Skip to content

Ett mognande parti

2010 August 8

När jag åkte på semester åkte jag ifrån en politisk skandal. Dåliga valmanifest spikades och offentliggjordes. Partiledare använde dessa för att rättfärdiga skandalösa uttalanden. Men när kom hem har man börjat revidera valmanifesten med hjälp av medlemmarna. Det är faktiskt riktigt bra jobbat av vår styrelse, keep up the good work !

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS