hade piratpartiet en intern diskussion om Ung Pirats roll i Piratpartiet. Med den bakgrunden kom några av oss i Ung Pirat överrens om att samtidigt hylla varsin Ung Pirat som vi kände hade bidragit med mycket till partiet. Vi valde också att samköra det med dagen då vi skulle få beskedet om organisationsbidraget till Ung Pirat från Ungdomsstyrelsen. Nu har beskedet kommit och kan läsas både i vårt presscenter och genom förbundsordförande Stefan Flods blogg. När jag valde vem jag skulle hylla valde jag inte bara efter vem i förbundet som står mig nära. Jag valde också efter vem som bidragit mycket till det jag tror personligen tror på.

Som ny i partiet

Jacob Dexe var en av de personer som snabbt högg tag i mig och förde in mig i partiet. Jag vet inte vad det var med mig, men något måste ha skrikigt att jag verkligen ville aktivera mig. För efter min första söndagsfika hade redan Anders Hedberg, Amelia Andersdotter och Jacob Dexe satt klorna i mig. När jag letar tillbaka till mina tidiga minnen från partiet verkar just Dexe ockupera de flesta av dem. Dexe blev snabbt personen jag kunde förlita mig på som ny i partiet. Han var sällan främmande för att ge mig ett pekande finger och delade med sig av sin tid för att hjälpa mig lösa de hinder som uppstod i de utmaningar jag tog mig an. Som nybliven kommunledare stötte jag på diverse problem under valkampanjen som Dexe hjälpte mig lösa. Han hade en tradition av att aldrig axla ansvarsposter, men ändå verka ta väldigt mycket ansvar och se till att saker blev gjorda. Han höll ihop Skåne Syd genom att se till att människor kunde göra vad de skulle. Skillnaden var att han aldrig fick cred för det.

Dexe som doer

Jag märkte snabbt även en annan roll Dexe hade. Den var extra tydlig när Dexe arbetade tillsammans med Gustav Nipe. I partiet talar vi ofta om ‘doers’. Med glimten i ögat och beundran i orden talar vi om hur de får vilda idéer och genomför dem. Människorna som ser till att partiet får lite action. Att vi gör något. Gustav Nipe är typiskt en sådan. Gustav Nipe ligger bakom kända projekt i Skåne Syd som den mobiliserbara valstugan och RepRapen. Nipe har, med rätta, hyllats i mångt och mycket för sina projekt. Men aldrig riktas tack till Dexe. Vad var då Dexes roll?

.

I en av södra distriktets valberedningar beskrevs Nipe som “En 2000-talets Emil i Lönneberga” med bisatsen att “även Emil behöver ibland en Alfred som ser till att han inte hamnar i snickabon”. Dexe har länge varit Nipes Alfred. Nipe är en vild visionär. Men jag tror inte att många av Nipes idéer hade kunnat genomföras om han inte haft någon som sorterat ut vilka projekt som är genomförbara, konkretiserat hur man ska gå vidare med projekten och sett till att de gjordes på ett optimalt sätt.

Dexe och kunskapsrevolutionen

Den centrala i piratideologin för mig är kunskapsrevolutionen. Jag tror på högsta allvar att immateriella rättigheter håller tillbaka oss från den kunskap vi som rikt och intellektuellt samhälle hade kunnat finna. Därför vill jag hylla en del av Ung Pirat som inte syns så ofta, Piratstudenterna. Därför är det väldigt passande att jag hyllar Piratstudenterna Lunds ordförande Jacob Dexe. Piratstudenterna är en organisation jag verkligen tror på. Kunskapsrevolutionen bör inte komma från lobbygrupper, byråkrater eller andra förståsigpåare. Kunskapsrevolutionen bör komma från oss studenter, den grupp som om en generation kommer vara de som sköter den svenska kunskapsackumuleringen, innovationen och utbildningen. Att Jacob Dexe håller ihop vår organisation i en av Sveriges bästa studentstäder är av högsta vikt. Jag kan inte se att Piratstudenterna Lund hade varit vad de var utan Jacob Dexes otroliga driv och engagemang. Jag är inte säker på att de varit något alls utan honom.

Dexe som politiker

Jag vill också lyfta Dexes förmåga till kontaktytsintensifiering. Dexe är inte bara aktiv i Piratpartiet utan har även vänner här och var på universitetet. Han har också engagerat sig i föreningar som LUPEF och kommer snart att i allra högsta grad sätta sitt spår på Timbro genom Stureakademin. Genom honom hade jag inte alls träffat lika många människor som varit viktiga för mig, Piratpartister och ickepiratpartister.

.

Dexe är kanske även den ideolog som ligger närmast mig i partiet. Han är en stabil framtidsklustrare som kommer att driva partiets politik förbi de klyschor vi lever på just nu. Han är en av de få som kan diskutera integritetsfrågan på allvar och inte falla för frestelsen att dyka ner i principiella normativa uttalanden. Han diskuterar informationsfrihet och informationshantering på en högre nivå än internet som ett vilda västern. Framför allt diskuterar han på ett sätt som är värdigt den stabila men fritänkande statsvetare han är. Att han är ekonomiskt liberal är ju knappast ett minus i mina ögon heller.

.

Förra valet axlade Dexe rollen som pressansvarig (Inte formellt, men det var efter allmän informell överrenskommelse). Den här valet kommer han förutom att kandidera själv och läsa till liberal politiker även driva Lunds piratpartister i kommunfullmäktigevalet, där han själv kommer att prioritera den kommunala fråga som är viktigast för mig,  en teknikneutral kommunpolitik inom IT.

.

Det hade varit fint om jag skrivit ett par stycken om vår vänskap på ett mer personligt och emotionellt plan också. Vad han har betytt för mig som vän. Problemet är att jag inte har varken förmågan eller imagen att skriva blödiga rader om en man på min blogg. Jag litar å andra sidan på att han inte skulle göra det heller. Vad jag sett är han mer inne på machorollen än jag är när det gäller känslor.

.

Well, det är Jacob Dexe sett ur mitt perspektiv. Kvalificerar till att kanske vara den som betytt mest för mig under min tid i partiet. Trots att han är Ung Pirat är han ur mitt perspektiv en av de som gjort mest av partiet. Det är faktiskt lite oss partiet lever på. Ni kan läsa mer om honom här.

3 Responses leave one →
  1. January 22, 2010

    Jättebra proträtt om Dexe :) Även om jag inte är sydare så känner jag igen det på något vis :)

Trackbacks and Pingbacks

  1. Min relation till Ung Pirat « maloki
  2. Ung Pirat växer mest « Emil Isberg

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS