Skip to content

Kompromissad piratideologi @ UPK2010

2010 March 28

Just nu är Ung Pirats Förbundskongress 2010. När jag skriver det här har vi nyss behandlat de två yrkanden som kanske är de två viktigaste yrkanden Förbundskongressen 2010. Jag citerar dem i sin helhet:

Fria/ickefria licenser i verksamheten
Y3: Niklas Dahl, Victoria Westberg, Amelia Andersdotter, Jonatan Walck, Gustav Nipe, Mimmi Lowejko, Max Gnipping, Klara Ellström, Lukas Klingsbo, Sandra Grosse, Isak Gerson, Staffan Jonsson, Peter Elmered, Mikael Nordfeldth och Adam Eltén yrkar
att förbundet ska göra ett ställningstagande som innebär att förbundet ska prioritera öppna och fria licenser vid införskaffande av hård- och mjukvara.
att meningen “att förbundsstyrelsen under året ska ta fram en policy om licenser vid införskaffande av hård- och mjukvara till förbundet” läggs till i verksamhetsplanen under rubriken “En välfungerande och långsiktig organisation.”

Y5: Gustav Nipe, Isak Gerson och Niklas Dahl yrkar
att meningen “att förbundet under året successivt fasar ut utrusning med hård- och mjukvara under icke-fria licenser” läggs till i verksamhetsplanen under rubriken “En välfungerande och långsiktig organisation”

Jag höll det första plenumanförandet om motionen. Jag citerar:

“Vi som lagt de två yrkanden har motionerat om att åtgärda fel som begått och för att förhindra att det uppstår framtida fel. Jag säger fel för, att förbundet använder proprietär mjukvara på datorer som köpts in för förbundets gemensamma pengar. är skamligt. Det borde vara en ideologisk självklarhet att förbundets pengar går till att stödja fri mjukvara och öppen källkod. Förbundets syfte är ändå att “tillse att piratrörelsens frågor ges bättre möjligheter till genomslag” och “väcka allmän debatt kring piratrörelsens frågor“. Då kan jag, som ombud, inte rakryggat låta förbundets pengar gå till fienden – oavsett om fienden är upphovsrättsindustrin eller multinationella företag som låser in sin källkod.”

Gustav Nipe höll ett anförande om att låta ideologin skrida från tanke till handling. Patrik Greco höll ett tal om hur viktig säkerheten i vår mjukvara är viktig ur integritetssynpunkt samt hur öppen källkod optimerar mjukvaran (särskilt ur säkerhetssynpunkt). MEP Amelia Andersdotter skulle hålla ett tal om hur viktigt öppen källkod är när man knyter kontakter med liktänkande lobbyorganisationer, men försov sig. Emil Paulsrud talade drömmande om individens frihet (trots att individen är anställd och att yrkanden diskuterar individens tjänsteutrustning). Klara Ellström besvarade detta med ett tal där hon bland annat tog upp att vi inte kan byta ut vår elektronik varje gång vi byter anställda och att vi behöver en gemensam policy som dessutom gärna bör gå ihop med vår ideologi. Även internauthjälten Jonathan Walck kämpade tappert.

Utfallet blev att Trean bifölls men Femman avslogs. Det blev en värdig kompromiss. Likt telekompaketsbehandlingen fick vi igenom det viktigaste, men inte allt. Vi kommer nu att utforma ett policydokument om att handla etiskt enligt vår politik i fortsättningen och kommer på nästa kongress att arbeta för att skambelagd hård- och mjukvara fasas ut. Jag uppmanar alla unga pirater att arbeta för fri mjukvara. Here’s why:

Användandet av öppen eller fri mjukvara är en naturlig del av piratideologin. I takt med att teknologi går från att handla om mekanik till elektronik måste vi arbeta emot att kod låses in. Användandet av fri eller öppen mjukvara bör därför vara en ideologisk självklarhet. Att i ett förbund som vill frigöra kunskap använda stängd programvara är starkt oetiskt.

Den  kursiverade texten används som inledning till ett yrkande jag kommer att lägga på södra distriktets och troligen på östras nästa kongress (då jag flyttar emellan dem). Jag citerar yrkandet i sin helhet:

att (1) södra distriktet och dess lokalavdelningar ska göra ett ställningstagande som innebär att förbundet ska prioritera öppna och fria licenser vid införskaffande av hård- och mjukvara.

att (2) södra distriktet ska verka för att informera dess medlemmar och resten av förbundet om fördelarna bakom och ideologin om fri mjukvara samt verka för att förbundet som stort arbetar för att den stängda hårdvara som idag finns och som köps in i framtiden succesivt fasas ut till förmån för öppen eller fri mjukvara.
att (3) meningen “att södra distriktet under året ska ta fram en policy om licenser vid införskaffande av hård- och mjukvara till södra distriktet och dess lokalavdelningar” läggs till i verksamhetsplanen.
att (4) meningen “att södra distriktet arbetar för att nästa förbundskongress ska ta beslut om att agera i samklang med piratideologi genom att fasa ut stängd mjukvara i förbundet som stort” läggs till i verksamhetsplanen.
Hittils har jag, Gustav Nipe och Patrik Greco skrivit under motionen till Södra distrikskongressen. Om du vill skriva under, maila mig eller kommentera här.
12 Responses leave one →
 1. Jonas permalink
  March 29, 2010

  Kan du inte redogöra för hur snacket gick? Med så pass mycket datanördar i sina led kan jag inte annat än att häpnas över att man accepterar icke-fria licenser.

 2. March 29, 2010

  Bakgrunden är att det förra presidiet köpte in två MacBooks (modell vet jag inte) och två iPhones. De flesta argumenten löd att det hade varit för dyrt att byta ut dem. Det är att tolka Femman väldigt hårt, då den inte kräver att all mjuk- och hårdvara ska vara utbytt vid verksamhetsårets slut. Jag hade t.ex. varit nöjd om man blåst macarna och installerat ett öppet OS och kanske bytt ut en iPhone. Att helt byta mjuk- och hårdvara är en process som görs bäst över tid när budgeten är smal.

 3. March 29, 2010

  “att förbundet under året successivt fasar ut utrusning med hård- och mjukvara under icke-fria licenser” Det saknas ett börjar för att det inte ska språkmässigt menas att förbundet ska succesivt under året fasa ut utrustningen.

  “att förbundet under året successivt börjar fasa ut utrusning med hård- och mjukvara under icke-fria licenser” skulle jag nog kunnat ställa mig bakom däremot.

 4. March 29, 2010

  Med tanke på den vaga formuleringen ser jag inte ett problem i att styrelsen gör den tolkning de anser bäst lämpad i situationen.

 5. Jakob Jarmar permalink
  March 29, 2010

  Jag kan tyvärr inte påstå mig ha följt diskussionen med stort intresse då den redan avhandlats så många gånger, men som jag förstod det var det främsta motståndet baserat på framtida problem där vi skulle kunna tvingas välja underlägsna lösningar. Det blev i mina ögon en fråga om pragmatik mot ideologi och då tycker jag att kongressen gjorde helt rätt i att göra ett tydligt ställningstagande, men samtidigt låta förbundet gå emot ideologin om så krävs för att kunna arbeta effektivt.

 6. Jonas permalink
  March 29, 2010

  Ok, jag förstår problemet. Formuleringen kunde ha varit tydligare och bättre. Det principiella problemet består naturligtvis i att förra presidiet önskade ofri mjukvara för dess externa imponansfaktor.

  Jag är inte förvånad i en organisation som inte ser problem med hålla möten på Skype. Men man får välja sina strider.

Trackbacks and Pingbacks

 1. På piratfronten massor nytt… « Kapten TOQigs piratskepp
 2. Ung Pirats förbundskongress – hur gick det? « Borgmi
 3. Partiledaren har ordet | Isak Gerson
 4. Isak Gerson » Gustav Nipe, det självklara valet till förbundsordförande
 5. Gustav Nipe, det självklara valet till förbundsordförande | copy is right
 6. Partiledaren har ordet | copy is right

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS