Skip to content

Framtidsmanifestet

2010 August 2

Även om piratpartiet igår släppte ett otroligt dåligt valmanifest igår är framtidsklustrets framtidsmanifest faktiskt helt orelaterat till valmanifestet. Valmanifestet är ett mediadokument som bara handlar om att locka röster år 2010. Framtidsmanifestet är ett evigt dokument med sikte på att förändra världen. Här är manifestet, undertecknat Piratpartiets framtidskluster:

We are framtidsklustret

Principprogram 3.0 är inte det sista principprogrammet vi någonsin har och världen går inte under 20 september 2010. Därför har framtidsklustret kommit för att rädda piratpartiet och i förlängningen världen. Framtidsmanifestet är inte tänkt att appliceras på något konkret val, utan är våra visioner för framtiden. Eftersom vi är övertygade om att vi fortfarande lever efter den här mandatperioden kvittar det om det genomförs 2010 eller 2022. Genom att ställa följande krav tänker vi oss att vår superba auktoritet inom partiet ska få partiet att ändra sig till precis vad vi tycker. För vi är lite mycket bättre.

Bejaka kopimismen

Vi älskar kopiering. Och vi vet att världen mår bättre av kopiering. Kopiering är intrisikalt gott för alla parter. Ekonomisk immateriell lagstiftning ska helt och hållet avskaffas. Skapande både gällande kulturella uttryck och innovation ska inte hämmas av att man måste tänka på vad lagboken säger. Ingen upphovsrätt för varken kommersiellt eller ickekommersiellt bruk.Förändra varumärkeslagstiftningen så att det kan integreras i konsumenträtten genom att låta den reglera konsumentens rättigheter och inte företagens exklusivitet. Ger vi skapare fria tyglar kommer vi kunna bygga rymdskepp och androider. Hur fantastiskt är inte det?

Hur kul är fabriker? Hur kul är det att behöva gå till affären för att köpa saker? Vi i framtidsklustret tror att 3D-skrivare a la RepRaps är framtiden. Vi vill inte köpa bilar. Vi vill inte sno bilar. Vi vill ladda ner dem. Det är ju skitcoolt. Tyvärr tror vi att konceptet patent, mönsterskydd och designskydd hindrar våra stencoola framtidsidéer. Döda konservativismen! Hylla kopimismen!

Genom att satsa på öppen mjukvara kan vi inte bara fasa ut mjukvara som begränsar människors kreativitet till förmån för mjukvara som utvecklas och uppdateras för alla. Vi kan också göra genomsnittsmänniskan nördigare. Vi vill att alla ska lära sig pilla med, leka med och utveckla öppen mjukvara, och första steget dit är att alla börjar använda öppen mjukvara.

Tjatet om integritet upphör

Just nu håller piratpartiet på att bli ett tillhåll för rättshaverister, bakåtsträvare och sexliberaler. Vi själva är för öppenhet och delad information. Inte lagar som strävar efter att kapa informationsflöden. Vi vill ha lagar som inte isolerar människor och information, utan lagar som för samman dem. En sista strid mellan integritetsnördar och kopimister är oundviklig. Därför måste piratpartiet chilla som fan med sin integritetspolitik.

Ipredlagen reglerar upphovsrätten. Därför ska den avskaffas. Actaförhandlingarna är ett starkt hot mot kopiering. De är också väldigt skadliga. Dessa lagar går mycket längre än integritetsämnen. De berör viktiga frågor. Alla frågor som behandlar sex- eller drogliberalism förkastas direkt i framtidsklustret. Låt skämtpartierna som Bikerpartiet driva dem. Så kan vi syssla med samhällslyftande politik.

Vi älskar kunskap

Piratpartiet är inte bara partiet för fri kunskap, utan partiet för modern kunskap. Vi har missat så många frågor. Hur ska informationssökande läras ut i skolan? Vad är lärarens roll? Vad är teknikens roll? Hur ska framtidens regler kring plagiat se ut? För att optimera utvecklingen mot rymdskeppen och androiderna måste vi se till att så många som möjligt utbildas så mycket som möjligt. Fri utbildning är bara ett första steg mot det, och fritt offentliggörande av forskning bör snarare ses som ett krav än ett steg på vägen.

Internet ungerar idag som en distribuerad hjärna. Det öppnar upp för helt nya sätt att arbeta med och bearbeta kunskap. Hur ska forskare ställa sig till plagiatregler när det är ett aktivt hinder för deras forskning? Hur bedrivs överhuvudtaget forskning i ett informationssamhälle? Vi är övertygade om att man kan bli mycket bättre om man går ifrån tanken om skapare och istället tänker på forskare som ett internet.

En global stat

Avskaffa nationalstatens suveränitet till förmån för en global stat byggd på representativ demokrati. Exekutivt ska staten styras av en vald världspresident med regering.

Administrativt bör även regioner, nationer, och lokala områden ha parlament och hålla val till representativa positioner. Statsvetare bör ges resurser att ta fram de optimalt effektiva storleken på dessa regioner (för maximalt effektiv demokrati).

Ett första steg längst vägen bör vara harmoniserad lagstiftning, global skatt för att minska orättvisor och finansiera skötslen av den globala ekonomin, samt en global militär. EU som projekt bör uppmuntras och sträva efter att inkorporera samtliga stater innan 2050. Ge demokratisk insyn i alla globala institutioner.

Globala effektiviseringar

I samband med världsstaten går hela världen över till ett enhetligt måttsystem. Det progressiva projektet under den franska revolutionen slutförs i och med att klockan och kalendern byts ut. Matematiker och ekonomer bör räkna fram de mest optimala måttsystemen.

Engelska upphöjs till världsspråk och lärs ut som förstaspråk. Andra språk lärs ut över en övergångsperiod fram till 2030 och förpassas därefter till universiteten och specialstudier. Efterhand att världen integreras med internet och tekniken går mänskligheten över till maskinspråk (binary language) innan 2100.

Världen går över till vegetarisk kost gradvis fram till 2050. Vanlig kosthållning ersätts med mer effektiv sådan sett ur energisynpunkt (dvs. grödor och kemiskt producerade näringsämnen). Växthuseffekten hindras genom effektiv miljöteknik.

Mänsklighetens hopp ligger i rymden.

Slå ihop världens rymdsatsningar och ha som mål att kolonisera Mars innan 2050. Målsättningen med rymdsatsningen bör vara att ge fler människor möjlighet att leva fullgoda liv, samt att tillfredsställa mänsklighetens oändliga nyfikenhet och äventyrslystnad.

Rymdexpansionen bör ske i en takt som möjliggör täta kommunikationer med jorden för att undvika splittringar och uppror. Historiker bör finnas med i alla steg för att säkerställa att den administrativa apparaten klarar av tillväxten (jämför nationalstaternas framväxt).

Bejaka transhumanismen

Mänsklighetens historia är en historia om att besegra våra biologiska förutsättningar. Dikotomin naturlig – artificiell är såväl otydlig som opraktisk, och i vilket fall som helst så är det artificiella att föredra. Tredubbla de statliga forskningsanslagen innan 2020.

Uppmuntra biologiska uppgraderingar av människor (exempelvis genom statliga stöd och kampanjer mot stigmatisering) och minimera etiska spärrar mot forskning. Undersök konsekvenserna av biologisk odödlighet och eventuella lösningar på överbefolkning (effektivisering av resurser, intensifierad kolonisering eller virtualisering av människor – när vi kan köra människor virtuellt kan vi dubbla befolkningspotentialen många gånger om).

Nätet är människan

Internet och människan är ett. Koppla in nätet överallt. Sociologer bör ges i uppgift att undersöka konsekvenserna av de radikala förändringarna som nätet och teknologin medför för mänsklig samvarom, med målsättning att minimera negativa effekter under övergångsperioden.

Ett stort antal globala projekt bör startas och skattefinansieras med mål att effektivisera globala statliga och icke-statliga IT-system och det globala nätet. Finansieringen bör vara i stil med Manhattan-projektet.

Integrera människorna i högre gad med i internet (exempelvis genom att koppla in hjärnan direkt till nätet med cybernetiskt mobilt bredband för att minska överföringshastigheter).

Framtiden är nu

Med detta kan mänskligheten röra sig mot en gyllende guldålder. En tid där oerhörda mängder medvetande rör sig tillsammans mot storartade mål, en fantastisk utveckling där vi kan upptäcka galaxen, universum och allt där bortom.

Läs också Emil Paulsrud, Ulf Bjereld och Piratpartiets forum.

33 Responses leave one →
 1. August 2, 2010

  Jag är glad att det här framtidsmanifestet är orelaterat till valmanifestet så att jag kan rösta på Piratpartiet i höst.

  Det är synd att du ser någon slags motsättning att stå för integritet och de frågor du vill driva. Själv ser jag inte denna motsättning, men att Piratpartiet står med starkt fotfäste i integritetsfrågorna ser jag som ytterst viktigt och den grundläggande anledningen att jag engagerar mig i partiet.

  Om ovanstående från Ung Pirat och Framtidsklustret betyder att Piratpartiets inriktning i framtiden skiter i integriteten så är det väl bara för mig att byta parti.

  Mvh

  /J-O

 2. August 2, 2010

  Det är intressant att du tar upp Ung Pirat. Det är en stämpel som bara utomstående givit oss :-)

 3. August 2, 2010

  Tja du är väl aktiv i Ung Pirat?

  Och som alla partier får man väl anse att Ungdomsorganisationen är källan till förnyelse inom partiet.

  Mvh

  /J-O

 4. floodis permalink
  August 2, 2010

  Skummat igenom texten. Håller med om allt förutom om global stat. Centralisera inte makt!

 5. Isak Gerson permalink
  August 2, 2010

  Jan Olof: Jag är kommunledare, driver och ställer upp i två kommunala satsningar och valberedare till partistyrelsen. Räcker inte den aktiviteten i moderpartiet för att jag ska ses som piratpartist?
  Floodis: Resonemanget går framförallt att en internationalisering av nät och information kräver en global stat i slutändan. Vi har redan märkt att problem uppstår när internetlagstiftning i olika länder krockar.

 6. Steef permalink
  August 2, 2010

  Om detta nu är den framtid man tror/hoppas på borde det snarare göra integritetsfrågan än mer akut. Ett rigoröst övervakat internet uppkopplat direkt till min hjärna? Brrr…

 7. August 2, 2010

  Kul som totalt världsfrånvänd science fiction, men skrämmande som verklig framtidsvision.

  Allra läskigast är idén om en världsregering.
  Det, om något, skulle kunna skapa helvetet på jorden. Om man inte gillar landets lagar, vart ska man emigrera då?

  Historielöst och dumt.

 8. August 2, 2010

  Engelska suger som världsspråk. Alla andra språk suger förvisso också, av olika anledningar. Engelska har iaf fördelen att den redan används mest på internet och att kinesiska är betydligt svårare att lära sig.

 9. August 2, 2010

  “Just nu håller piratpartiet på att bli ett tillhåll för rättshaverister, bakåtsträvare och sexliberaler. Vi själva är för öppenhet och delad information. Inte lagar som strävar efter att kapa informationsflöden. Vi vill ha lagar som inte isolerar människor och information, utan lagar som för samman dem. En sista strid mellan integritetsnördar och kopimister är oundviklig. Därför måste piratpartiet chilla som fan med sin integritetspolitik.”

  Jösses!

  Och om jag trodde att framtiden kommer se ut sådär, så skulle jag börja kedjeröka…

 10. August 2, 2010

  Jag tror inte vi kommer skita i integritetsfrågorna i framtiden, jag tror bara att det inte kommer vara ett problem.

  Jag tror lite att anledningen till att integritet är så hett idag är att det har kommit massa bajslagar som hotar integriteten. Så snart vi har fått ordning på det och tagit över världen kommer det inte vara ett problem. Man kan inte bygga långsiktig politik på integritet. Det är en ideologisk återvändsgränd.

  Framtidsklustret är <3

 11. August 2, 2010

  “…tagit över världen kommer det inte vara ett problem.”

  Menar du verkligen allvar med det här? Själv kommer definitivt inte låta någon ta över världen.

 12. August 2, 2010

  Självklart är jag allvarlig. Jag är alltid fullt allvarlig och behagar inte oseriösa utflikningar som skämt.

 13. August 2, 2010

  Jag trodde att syftet med framtidsvisioner var att inspirera och entusiasmera. Men det du målar upp är en skräckvision, där den mänskliga sidan hos människan elimineras. Kvar finns till sist bara virtuella människor … Nu ber du mig väl att definiera “den mänskliga sidan” men det är något som egentligen inte kan ges en operationell definition eftersom vi kommer in på det här med känslor och andlighet. Men kanske hör du till dem som anser att det som inte kan definieras, det finns inte?

  Mitt enda sätt att acceptera det här är som ett stort (men visserligen sjukt) skämt. När du säger “Jag är alltid fullt allvarlig” blir jag riktigt bekymrad. Låt oss bara hoppas att ingen potentiell väljare tar dig på allvar!

 14. August 3, 2010

  Vad har integriteten med drog- och sexliberalism att göra? Ja, kroppslig integritet, men integritetsfrågor i övrigt varför måste de förkastas? Räknas inte avlyssning som störande av informationsflöde i framtidsklustrets värld?

  Juh mer jag läser i manifestet, juh mer skrattretande ter sig ert kluster i sin nuvarande form. Längre och längre drar ni kontrollen över evolutionen och samhällsutvecklingen. Ni vill inte släppa saker fria, ni vill bestämma vilken väg vi ska gå, och det får gärna va en samhällsutveckling som bara trekkies uppskattar.

  Övervärderingen av mätbarhet är skrämmande, inte visste jag att värderingsdokumentets värderingar ändå var framtidsklustrets ändå. Man får inte forska eller utveckla något om man inte har utbildning – nice att förkasta kunskap som majoriteten av världens befolkning bär på och sprider…..

  Att kalla integritetsaspekterna för ideologilöst blir för mig främmande. Att alltid se att individen har vissa okränkbara rättigheter och att alla medborgare bör ha samma skydd mot statens makt är juh självklart. Att tro att rättstaten blir perfekt och sen stannar där för alltid är så naivt att jag skrattar igen, illamående den här gången.

 15. August 3, 2010

  Jag har skrivit ett blogginlägg relaterat till “tjatet om integriteten”: Transparens vs makt

 16. August 3, 2010

  Den stora utvecklingen till en ökad komplexitet i världen drog igång när människan lärde sig använda fossilt kol för arbete genom uppfinnandet av ångmaskinen.

  Och fossilt bränsle är nyckeln. Så länge inga trovärdiga, i volym och praktisk användning, alternativ till fossila bränslen finns, så kommer komplexiteten i de mänskliga samhällena att hänga ihop med tillgången på fossila bränslen.

  Och om den tillgången börjar gå ner, då kommer komplexiteten att gå ner. Istället för världsregering blir det en uppdelning av nationalstaterna i mindre enheter.
  Även om den avkomplexifieringen sker kontrollerat, kommer den att bli obehaglig.

  Men en okontrollerad avkomplexifiering har vi sett exempel på, och en sådan vill jag undvika. Därför är det viktigt med integritetsfrågor

  Om man nu, som du, faktiskt tycks tro att komplexifieringen av världen kan fortsätta i all oändlighet, då förstår jag att du anser integritetsfrågorna vara ett stickspår.

  Men jag kan inte se ett enda skäl för att du skulle ha rätt på den punkten. Och framförallt vill jag inte chansa, utan vill göra våra de demokratiska fri- och rättigheterna mera robusta och motståndskraftiga mot sämre tider.

 17. August 3, 2010

  Hanna: Jag vet själv inte, men nevertheless har vi en hel del sex- och drogliberala i partiet. Läs t.ex. här till att börja med. Läs sedan vidare till det här. Om du vill kan du fortsätta kan du läsa här och här.

  Och det är inte så att vi vill styra alla människors beteenden. Att vi vill styra samhällsutvecklingen är inte konstigt. Sossarna vill styra in oss till välfärd. Moderaterna vill styra oss till arbetslinjen. Vi vill satsa på FoU.

  Att kräva en viss grundkunskap för att delta i den vetenskapliga arenan inget konstigt. Hur mycket livserfarenhet en person än har skulle jag ändå kräva att denna kunde en vetenskaplig metodologi, en vetenskaplig terminologi och är utbildad på föregående forskning i sitt fält.

  Trekkies och trekkies. Jag var en del av framtidsklustret sedan långt innan jag tittade på Star Trek. Framtidspolitik är politik för visionärer.

  Jag tror inte att individen har vissa okränkbara rättigheter (särskilt inte då jag jämställer människor och djur. Jag ger inte råttor särskilt mycket rättigheter). Däremot tror jag att det kan vara bra att ge individer vissa rättigheter. Rätten till isolation tror jag dock inte på.

  OlofB: Vädligt intressant inlägg. Problemet är att Piratpartiet är lite för extrema, skulle jag säga.

 18. August 3, 2010

  Utveckla gärna lite för extrema.

  Jag tycker övriga tre bilder är *mer* extrema än Piratpartiets hållning, nämligen. Är de du “alldeles för extrema”? :)

 19. August 3, 2010

  prev.replace(“du”, “då”)

 20. August 4, 2010

  Jag tycker inte du är tillräckligt seriös.

  Man ska vara seriös.

 21. August 4, 2010

  Så, enskilda personer inom partiet tar upp drog- och sexliberalism och använder integritet som argument, därför ska all annan politik inom partiet som argumenteras för med ett integritetsperspektiv slopas?

  Enfaldstänkande genomsyrar det här, att kalla det en visionär framtid är lite fnissframkallande. Alltid nåt ;)

 22. Anders permalink
  August 4, 2010

  Jag förstår inte. Om det är ett skämt så borde det framgå tydligare. Om det är på allvar så är det underligt.

 23. Kristofer Pettersson permalink
  August 9, 2010

  Hanna: Jag är sjukt trött på sexliberalismen i PP. Skaffa dig en familj och väx up! Att Carl R driver sexliberalism som en aspekt på Integritet kan jag leva med, han är ‘proffs’, vuxen och har en hel del erfarenhet. Det är dock oacceptabelt att vi har en ändamålsglidning i PP från upphovsrätt, patent och vetenskap mot drogliberalism och sexliberalism.

 24. Kristofer Pettersson permalink
  August 9, 2010

  FRA var ett undantag från regeln som tillät oss att expandera från kärnfrågorna på ett naturligt sätt. Vi ändrade inte fokus. De som inbillar sig det bör sätta sig in i debatten igen. :( Som en fucking authority i PP på militär intelligens så kan jag säga att till och med FRA-debatten tangerar marginalen för vad jag accepterar som tillräckligt 31317 för min smak. Var inte en foliehatt eller ändamålsglidare!

  Bra skrivet för övrigt Isak!

 25. August 9, 2010

  Jag förstår inte riktigt vad du försöker säga och vad av det du skriver som är riktat mot mig.
  Jag upplever det som om PP har varit ett integritetsparti redan från start, jag driver ingen sexliberalism varken internt eller externt…

 26. August 9, 2010

  Nej, inte president vald av folket!

  Parlamentarism (=det folkvalda parlamentet väljer regeringschef) är bättre än presidentialism (direktvald regeringchef).

  Vi måste ändå inse att negativ enkammarparlamentarism enligt westministermodellen med proportionella val av direkt personvalda kandidater utan parti är den ENDA SANNA formen av demokrati!!!111one ;)

 27. August 11, 2010

  Det är exakt de vindar som dras i det här dokumentet som fick mig att avsluta mitt medlemskap.

  Ni kanske borde gå och hänge er åt Zeitgeist ett tag till. ;)

 28. August 12, 2010

  Fy, det här var en läskig uppvisning i teknikbaserad historiedeterministisk kollektivism och expertokrati. Vi ska inte låta folk bestämma hur de ska leva sina liv, vi ska låta experter (statsvetare, matematiker, ekonomer) bestämma vilket språk alla ska tala, hur alla ska mäta sin tid, hur mycket demokrati vi ska ha för att samhället ska vara optimalt. Obehaglig läsning. Jag är glad att detta inte är vad Piratpartiet är eller kommer bli inom en snar framtid, för det är ett parti som behövs.

  Vissa positiva punkter finns, men helheten ter sig skrämmande.

Trackbacks and Pingbacks

 1. Skolk i betyg visar på behovet av Piratpartiet :I hell-mans värld
 2. Transparens vs makt « OlofB[eta]
 3. Sanningen om samhället – 2010-08-03
 4. 2022.nu – visioner för en ljusare framtid « Calandrellas blogg
 5. Framtidsklustrets framtidsmanifest gör Framtidsklustret överflödigt och Skäggklustret nödvändigt « Skäggklustret

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS